ANDDesign - Bí quyết thành công của anh tư vấn giao thông! Kết xuất đa dạng, hồ sơ hoàn hảo - Phần mềm nào tiện lợi hơn ANDDesign? ANDDesign - Khả năng thiết kế mở rộng là vô biên, Nơi hội tụ tư duy của các nhà tư vấn thiết kế. Xử lý nhiều tim, mọi mặt cắt, đa dạng, sáng tạo, tiện ích chỉ có ANDDesign Công nghệ thiết kế đường oto, đường cao tốc, đường nông thôn, đường miền núi...ANDDesign
         Bộ Update ANDDesign V7.6 phiên bản Học tập
         Bộ Update ANDDesign V7.6 phiên bản học tập
          Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  18/9/2016
          Lượt xem: 10491    Download: 7278   
         Bản quyền:  andt.vn
         Andt.vn:       
         Người dùng:       
         Kích thước:  25894347
        ANDDesign 2012 phiên bản Học tập (Chạy thử)
        Bộ cài đặt ANDDesign 2012-phiên bản học tập. Chạy trên nền AutoCAD 2012 phiên bản 64 bit với môi trường Win7, Win8 và Win10 64 bit. Các bạn sinh viên có thể sử dụng để thực hiện đồ án. Khách hàng có thể kiểm tra các tính năng của ANDDesign 2012 trước khi quyết định đầu tư.
         Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  1/8/2016
         Lượt xem: 5868    Download: 3387   
        Bản quyền:  andt.vn
        Andt.vn:       
        Người dùng:       
        Kích thước:  158067575
       Bộ Update ANDDesign 2012 phiên bản Học tập
       Bộ Update ANDDesign 2012 phiên bản học tập
        Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  1/8/2016
        Lượt xem: 15947    Download: 9474   
       Bản quyền:  andt.vn
       Andt.vn:       
       Người dùng:       
       Kích thước:  123742646
      ANDDesign V7.6 phiên bản Thương mại-Khóa cứng
      Bộ cài ANDDesign Version 7.6 phiên bản thương mại sử dụng khóa cứng ANDLock.
       Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  11/4/2016
       Lượt xem: 20716    Download: 12281   
      Bản quyền:  andt.vn
      Andt.vn:       
      Người dùng:       
      Kích thước:  155700312
     ANDDesign V7.6 phiên bản Học tập (Chạy thử)
     Bộ cài đặt ANDDesign V7.6-phiên bản học tập. Chạy trên nền AutoCAD 2007, 2008 và 2009 phiên bản 32 bit với môi trường WinXP, Win7 và Win8. Các bạn sinh viên có thể sử dụng để thực hiện đồ án. Khách hàng có thể kiểm tra các tính năng của ANDDesign trước khi quyết định đầu tư.
      Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  11/4/2016
      Lượt xem: 47809    Download: 28322   
     Bản quyền:  andt.vn
     Andt.vn:       
     Người dùng:       
     Kích thước:  155705074
    Phần mềm ANDSim Version 3.5.1408 (Phiên bản học tập)
    Phần mềm ANDSim 3.3.0 (Bản miễn phí dùng cho học tập)
     Đăng bởi: thanhnguyen  - Ngày cập nhật:  2/10/2013
     Lượt xem: 6151    Download: 3252   
    Bản quyền:  andt.vn
    Andt.vn:       
    Người dùng:       
    Kích thước:  127390501
   Tải phần mềm mô phỏng ANDSim v3.5.1408 (bản thương mại)
   Phần mềm mô phỏng dự án 3D, phiên bản 3.5.1408 cập nhật ngày 15/08/2014. Hỗ trợ khóa cứng ANDLock 3.0. Khóa ANDLock 3.0 hỗ trợ tính năng đặt mật khẩu cho khóa cứng
    Đăng bởi: thanhnguyen  - Ngày cập nhật:  15/8/2013
    Lượt xem: 6428    Download: 2338   
   Bản quyền:  andt.vn
   Andt.vn:       
   Người dùng:       
   Kích thước:  147061408
   Driver cho khóa cứng ANDLock
  Driver dùng cho khóa cứng ANDLock, sản phẩm của công ty Công Nghệ AND. Bản cập nhật ngày 05/04/2013
   Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  5/4/2013
   Lượt xem: 8973    Download: 4298   
  Bản quyền:  andt.vn
  Andt.vn:       
  Người dùng:       
  Kích thước:  392268