ANDDesign - Bí quyết thành công của anh tư vấn giao thông! Kết xuất đa dạng, hồ sơ hoàn hảo - Phần mềm nào tiện lợi hơn ANDDesign? ANDDesign - Khả năng thiết kế mở rộng là vô biên, Nơi hội tụ tư duy của các nhà tư vấn thiết kế. Xử lý nhiều tim, mọi mặt cắt, đa dạng, sáng tạo, tiện ích chỉ có ANDDesign Công nghệ thiết kế đường oto, đường cao tốc, đường nông thôn, đường miền núi...ANDDesign
         Bộ Update ANDDesign V7.6 phiên bản Học tập
         Bộ Update ANDDesign V7.6 phiên bản học tập
          Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  12/7/2016
          Lượt xem: 8524    Download: 6008   
         Bản quyền:  andt.vn
         Andt.vn:       
         Người dùng:       
         Kích thước:  25891126
        Bộ Update ANDDesign 2012 phiên bản Học tập
        Bộ Update ANDDesign 2012 phiên bản học tập
         Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  19/4/2016
         Lượt xem: 14819    Download: 8851   
        Bản quyền:  andt.vn
        Andt.vn:       
        Người dùng:       
        Kích thước:  26805651
       ANDDesign V7.6 phiên bản Thương mại-Khóa cứng
       Bộ cài ANDDesign Version 7.6 phiên bản thương mại sử dụng khóa cứng ANDLock.
        Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  11/4/2016
        Lượt xem: 19752    Download: 11746   
       Bản quyền:  andt.vn
       Andt.vn:       
       Người dùng:       
       Kích thước:  155700312
      ANDDesign V7.6 phiên bản Học tập (Chạy thử)
      Bộ cài đặt ANDDesign V7.6-phiên bản học tập. Chạy trên nền AutoCAD 2007, 2008 và 2009 phiên bản 32 bit với môi trường WinXP, Win7 và Win8. Các bạn sinh viên có thể sử dụng để thực hiện đồ án. Khách hàng có thể kiểm tra các tính năng của ANDDesign trước khi quyết định đầu tư.
       Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  11/4/2016
       Lượt xem: 45219    Download: 26904   
      Bản quyền:  andt.vn
      Andt.vn:       
      Người dùng:       
      Kích thước:  155705074
     ANDDesign 2012 phiên bản Học tập (Chạy thử)
     Bộ cài đặt ANDDesign 2012-phiên bản học tập. Chạy trên nền AutoCAD 2012 phiên bản 64 bit với môi trường Win7, Win8 và Win10 64 bit. Các bạn sinh viên có thể sử dụng để thực hiện đồ án. Khách hàng có thể kiểm tra các tính năng của ANDDesign 2012 trước khi quyết định đầu tư.
      Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  10/4/2016
      Lượt xem: 3405    Download: 1842   
     Bản quyền:  andt.vn
     Andt.vn:       
     Người dùng:       
     Kích thước:  158196888
    Phần mềm ANDSim Version 3.5.1408 (Phiên bản học tập)
    Phần mềm ANDSim 3.3.0 (Bản miễn phí dùng cho học tập)
     Đăng bởi: thanhnguyen  - Ngày cập nhật:  2/10/2013
     Lượt xem: 5854    Download: 3121   
    Bản quyền:  andt.vn
    Andt.vn:       
    Người dùng:       
    Kích thước:  127390501
   Tải phần mềm mô phỏng ANDSim v3.5.1408 (bản thương mại)
   Phần mềm mô phỏng dự án 3D, phiên bản 3.5.1408 cập nhật ngày 15/08/2014. Hỗ trợ khóa cứng ANDLock 3.0. Khóa ANDLock 3.0 hỗ trợ tính năng đặt mật khẩu cho khóa cứng
    Đăng bởi: thanhnguyen  - Ngày cập nhật:  15/8/2013
    Lượt xem: 6228    Download: 2255   
   Bản quyền:  andt.vn
   Andt.vn:       
   Người dùng:       
   Kích thước:  147061408
   Driver cho khóa cứng ANDLock
  Driver dùng cho khóa cứng ANDLock, sản phẩm của công ty Công Nghệ AND. Bản cập nhật ngày 05/04/2013
   Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  5/4/2013
   Lượt xem: 8403    Download: 4047   
  Bản quyền:  andt.vn
  Andt.vn:       
  Người dùng:       
  Kích thước:  392268