ANDDesign - Bí quyết thành công của anh tư vấn giao thông! Kết xuất đa dạng, hồ sơ hoàn hảo - Phần mềm nào tiện lợi hơn ANDDesign? ANDDesign - Khả năng thiết kế mở rộng là vô biên, Nơi hội tụ tư duy của các nhà tư vấn thiết kế. Xử lý nhiều tim, mọi mặt cắt, đa dạng, sáng tạo, tiện ích chỉ có ANDDesign Công nghệ thiết kế đường oto, đường cao tốc, đường nông thôn, đường miền núi...ANDDesign
          Bộ Update ANDDesign V7.6 phiên bản Học tập
          Bộ Update ANDDesign V7.6 phiên bản học tập
           Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  11/12/2014
           Lượt xem: 1014    Download: 736   
          Bản quyền:  andt.vn
          Andt.vn:       
          Người dùng:       
          Kích thước:  26166345
         Bộ Update ANDDesign 2012 phiên bản Học tập
         Bộ Update ANDDesign 2012 phiên bản học tập
          Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  13/10/2014
          Lượt xem: 11171    Download: 7514   
         Bản quyền:  andt.vn
         Andt.vn:       
         Người dùng:       
         Kích thước:  30610234
        ANDDesign 2012 phiên bản Học tập (Chạy thử)
        Bộ cài đặt ANDDesign 2012-phiên bản học tập. Chạy trên nền AutoCAD 2012 phiên bản 32 bit với môi trường WinXP, Win7 và Win8. Các bạn sinh viên có thể sử dụng để thực hiện đồ án. Khách hàng có thể kiểm tra các tính năng của ANDDesign 2012 trước khi quyết định đầu tư.
         Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  31/8/2014
         Lượt xem: 728    Download: 404   
        Bản quyền:  andt.vn
        Andt.vn:       
        Người dùng:       
        Kích thước:  147469441
       Hướng dẫn sử dụng ANDDesign
       Tài liệu Hướng dẫn sử dụng, Bài giảng...
        Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  31/8/2014
        Lượt xem: 6801    Download: 4613   
       Bản quyền:  andt.vn
       Andt.vn:       
       Người dùng:       
       Kích thước:  26140040
      ANDDesign V7.6 phiên bản Thương mại-Khóa cứng ANDLock
      Bộ cài ANDDesign Version 7.6 phiên bản thương mại sử dụng khóa cứng ANDLock.
       Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  26/4/2014
       Lượt xem: 15316    Download: 9308   
      Bản quyền:  andt.vn
      Andt.vn:       
      Người dùng:       
      Kích thước:  146626213
     ANDDesign V7.6 phiên bản Học tập (Chạy thử)
     Bộ cài đặt ANDDesign V7.6-phiên bản học tập. Chạy trên nền AutoCAD 2007, 2008 và 2009 với môi trường WinXP, Win7 và Win8. Các bạn sinh viên có thể sử dụng để thực hiện đồ án. Khách hàng có thể kiểm tra các tính năng của ANDDesign trước khi quyết định đầu tư.
      Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  8/3/2014
      Lượt xem: 31014    Download: 19434   
     Bản quyền:  andt.vn
     Andt.vn:       
     Người dùng:       
     Kích thước:  147587622
    Phần mềm ANDSim Version 3.5.1408 (Phiên bản học tập)
    Phần mềm ANDSim 3.3.0 (Bản miễn phí dùng cho học tập)
     Đăng bởi: thanhnguyen  - Ngày cập nhật:  2/10/2013
     Lượt xem: 4088    Download: 2270   
    Bản quyền:  andt.vn
    Andt.vn:       
    Người dùng:       
    Kích thước:  127390501
   Tải phần mềm mô phỏng ANDSim v3.5.1408 (bản thương mại)
   Phần mềm mô phỏng dự án 3D, phiên bản 3.5.1408 cập nhật ngày 15/08/2013. Hỗ trợ khóa cứng ANDLock 3.0. Khóa ANDLock 3.0 hỗ trợ tính năng đặt mật khẩu cho khóa cứng
    Đăng bởi: thanhnguyen  - Ngày cập nhật:  15/8/2013
    Lượt xem: 5174    Download: 1691   
   Bản quyền:  andt.vn
   Andt.vn:       
   Người dùng:       
   Kích thước:  4063232
   Driver cho khóa cứng ANDLock
  Driver dùng cho khóa cứng ANDLock, sản phẩm của công ty Công Nghệ AND. Bản cập nhật ngày 05/04/2013
   Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  5/4/2013
   Lượt xem: 5602    Download: 2828   
  Bản quyền:  andt.vn
  Andt.vn:       
  Người dùng:       
  Kích thước:  392268