ANDDesign - Bí quyết thành công của anh tư vấn giao thông! Kết xuất đa dạng, hồ sơ hoàn hảo - Phần mềm nào tiện lợi hơn ANDDesign? ANDDesign - Khả năng thiết kế mở rộng là vô biên, Nơi hội tụ tư duy của các nhà tư vấn thiết kế. Xử lý nhiều tim, mọi mặt cắt, đa dạng, sáng tạo, tiện ích chỉ có ANDDesign Công nghệ thiết kế đường oto, đường cao tốc, đường nông thôn, đường miền núi...ANDDesign
          Bộ Update ANDDesign V7.6 phiên bản Học tập
          Bộ Update ANDDesign V7.6 phiên bản học tập
           Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  24/6/2015
           Lượt xem: 3842    Download: 2977   
          Bản quyền:  andt.vn
          Andt.vn:       
          Người dùng:       
          Kích thước:  30805518
         Bộ Update ANDDesign 2012 phiên bản Học tập
         Bộ Update ANDDesign 2012 phiên bản học tập
          Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  30/3/2015
          Lượt xem: 12454    Download: 8129   
         Bản quyền:  andt.vn
         Andt.vn:       
         Người dùng:       
         Kích thước:  31229136
        ANDDesign V7.6 phiên bản Học tập (Chạy thử)
        Bộ cài đặt ANDDesign V7.6-phiên bản học tập. Chạy trên nền AutoCAD 2007, 2008 và 2009 với môi trường WinXP, Win7 và Win8. Các bạn sinh viên có thể sử dụng để thực hiện đồ án. Khách hàng có thể kiểm tra các tính năng của ANDDesign trước khi quyết định đầu tư.
         Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  26/1/2015
         Lượt xem: 36704    Download: 22753   
        Bản quyền:  andt.vn
        Andt.vn:       
        Người dùng:       
        Kích thước:  149815688
       ANDDesign V7.6 phiên bản Thương mại-Khóa cứng ANDLock
       Bộ cài ANDDesign Version 7.6 phiên bản thương mại sử dụng khóa cứng ANDLock.
        Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  26/1/2015
        Lượt xem: 16926    Download: 10221   
       Bản quyền:  andt.vn
       Andt.vn:       
       Người dùng:       
       Kích thước:  150115749
      ANDDesign 2012 phiên bản Học tập (Chạy thử)
      Bộ cài đặt ANDDesign 2012-phiên bản học tập. Chạy trên nền AutoCAD 2012 phiên bản 32 bit với môi trường WinXP, Win7 và Win8. Các bạn sinh viên có thể sử dụng để thực hiện đồ án. Khách hàng có thể kiểm tra các tính năng của ANDDesign 2012 trước khi quyết định đầu tư.
       Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  31/8/2014
       Lượt xem: 1700    Download: 966   
      Bản quyền:  andt.vn
      Andt.vn:       
      Người dùng:       
      Kích thước:  147469441
     Hướng dẫn sử dụng ANDDesign
     Tài liệu Hướng dẫn sử dụng, Bài giảng...
      Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  31/8/2014
      Lượt xem: 8541    Download: 5460   
     Bản quyền:  andt.vn
     Andt.vn:       
     Người dùng:       
     Kích thước:  26140040
    Phần mềm ANDSim Version 3.5.1408 (Phiên bản học tập)
    Phần mềm ANDSim 3.3.0 (Bản miễn phí dùng cho học tập)
     Đăng bởi: thanhnguyen  - Ngày cập nhật:  2/10/2013
     Lượt xem: 4711    Download: 2590   
    Bản quyền:  andt.vn
    Andt.vn:       
    Người dùng:       
    Kích thước:  127390501
   Tải phần mềm mô phỏng ANDSim v3.5.1408 (bản thương mại)
   Phần mềm mô phỏng dự án 3D, phiên bản 3.5.1408 cập nhật ngày 15/08/2013. Hỗ trợ khóa cứng ANDLock 3.0. Khóa ANDLock 3.0 hỗ trợ tính năng đặt mật khẩu cho khóa cứng
    Đăng bởi: thanhnguyen  - Ngày cập nhật:  15/8/2013
    Lượt xem: 5519    Download: 1912   
   Bản quyền:  andt.vn
   Andt.vn:       
   Người dùng:       
   Kích thước:  4063232
   Driver cho khóa cứng ANDLock
  Driver dùng cho khóa cứng ANDLock, sản phẩm của công ty Công Nghệ AND. Bản cập nhật ngày 05/04/2013
   Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  5/4/2013
   Lượt xem: 6557    Download: 3269   
  Bản quyền:  andt.vn
  Andt.vn:       
  Người dùng:       
  Kích thước:  392268