ANDDesign - Bí quyết thành công của anh tư vấn giao thông! Kết xuất đa dạng, hồ sơ hoàn hảo - Phần mềm nào tiện lợi hơn ANDDesign? ANDDesign - Khả năng thiết kế mở rộng là vô biên, Nơi hội tụ tư duy của các nhà tư vấn thiết kế. Xử lý nhiều tim, mọi mặt cắt, đa dạng, sáng tạo, tiện ích chỉ có ANDDesign Công nghệ thiết kế đường oto, đường cao tốc, đường nông thôn, đường miền núi...ANDDesign
          Bộ Update ANDDesign V7.6 phiên bản Học tập
          Bộ Update ANDDesign V7.6 phiên bản học tập
           Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  28/1/2016
           Lượt xem: 5891    Download: 4304   
          Bản quyền:  andt.vn
          Andt.vn:       
          Người dùng:       
          Kích thước:  35510039
         ANDDesign 2012 phiên bản Học tập (Chạy thử)
         Bộ cài đặt ANDDesign 2012-phiên bản học tập. Chạy trên nền AutoCAD 2012 phiên bản 64 bit với môi trường Win7 và Win8 64 bit. Các bạn sinh viên có thể sử dụng để thực hiện đồ án. Khách hàng có thể kiểm tra các tính năng của ANDDesign 2012 trước khi quyết định đầu tư.
          Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  18/12/2015
          Lượt xem: 2355    Download: 1307   
         Bản quyền:  andt.vn
         Andt.vn:       
         Người dùng:       
         Kích thước:  187039065
        ANDDesign V7.6 phiên bản Thương mại-Khóa cứng ANDLock
        Bộ cài ANDDesign Version 7.6 phiên bản thương mại sử dụng khóa cứng ANDLock.
         Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  12/9/2015
         Lượt xem: 18191    Download: 10902   
        Bản quyền:  andt.vn
        Andt.vn:       
        Người dùng:       
        Kích thước:  164396322
       ANDDesign V7.6 phiên bản Học tập (Chạy thử)
       Bộ cài đặt ANDDesign V7.6-phiên bản học tập. Chạy trên nền AutoCAD 2007, 2008 và 2009 với môi trường WinXP, Win7 và Win8. Các bạn sinh viên có thể sử dụng để thực hiện đồ án. Khách hàng có thể kiểm tra các tính năng của ANDDesign trước khi quyết định đầu tư.
        Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  12/9/2015
        Lượt xem: 40916    Download: 24781   
       Bản quyền:  andt.vn
       Andt.vn:       
       Người dùng:       
       Kích thước:  164382967
      Bộ Update ANDDesign 2012 phiên bản Học tập
      Bộ Update ANDDesign 2012 phiên bản học tập
       Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  30/3/2015
       Lượt xem: 13797    Download: 8390   
      Bản quyền:  andt.vn
      Andt.vn:       
      Người dùng:       
      Kích thước:  31229136
     Hướng dẫn sử dụng ANDDesign
     Tài liệu Hướng dẫn sử dụng, Bài giảng...
      Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  31/8/2014
      Lượt xem: 9658    Download: 5968   
     Bản quyền:  andt.vn
     Andt.vn:       
     Người dùng:       
     Kích thước:  26140040
    Phần mềm ANDSim Version 3.5.1408 (Phiên bản học tập)
    Phần mềm ANDSim 3.3.0 (Bản miễn phí dùng cho học tập)
     Đăng bởi: thanhnguyen  - Ngày cập nhật:  2/10/2013
     Lượt xem: 5288    Download: 2874   
    Bản quyền:  andt.vn
    Andt.vn:       
    Người dùng:       
    Kích thước:  127390501
   Tải phần mềm mô phỏng ANDSim v3.5.1408 (bản thương mại)
   Phần mềm mô phỏng dự án 3D, phiên bản 3.5.1408 cập nhật ngày 15/08/2014. Hỗ trợ khóa cứng ANDLock 3.0. Khóa ANDLock 3.0 hỗ trợ tính năng đặt mật khẩu cho khóa cứng
    Đăng bởi: thanhnguyen  - Ngày cập nhật:  15/8/2013
    Lượt xem: 5853    Download: 2068   
   Bản quyền:  andt.vn
   Andt.vn:       
   Người dùng:       
   Kích thước:  147061408
   Driver cho khóa cứng ANDLock
  Driver dùng cho khóa cứng ANDLock, sản phẩm của công ty Công Nghệ AND. Bản cập nhật ngày 05/04/2013
   Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  5/4/2013
   Lượt xem: 7406    Download: 3619   
  Bản quyền:  andt.vn
  Andt.vn:       
  Người dùng:       
  Kích thước:  392268