ANDDesign - Bí quyết thành công của anh tư vấn giao thông! Kết xuất đa dạng, hồ sơ hoàn hảo - Phần mềm nào tiện lợi hơn ANDDesign? ANDDesign - Khả năng thiết kế mở rộng là vô biên, Nơi hội tụ tư duy của các nhà tư vấn thiết kế. Xử lý nhiều tim, mọi mặt cắt, đa dạng, sáng tạo, tiện ích chỉ có ANDDesign Công nghệ thiết kế đường oto, đường cao tốc, đường nông thôn, đường miền núi...ANDDesign
         ANDDesign 2012 phiên bản Học tập (Chạy thử)
         Bộ cài đặt ANDDesign 2012-phiên bản học tập. Chạy trên nền AutoCAD 2012 phiên bản 32 bit với môi trường WinXP, Win7 và Win8. Các bạn sinh viên có thể sử dụng để thực hiện đồ án. Khách hàng có thể kiểm tra các tính năng của ANDDesign 2012 trước khi quyết định đầu tư.
          Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  12/7/2014
          Lượt xem: 1387    Download: 719   
         Bản quyền:  andt.vn
         Andt.vn:       
         Người dùng:       
         Kích thước:  147043219
        Bộ Update ANDDesign Ver. 7.6 phiên bản Học tập
        Bộ Update ANDDesign Ver7.6 phiên bản học tập
         Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  18/6/2014
         Lượt xem: 9758    Download: 6834   
        Bản quyền:  andt.vn
        Andt.vn:       
        Người dùng:       
        Kích thước:  26101168
       ANDDesign V7.6 phiên bản Thương mại-Khóa cứng ANDLock
       Bộ cài ANDDesign Version 7.6 phiên bản thương mại sử dụng khóa cứng ANDLock.
        Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  26/4/2014
        Lượt xem: 14370    Download: 8797   
       Bản quyền:  andt.vn
       Andt.vn:       
       Người dùng:       
       Kích thước:  146626213
      Hướng dẫn sử dụng ANDDesign
      Tài liệu Hướng dẫn sử dụng, Bài giảng...
       Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  11/12/2013
       Lượt xem: 5641    Download: 3935   
      Bản quyền:  andt.vn
      Andt.vn:       
      Người dùng:       
      Kích thước:  25883245
     ANDDesign Ver7.6 phiên bản Học tập (Chạy thử)
     Bộ cài đặt ANDDesign-phiên bản học tập. Các bạn sinh viên có thể sử dụng để thực hiện đồ án. Khách hàng có thể kiểm tra các tính năng của ANDDesign trước khi quyết định đầu tư.
      Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  22/11/2013
      Lượt xem: 27394    Download: 17524   
     Bản quyền:  andt.vn
     Andt.vn:       
     Người dùng:       
     Kích thước:  146593642
    Phần mềm ANDSim Version 3.3.0 (Phiên bản học tập)
    Phần mềm ANDSim 3.3.0 (Bản miễn phí dùng cho học tập)
     Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  2/10/2013
     Lượt xem: 3678    Download: 2077   
    Bản quyền:  andt.vn
    Andt.vn:       
    Người dùng:       
    Kích thước:  127390501
   Tải phần mềm mô phỏng ANDSim v3.5.1408 (bản thương mại)
   Phần mềm mô phỏng dự án 3D, phiên bản 3.5.1408 cập nhật ngày 15/08/2013. Hỗ trợ khóa cứng ANDLock 3.0. Khóa ANDLock 3.0 hỗ trợ tính năng đặt mật khẩu cho khóa cứng
    Đăng bởi: thanhnguyen  - Ngày cập nhật:  15/8/2013
    Lượt xem: 4943    Download: 1603   
   Bản quyền:  andt.vn
   Andt.vn:       
   Người dùng:       
   Kích thước:  4063232
   Driver cho khóa cứng ANDLock
  Driver dùng cho khóa cứng ANDLock, sản phẩm của công ty Công Nghệ AND. Bản cập nhật ngày 05/04/2013
   Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  5/4/2013
   Lượt xem: 4996    Download: 2576   
  Bản quyền:  andt.vn
  Andt.vn:       
  Người dùng:       
  Kích thước:  392268