ANDDesign - Bí quyết thành công của anh tư vấn giao thông! Kết xuất đa dạng, hồ sơ hoàn hảo - Phần mềm nào tiện lợi hơn ANDDesign? ANDDesign - Khả năng thiết kế mở rộng là vô biên, Nơi hội tụ tư duy của các nhà tư vấn thiết kế. Xử lý nhiều tim, mọi mặt cắt, đa dạng, sáng tạo, tiện ích chỉ có ANDDesign Công nghệ thiết kế đường oto, đường cao tốc, đường nông thôn, đường miền núi...ANDDesign
          Bộ Update ANDDesign V7.6 phiên bản Học tập
          Bộ Update ANDDesign V7.6 phiên bản học tập
           Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  14/9/2015
           Lượt xem: 4391    Download: 3333   
          Bản quyền:  andt.vn
          Andt.vn:       
          Người dùng:       
          Kích thước:  30798151
         ANDDesign V7.6 phiên bản Thương mại-Khóa cứng ANDLock
         Bộ cài ANDDesign Version 7.6 phiên bản thương mại sử dụng khóa cứng ANDLock.
          Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  12/9/2015
          Lượt xem: 17231    Download: 10357   
         Bản quyền:  andt.vn
         Andt.vn:       
         Người dùng:       
         Kích thước:  164396322
        ANDDesign V7.6 phiên bản Học tập (Chạy thử)
        Bộ cài đặt ANDDesign V7.6-phiên bản học tập. Chạy trên nền AutoCAD 2007, 2008 và 2009 với môi trường WinXP, Win7 và Win8. Các bạn sinh viên có thể sử dụng để thực hiện đồ án. Khách hàng có thể kiểm tra các tính năng của ANDDesign trước khi quyết định đầu tư.
         Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  12/9/2015
         Lượt xem: 37842    Download: 23339   
        Bản quyền:  andt.vn
        Andt.vn:       
        Người dùng:       
        Kích thước:  164382967
       Bộ Update ANDDesign 2012 phiên bản Học tập
       Bộ Update ANDDesign 2012 phiên bản học tập
        Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  30/3/2015
        Lượt xem: 12664    Download: 8205   
       Bản quyền:  andt.vn
       Andt.vn:       
       Người dùng:       
       Kích thước:  31229136
      ANDDesign 2012 phiên bản Học tập (Chạy thử)
      Bộ cài đặt ANDDesign 2012-phiên bản học tập. Chạy trên nền AutoCAD 2012 phiên bản 32 bit với môi trường WinXP, Win7 và Win8. Các bạn sinh viên có thể sử dụng để thực hiện đồ án. Khách hàng có thể kiểm tra các tính năng của ANDDesign 2012 trước khi quyết định đầu tư.
       Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  31/8/2014
       Lượt xem: 1844    Download: 1040   
      Bản quyền:  andt.vn
      Andt.vn:       
      Người dùng:       
      Kích thước:  147469441
     Hướng dẫn sử dụng ANDDesign
     Tài liệu Hướng dẫn sử dụng, Bài giảng...
      Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  31/8/2014
      Lượt xem: 8846    Download: 5597   
     Bản quyền:  andt.vn
     Andt.vn:       
     Người dùng:       
     Kích thước:  26140040
    Phần mềm ANDSim Version 3.5.1408 (Phiên bản học tập)
    Phần mềm ANDSim 3.3.0 (Bản miễn phí dùng cho học tập)
     Đăng bởi: thanhnguyen  - Ngày cập nhật:  2/10/2013
     Lượt xem: 4852    Download: 2649   
    Bản quyền:  andt.vn
    Andt.vn:       
    Người dùng:       
    Kích thước:  127390501
   Tải phần mềm mô phỏng ANDSim v3.5.1408 (bản thương mại)
   Phần mềm mô phỏng dự án 3D, phiên bản 3.5.1408 cập nhật ngày 15/08/2013. Hỗ trợ khóa cứng ANDLock 3.0. Khóa ANDLock 3.0 hỗ trợ tính năng đặt mật khẩu cho khóa cứng
    Đăng bởi: thanhnguyen  - Ngày cập nhật:  15/8/2013
    Lượt xem: 5577    Download: 1939   
   Bản quyền:  andt.vn
   Andt.vn:       
   Người dùng:       
   Kích thước:  4063232
   Driver cho khóa cứng ANDLock
  Driver dùng cho khóa cứng ANDLock, sản phẩm của công ty Công Nghệ AND. Bản cập nhật ngày 05/04/2013
   Đăng bởi: thanhnguyen  - Ngày cập nhật:  5/4/2013
   Lượt xem: 6779    Download: 3358   
  Bản quyền:  andt.vn
  Andt.vn:       
  Người dùng:       
  Kích thước:  392268