ANDDesign - Bí quyết thành công của anh tư vấn giao thông! Kết xuất đa dạng, hồ sơ hoàn hảo - Phần mềm nào tiện lợi hơn ANDDesign? ANDDesign - Khả năng thiết kế mở rộng là vô biên, Nơi hội tụ tư duy của các nhà tư vấn thiết kế. Xử lý nhiều tim, mọi mặt cắt, đa dạng, sáng tạo, tiện ích chỉ có ANDDesign Công nghệ thiết kế đường oto, đường cao tốc, đường nông thôn, đường miền núi...ANDDesign

Thiết kế, gia công phần mềm theo yêu cầu.

Phát triển phần mềm & dịch vụ AND cung cấp các dịch vụ phần mềm cho tất cả các lĩnh vực, đặc biệt cho lĩnh vực giao thông, thủy lợi, các phần mềm quản lý, dự toán... . Bên cạnh các phần mềm đóng gói, AND còn phát triển các phần mềm ứng dụng theo yêu cầu đặc thù của doanh nghiệp; gia công phần mềm theo yêu cầu; phát triển web và giải pháp thương mại điện tử.

Một số đặc điểm về dịch vụ phần mềm của AND:
1. Dịch vụ đa dạng: phát triển phần mềm, kiểm thử, nâng cấp, bản địa hóa…
2. Đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm, nắm vững các công nghệ/ kỹ thuật lập trình.
3. Khả năng quản trị dự án chuyên nghiệp để bảo đảm thực hiện dự án đúng tiến độ và chất lượng đã cam kết với khách hàng
4. Cung cấp hệ thống tài liệu chi tiết và hoàn chỉnh liên quan đến sản phẩm do AND triển khai
5. Bảo đảm chuyển giao tri thức và bảo trì hệ thống.