ANDDesign - Bí quyết thành công của anh tư vấn giao thông! Kết xuất đa dạng, hồ sơ hoàn hảo - Phần mềm nào tiện lợi hơn ANDDesign? ANDDesign - Khả năng thiết kế mở rộng là vô biên, Nơi hội tụ tư duy của các nhà tư vấn thiết kế. Xử lý nhiều tim, mọi mặt cắt, đa dạng, sáng tạo, tiện ích chỉ có ANDDesign Công nghệ thiết kế đường oto, đường cao tốc, đường nông thôn, đường miền núi...ANDDesign

Thông tin cập nhật

Từ nay chúng tôi sẽ thông báo các thông tin cập nhật về các chức năng mới cũng như các lỗi được khắc phục trong ANDDesign tại chuyên mục này:

ANDDesign V7.3 cập nhật ngày 01-01-2013:
Nhân dịp năm mới chúng tôi nâng cấp ANDDesign lên phiên bản 7.3. Kính chúc Quý khách một năm mới an khang và thịnh vượng.

Các nâng cấp trong ANDDesign V7.3:

-Thêm các chức năng đính kèm mẫu mặt cắt riêng biệt tại các cọc cho phép tạo mặt cắt cống....

-Bố trí lại các Menu

-Thêm các chức năng xuất và cập nhật cao độ các nút lưới thuộc thửa san lấp phục vụ công tác hoàn công.

-Và chỉnh sửa, bổ sung một số chức năng tiện ích khác.

ANDDesign V7.2 cập nhật ngày 10-12-2012:

Bổ sung chức năng:

-Nối nhà theo mã điểm cao trình Bản đồ->Nối nhà tự động, xoay điểm cao trình và nhà dọc theo tuyến.

-Thiết kế->Thiết kế giếng thu->Chỉnh đỉnh trắc dọc theo cao độ giếng thu.

-Khai báo khuôn đường cho phép khai báo thêm Delta dầy lớp đường cũ so với lớp khuôn để có thể tăng thêm độ dầy của các lớp trên nền đường cũ.

- Chỉnh sửa lại tài liệu BaiGiang_ANDDesign.doc

 

Bộ cài ANDDesign V7.2 cập nhật ngày 25-11-2012:
-Thêm một số tệp thư viện liên kết động cần thiết cho chương trình để khắc phục lỗi không tải được ANDDesign trên một số máy.

ANDDesign V7.2 cập nhật ngày 21-11-2012:
-Tài liệu ANDDesign.doc mới tại andt.vn/Download/Details/ANDDesign_HDSD theo bản V7.2 mới

-Bổ sung chức năng:

+Thiết kế->Bảng thống kê->Lập bảng cong đứng

+Tuyến->Hiệu chỉnh điểm cao trình và cọc->Xoay điểm cao trình dọc tuyến

+Thiết kế->Dịch chỉnh mặt cắt->Chênh lệch trắc dọc thuộc cọc

+San nền->Phụ trợ->Hiện tắt các đối tượng san nền

+Tiện ích->Nối tự động trắc ngang

-Hiệu chỉnh một số chức năng theo góp ý của khách hàng

ANDDesign V7.2 cập nhật ngày 27-10-2012:
-Thay đổi khai báo rãnh dọc trong mẫu bảng trắc dọc và Thêm chức năng Thiết kế-> Bảng thống kê->Lập bảng tổng hợp các điều kiện thống kê-TKDK cho phép thống kê các loại rãnh dọc trên tuyến. Việc khai báo và thực hiện có thể xem tại http://andt.vn/forum/viewtopic.php?f=20&t=552 

-Cho phép dật cơ taluy đào theo dốc taluy khai báo, không phụ thuộc vào dốc taluy được khai báo cho các lớp địa chất.

-Sửa một số lỗi

ANDDesign V7.2 cập nhật ngày 11-10-2012:
-Bổ sung thông số dốc dọc của đường đỏ trắc dọc khi khai báo mẫu mặt cắt.

- Thêm mục Hoàn công với chức năng đầu tiên đó là Hiệu chỉnh taluy khi biết cao độ điểm cuối

- Hiệu chỉnh thể hiện đường được offset theo thông số mở rộng

-Ngoài ra còn một số chỉnh sửa nhỏ

ANDDesign V7.2 cập nhật ngày 26-09-2012:
-Trong bản cập nhật này có thay đổi cách tính diện tích của một số mã diện tích của khuôn đường. Trình bày chi tiết sự thay đổi đó có thể xem tại andt.vn/forum/viewtopic.php

-Ngoài ra thêm điều kiện xác định khi tính diện diện tích và lập bảng diện tích

ANDDesign V7.2 cập nhật ngày 16-09-2012:
-Thêm nhóm các chức năng Địa hình->Tiện ích dữ liệu Polylines trợ giúp cho việc tạo lập mô hình địa hình, đặc biệt là cho mô hình thiết kế nút giao.
-Thêm chức năng Realtime thu phóng mẫu mặt cắt.

-Thêm chức năng UNDO khi khai báo mẫu mặt cắt. 

-Và một số chỉnh sửa khác.

ANDDesign V7.2 cập nhật ngày 30-08-2012:
-Bản cập nhật này khắc được lỗi các TEXT cao độ trên bảng mặt cắt trùng nhau.

-Thêm chức năng Thiết kế->Biến cục bộ->Thay đổi biến cục bộ theo khoảng- BCBTK có thể sử dụng để thay đổi độ dốc mặt, lề... trong một khoảng độ dốc nào đó (ví dụ như trong nút giao) khi các biến đó được khai báo là biến cục bộ.

AndDesign V7.2 cập nhật ngày 28-08-2012:
-Thêm toán tử | giữa 2 đường: POLY1&POLY2 sẽ lấy phần đường POLY2 nằm phía dưới POLY1.
-Thêm chức năng Thiết kế->Điền cao độ điểm mặt cắt trên tuyến-DCDTT

-Và tất nhiên còn một số chỉnh sửa khác.

AndDesign V7.2 cập nhật ngày 06-08-2012:
-Thêm toán tử & giữa 2 đường: POLY1&POLY2 sẽ lấy tổ hợp toàn bộ đường POLY2 và các phần của POLY1 nếu không có số liệu của POLY2 theo phương X.

-Cho phép khai báo cống dọc là cống hộp khi thực hiện lệnh TKC và điền kích thước lên bảng trắc dọc.

-Với chức năng Lập bảng tọa độ cọc hoặc điểm BTDC cho phép xuất tọa độ điểm bất kỳ trong mẫu mặt cắt, ví dụ như điểm chân taluy phải, trái....

-Với chức năng Hiệu chỉnh số liệu trắc dọc-trắc ngang HCTDN cho phép xuất số liệu của bất kỳ đường trắc ngang nào theo định dạng số liệu trắc dọc trắc ngang để làm cơ sở số liệu cho giai đoạn thiết kế tiếp theo.

Phần san nền:

-Thêm chức năng San nền->Tạo biên vùng lưu không-TLK cho phép khoanh vùng nạo hút đắp bù.

-Cho phép khai báo màu của các đối tượng thông tin đào đắp của các thửa san lấp khác nhau

AndDesign V7.2 cập nhật ngày 28-07-2012:
-Phiên bản cập nhật lần này khắc phục được lỗi không xóa TEXT khi điền lại mặt cắt dọc và cắt ngang.

-Thể hiện đầy đủ việc tô mặt cắt khi thực hiện khai báo mẫu mặt cắt.

- Trong bộ cài đặt đầy đủ có tệp .\ViDu\GiaoThong\NgaBaHue.dwg là bản vẽ thiết kế lại Ngã ba Huế - Đà Nẵng dự trên ý tưởng thiết kế của Liên danh Tư vấn WSP (Phần Lan) và Văn Trường (VTCO). Các bạn có thể tham khảo để thiết kế các công trình của mình.

AndDesign V7.2 cập nhật ngày 27-07-2012:
-Lần này cập nhật thêm một chức năng rất quan trọng đó là chuyển đổi số liệu của tuyến NovaTDN sang ANDDesign. Để làm được điều đó thực hiện Tuyến->Chuyển đổi số liệu NovaTDN sang ANDDesign-CVN.
-Ngoài ra đối với bản vẽ chỉ có bản vẽ trắc ngang để lấy lại số liệu tự nhiên bổ sung chức năng Tuyến->Số liệu tự nhiên tuyến->Cập nhật TN tự nhiên theo polyline -TNTPL cho phép xác định số liệu tự nhiên của cọc từ các đường Polyline.

-Chỉnh sửa việc tra cứu các yếu tố cong khi Bố trí cong và siêu cao. Khi nhập tiêu chuẩn thiết kế đường, cho phép xác định vận tốc có bố trí đường cong chuyển tiếp. 

-Chỉnh sửa việc điền thông số cong trên tuyến và trên trắc dọc.

-Thay đổi việc thể hiện mực nước khi tạo cầu cống trên trắc dọc.

-Tiện ích->Tạo 3DPolyline theo chia đoạn hai polyline-PLTCD cho phép chia 2 polyline ra các khoảng đều nhau và nối các điểm chia đều đó thành 3DPolyline. Chức năng này đặc biệt khi cần thể hiện dây văng của cầu dây văng.
-Và một số chỉnh sửa nhỏ khác.

AndDesign V7.2 cập nhật ngày 09-07-2012:
-Thêm chức năng lật cạnh tam giác của mô hình địa hình Địa hình->Lật cạnh tam giác-LC
-Thêm chức năng Xác định thông số cong của lệnh NTDN nhằm trợ giúp cho người thiết kế các định khoảng cách cung cong khi biết góc ôm trái, bán kính và chiều dài chuyển tiếp(nếu là đường cong chuyển tiếp).

-Và một số chỉnh sửa nhỏ khác.

AndDesign V7.2 cập nhật ngày 05-07-2012:

-Thêm chức năng thể hiện điểm cao trình theo màu ứng với khoảng cao độ: Địa hình->Khai báo màu điểm cao trình-MCT

-Thêm chức năng xem và hiệu chỉnh tiêu chuẩn thiết kế đường khi Bố trí siêu cao và mở rộng và Hiệu chỉnh đường cong nằm. 

- Xác định lại mức so sánh mặt cắt theo đường thấp nhất trong mặt cắt ngang: Mặt cắt->Mức so sánh->Chỉnh mức so sánh tối thiểu-MSSTT
- Chỉnh lại đường tim cống sau khi bố trí lại giếng thu: Thiết kế giếng thu->Chỉnh đỉnh đường tim cống theo giếng thu TCTG
- Bảng trắc dọc: hàng lý tr ình H0,H1,H2... đổi thành Km0+00, H1, H2....
- Thêm tùy chọn Tô mặt cắt địa chất chỉ trong lỗ khoan khi Tạo mặt cắt lỗ khoan trên trắc dọc-trắc ngang

- Thêm tùy chọn Nhãn đường đồng mức không quay theo hướng trên cao
- Ô thông tin đào đắp thêm Cao độ TK TB, Chênh cao độ
Và một số chỉnh sửa khác

AndDesign Ver7.2:
  ANDDesign Ver.7.2  là một bước tiến mới của ANDDesign. Trong phiên bản 7.2 có các tính năng chính khác so với phiên bản 7.0 như sau:

 -Thay đổi việc khai báo Các đường thiết kế trên bình đồ. Cho phép ứng với một đường trên bình đồ sẽ có 1 nhóm đường tự nhiên được khai báo tại mục Các lớp địa chất và 1 nhóm các đường trắc dọc thiết kế do người dùng tự khai.

- Cho phép khai báo mặt cắt đảm bảo cân bằng khối lượng đất đào sang khối lượng đất đắp.

-Nhiều tính năng cho phép thiết kế nút giao đồng mức. Người dùng có thể thiết kế ngã 3, 4, 5... hoặc nút giao vòng xuyến theo phương pháp mặt cắt.

-Chức năng bình sai lưới tọa độ.

-Chỉnh sửa các chức năng của phần thiết kế cống dọc.

 

AndDesign V7.0 cập nhật ngày 13-04-2012:
- Cập nhật để tương thích với AndSim V3.3.
- Bổ sung một số chức năng như nhập Trạm máy trên bản vẽ, hiệu chỉnh nhiều trạm máy....

- Chỉnh sửa một số phần cho tiện dụng.

Bản cập nhật ngày 30-09-2011:
- Bổ sung chức năng đánh lại số hiệu của giếng thu TK Tuyến->Thiết kế cống dọc va giếng thu->Đánh lại số hiệu giếng thu - DSGT.
- Chỉnh sửa một số chức năng liên quan tới thiết kế cống dọc và giếng thu.
Bản cập nhật ngày 26-09-2011:
- Bổ sung chức năng điền lý trình giếng thu TK Tuyến->Thiết kế cống dọc va giếng thu->Điền lý trình giếng thu - LTGT.
- Chức năng Thống kê giếng thu bổ sung thêm thông số Đường kính cống và Cao độ đáy giếng thu.
Và một vài chỉnh sửa nhỏ khác.
Bản cập nhật ngày 23-09-2011:
- Bổ sung chức năng Địa hình->Chuyển đổi khối thuộc tính thành TIN - CVKTT nhằm mục đích chuyển đổi khối POINT ký hiệu điểm cao trình của phần mềm Anpha group thành điểm TIN của ANDDesign.
- Lệnh vẽ mặt cắt giếng thu trên trắc dọc MCGT bổ sung thêm lựa chọn khoảng cách đáy giếng so với lòng trong của cống và tách khối đế giếng thu khỏi ký hiệu mặt cắt giếng thu trên trắc dọc.
- Sửa lỗi điền vị trí các cọc TD trên trắc dọc và một số lỗi khác do khách hàng phát hiện ra.
Bản cập nhật ngày 23-08-2011:
- Bổ sung chức năng Tắt chế độ shade của TEXT Tiện ích->Hiệu chỉnh TEXT->Tắt chế độ shade của TEXT - TST. Chế độ shade của TEXT là lý do dẫn tới việc không thể chọn các TEXT của AutoCAD để hiệu chỉnh.
- Thêm chức năng xóa tự động các TEXT rỗng, không có nội dung trong bản vẽ. Tiện ích->Hiệu chỉnh TEXT->Xóa TEXT rỗng - XTR.
- Chức năng Tạo mặt cắt của mô hình địa hình (lệnh MC) bổ sung thêm tùy chọn để chọn đường cắt là đường POLYLINE của AutoCAD.
Bản cập nhật ngày 20-08-2011:
- Sửa lỗi điền diện tích không xóa được và lập bảng diện tích điền.
- Lệnh DANT cho phép khai báo khoảng dãn thêm đều sang 2 bên.
Bản cập nhật ngày 12-08-2011:
- Bổ sung chức năng nội suy trắc ngang tự nhiên. Khi ta chèn thêm cọc trên tuyến không có mô hình địa hình thì trắc ngang tự nhiên sẽ không có. Bằng việc nội suy tuyến tính từ 2 trắc ngang tự nhiên của 2 cọc lân cận ta có thể xác định được trắc ngang tự nhiên cho cọc vừa chèn thêm. Bản cập nhật bổ sung 2 chức năng đó là KS Tuyến->Hiệu chỉnh tuyến->Nội suy tự động trắc ngang tự nhiên -NSTDTN và KS Tuyến->Hiệu chỉnh tuyến->Nội suy trắc ngang tự nhiên từng cọc-NSTN để giúp làm điều đó.
- Thêm tùy chọn Nhập độ sâu lớp địa chất khi nhập số liệu lỗ khoan và hố đào.
Bản cập nhật ngày 09-08-2011 theo yêu cầu của khách hàng:
- Mẫu mặt cắt: Bổ sung khai bảo Kiểu nét cho nhóm thuộc tính; thêm mã diện tích đào khuôn các lớp địa chất .
- Thêm chức năng lập bảng tọa độ giếng thu trên tuyến: TK Tuyến->Thiết kế cống dọc và giếng thu->Lập bảng tọa độ giếng thu trên tuyến - TDGT.
- Bổ sung chức năng chèn mà địa vật hoặc khối theo tên điểm được khai báo trong mẫu mặt cắt trên các trắc ngang: TK tuyến->Chèn địa vật theo tên điểm mẫu mặt cắt - DVTD.
- San nền: Bổ sung thêm tính năng điền khối lượng đào và khối lượng đắp trong cùng một ký hiệu khối lượng đào đắp của từng ô lưới. Để thực hiện được điều đó thì khi Tính toán đào đắp lô đất hoặc taluy lô đất check vào tùy chọn Điền chung khối lượng đào đắp.
Bản cập nhật ngày 05-08-2011:
- Phần khai báo khuôn sửa từ Khuôn cũ không dùng khi mặt vượt nền cũ thành Khuôn cũ không dùng khi đáy khuôn vượt trên mặt cũ.
- Chỉnh sửa lại phần offset đối với đường cong chuyển tiếp.
- Phần san nền của bản Education không còn tiếp đầu "and" trước cao giá trị cao độ nút. Có thể mở được bằng AutoCAD bình thường. Nhưng, cao độ tự nhiên và khối lượng chỉ chính xác đến 01 số sau chấm thập phân.
Bản cập nhật ngày 02-08-2011 theo yêu cầu của khách hàng:
- Đưa các lệnh tắt lên Menu của ANDDesign.
- Hiện tọa độ X,Y của các nút tọa độ của lưới san lấp. Để hiện thị dùng HCA Hiệu chỉnh nút cao độ chọn Điền của mục Điền tọa độ nút. Để hiện tọa độ của các nút trên biên hoặc chân taluy của thửa hoặc lỗ thủng thì HCA chọn thửa hoặc lỗ thủng rồi vào tùy chọn để bật tắt thể hiện tọa độ của nút trên biên hoặc chân taluy.
- Lập bảng thống kê tọa độ nút thuộc đỉnh lô đất với Tọa độ X, Tọa độ Y. Lệnh BTDN San nền->Lập bảng thống kê tọa độ nút trên biên hoặc chân taluy của lô đất hoặc lỗ thủng.
Bản cập nhật ngày 28-07-2011:
- Bổ sung thêm tổng diện tích đào khuôn, bù vênh các lớp khuôn và diện tích toàn bộ khuôn.
- Thêm tính năng Xem diện tích điền trong quá trình xây dựng MMC: MMC->Menu rút gọn->Tiện ích->Xem diện tích điền.
- Thêm tính năng xuất tọa độ đỉnh mô hình địa hình ra tệp TXT: Địa hình->Xuất tọa độ đỉnh mô hình địa hình ra tệp TXT.
-Chức năng Tiện ích->MOVE các đối tượng thuộc lớp phục vụ cho việc dịch chỉnh vị trí của các điểm cao trình do không trùng với vị trí dấu chấm thập phân( phông chữ thay đổi) của chức năng Tạo điểm đo từ AutoCAD TEXT.
- Thêm tùy chọn kiểu điền độ dốc % hay %o cho chức năng Điền độ dốc cống dọc trên tuyến.
- Bổ sung thêm chức năng Chèn tệp trong quá trình nhập điểm đo của lệnh DTM Địa hình->Nhập điểm đo theo trạm máy.
Bản cập nhật ngày 22-07-2011:
- Thêm tính năng điền cao độ tự nhiên trung bình trong thông tin của đối tượng thông tin đào đắp phần san nền.
-Hiệu chỉnh chức năng tạo dải phân cách trên bình đồ tuyến cho phép tạo dựng 3D dải phân cách bằng lệnh mới T3DPC nhằm mục đích tạo thuận lợi cho mô phỏng 3D.
-Thêm chức năng bạt tầm nhìn TK Tuyến->Thiết kế đường->Khai báo bạt tầm nhìn trên bình đồ. Để có thể tiến hành đào bạt phần taluy âm xem hướng dẫn lệnh KBBTN trong tài liệu hướng dẫn AndDesign.doc.
- Bổ sung thêm tùy chọn đánh cấp theo chiều cao hoặc theo bề rộng cấp.
- Với lệnh HCTDN cho phép thực hiện lệnh AutoCAD trong quá trình hiệu chỉnh số liệu.
- San nền: Bổ sung thêm phương pháp tín khối lượng theo lăng trụ tam giác. Phương pháp này sẽ chính xác hơn cho phần tính toán khối lượng vùng taluy.
- Chỉnh sửa một số chức năng hướng tới người dùng thuận lợi nhất.
Bản cập nhật ngày 10-07-2011:
- Thêm chức năng điền cao độ đỉnh và đáy giếng thu TK Tuyến->Thiết kế cống dọc va giếng thu->Điền cao độ đỉnh và đáy giếng trên tuyến.
- Cho phép điền cao độ đỉnh và đáy giếng thu, cao độ cống vào và cống ra trên trắc dọc.
- Tách thêm lệnh Khai báo taluy cho cạnh lô đất và lỗ thủng của moodun ANDLev.
- Chỉnh sửa một số lệnh...
Bản cập nhật ngày 05-07-2011:
- Thêm chức năng hiệu chỉnh mặt cắt giếng thu trên trắc dọc TK Tuyến->Thiết kế cống dọc va giếng thu->Hiệu chỉnh mặt cắt giếng thu.
- Bổ sung chức năng lập bảng thống kê giếng thu TK Tuyến->Thiết kế cống dọc va giếng thu->Lập bảng thống kê giếng thu.
- Cho phép chia đoạn đường trắc ngang khi tạo dựng 3D.
- Chỉnh sửa một số sai sót của chương trình.
- Và đặc biệt đặt tên cho các mô đun của bộ giải pháp khảo sát và thiết kế công trình ANDDesign:
ANDTerrain - Khảo sát địa hình và biên vẽ bản đồ;
ANDGeology - Khảo sát địa chất công trình;
ANDWay - Thiết kế đường giao thông nông thôn, đô thị và cao tốc;
ANDCanal - Thiết kế kênh mương, thủy lợi;
ANDLev - Tính toán san lấp mặt bằng.

Bản cập nhật ngày 01-07-2011:
- Sửa lỗi mở bản vẽ NovaTDN.
- Thêm các tiện ích hiệu chỉnh cống dọc trên trắc dọc như Nâng chỉnh cống dọc, Chỉnh vị trí đoạn cống, Ngắt đôi đoạn cống và Xóa đoạn cống. Tất cả các chức năng liên quan đến cống dọc và giếng thu được nhóm lại tại TK Tuyến->Thiết kế cống dọc va giếng thu.
- Tạo đường tự nhập từ số liệu trắc dọc trắc ngang cho phép nhập nhiều đường số liệu trắc ngang theo kiểu định dạng .and hoặc .ntd KS Tuyến->Hiệu chỉnh tuyến->Tạo đường tự nhập theo số liệu trắc ngang.
- Thêm chức năng nâng chỉnh đường đỏ thiết kế kênh TK Tuyến->Thiết kế kênh->Nâng chỉnh đường đỏ thiết kế kênh.
- Sửa chữa lại chức năng tạo đường tự nhập theo kiểu Vét bùn và Đánh cấp bằng lệnh DD.
Bản cập nhật ngày 25-06-2011:
- Sửa một số lỗi chương trình.
- Đặt màu cho biến khi khai báo mẫu mặt cắt, giúp người dùng thuận tiện trong việc xác định biến được khai báo.
- Thêm chức năng nối đường địa hình dọc tuyến sau khi đã vẽ tuyến KS Tuyến->Phụ trợ tuyến->Nối đường địa hình dọc tuyến.
- Chức năng Cập nhật cao độ trắc dọc theo đường trắc ngang cho phép tạo đường trắc dọc với các cao độ Ymin hoặc Ymax của các đường trắc ngang KS Tuyến->Hiệu chỉnh->Cập nhật cao độ trắc dọc theo đường trắc ngang.
- Chuyển đổi các điểm cao trình của NovaTDN và RoadPlan thành các điểm cao trình (TIN) của ANDDesign Tiện ích->Chuyển đổi cao trình cũ thành TIN.
Bản cập nhật ngày 02-06-2011:
- Bật tắt các nút cao độ, đối tượng thông tin đào đắp trùng nhau trong phần san nền để phục vụ in ấn hồ sơ.
- Bổ sung chức năng tạo các giếng thu trên tuyến tự động theo khoảng cách đều.
- Sửa một số lỗi thoát chương trình do người dùng phát hiện.
Bản cập nhật ngày 22-05-2011:
- Bổ sung tiêu chuẩn TCXDVN 104-2007.
- Thêm chức năng chuyển đổi các điểm cao trình của NovaTDN, Topo thành điểm cao trình (TIN) của ANDDesign.
-San nền: Bổ sung chức năng khai báo chiều sâu vét hữu cơ theo vùng và lập bảng khối lượng san lấp có khối lượng vét bùn, hữu cơ.
Bản cập nhật ngày 20-05-2011:
-Đổi lệnh TK2TN thành DTKTN -San nền->Hiệu chỉnh nút cao độ->Đổi cao độ thiết kế-tự nhiên và cho phép giới hạn vùng các nút lưới được chọn bằng việc chọn thửa đất hoặc Polyline.
-Tùy chọn Điền góc chuyển hướng được khai báo tại KS Tuyến->Tùy chọn thay vì khai báo trong mẫu mặt cắt.
-Thêm chức năng Bật/Tắt thể hiện cọc trên tuyến với HCS->Hiệu chỉnh tuyến->Tùy chọn.
-Cho phép tô mặt cắt các lớp địa nằm phía dưới một đường giới hạn nào đó.
Bản cập nhật ngày 17-05-2011:
- Bổ sung chức năng tạo dựng 3D cầu với các lệnh Khai báo khối 3D cầu, Tạo 3D cầu cống và chèn mố trụ cầu 3D tại TK Tuyến->Tạo dựng 3D.
- Chỉnh sửa lại chức năng cập nhật trắc dọc, trắc ngang tự nhiên và đường địa chất theo mô hình địa hình trong Chức năng hiệu chỉnh tuyến.
- Tách chức năng cập nhật cao độ đường trắc dọc trong hiệu chỉnh tuyến thành TDTTN - KS Tuyến->Hiệu chỉnh->Cập nhật cao độ trắc dọc theo đường trắc ngang.
- Tách việc cập nhật các đường trắc dọc tự nhiên lấy theo chiều dầy lỗ khoan thành TNTLK - Địa chất->Tạo trắc dọc tự nhiên và địa chất theo lỗ khoan.
- Đã cập nhật Tài liệu hướng dẫn và Bài giảng ANDDesign theo nội dung mới.

Bản cập nhật ngày 13-05-2011:
- Sửa lỗi tạo điểm cao trình theo đường mã hiệu Z=0 bằng lệnh DTDMH TK Tuyến->Thiết kế tuyến->Tạo điểm cao trình theo đường mã hiệu

Bản cập nhật ngày 11-05-2011:
- Cho phép khai báo tùy chọn làm tròn lên các giá trị diện tích hoặc khối lượng từ 0.5 hoặc từ 0.1. Để thực hiện tùy chọn đó dùng lệnh TC -KS Tuyến->Tùy chọn hoặc TCSN - San nền->Tùy chọn.
- Đối với bản Học tập: diện tích, khối lượng bị chặt cụt đến 01 số sau dấu chấm thập phân.