ANDDesign - Bí quyết thành công của anh tư vấn giao thông! Kết xuất đa dạng, hồ sơ hoàn hảo - Phần mềm nào tiện lợi hơn ANDDesign? ANDDesign - Khả năng thiết kế mở rộng là vô biên, Nơi hội tụ tư duy của các nhà tư vấn thiết kế. Xử lý nhiều tim, mọi mặt cắt, đa dạng, sáng tạo, tiện ích chỉ có ANDDesign Công nghệ thiết kế đường oto, đường cao tốc, đường nông thôn, đường miền núi...ANDDesign

ANDDesign 2008 Version 6.5 - phiên bản của sự mong chờ

ANDDesign 2008 Version 6.5 đã đáp ứng được mong chờ lâu nay của các khách hàng đó là môđun mô phỏng thực tại ảo công trình thiết kế. Ngoài ra, còn có rất nhiều cải tiến trong phiên bản này.

          Sau một thời gian dài kiên trì lao động, Công ty Công nghệ AND đã cho ra mắt phiên bản mới của ANDDesign có thêm môđun mô phỏng 3D, dùng để mô phỏng thực tải ảo tuyến đường, tuyến kênh thiết kế. Người thiết kế được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những con đường, tuyến kênh do mình thiết kế. Bạn như ngồi trên xe nhìn trước, nhìn sau và nhìn sang hai bên ở mọi góc độ để quan sát công trình thành quả lao động của mình.


          

          ANDSimulation là môđun chạy độc lập trong môi trường Windows. Dữ liệu của nó có đuôi là .V3D được xuất từ ANDDesign bằng chức năng Xuất dữ liệu hoạt cảnh 3D từ các 3DFace của AutoCAD.
         Từ phiên bản 6.5 các lệnh của ANDDesign đều ngắn gọn và thống nhất theo nghĩa tiếng Việt rất thuận lợi cho người dùng quen nhớ các lệnh tắt.
           Ngoài ra, còn rất nhiều cải tiến khác. Đặc biệt là phần san nền. Việc khai báo taluy san nền của lô đất linh hoạt, cho phép người dùng có thể xác định chính xác khối lượng của từng ô phần đào đắp taluy.

0 Comment(s)

BÀI VIẾT KHÁC