ANDDesign - Bí quyết thành công của anh tư vấn giao thông! Kết xuất đa dạng, hồ sơ hoàn hảo - Phần mềm nào tiện lợi hơn ANDDesign? ANDDesign - Khả năng thiết kế mở rộng là vô biên, Nơi hội tụ tư duy của các nhà tư vấn thiết kế. Xử lý nhiều tim, mọi mặt cắt, đa dạng, sáng tạo, tiện ích chỉ có ANDDesign Công nghệ thiết kế đường oto, đường cao tốc, đường nông thôn, đường miền núi...ANDDesign

ANDDesign đã được chứng nhận đăng ký bản quyền

Ngày 07-01-2010, cục Bản quyền tác giả đã cấp giấy chứng nhận “Đăng ký bản quyền tác giả” cho sản phẩm: Phần mềm thiết kế tuyến ANDDesign thuộc chủ sở hữu của Công ty TNHH Hợp tác và Phát triển Công nghệ AND

ANDDesign đã được chứng nhận đăng ký bản quyền

          AndDesign được tác giả T.S Hồ Việt Hải và các cộng sự phát triển trong nhiều năm, đây là bộ phần mềm tự động hóa thiết kế các công trình hạ tầng dạng tuyến. AndDesign có thể dùng để thiết kế đường đô thị, đường cao tốc, đường sắt, kênh mương, đê kè... Ngoài chức năng thiết kế tuyến, AndDesign còn tích hợp đầy đủ môđun khảo sát và xây dựng địa hình; môđun khảo sát và xây dựng hồ sơ địa chất công trình. Độc giả quan tâm, có thể tải bản ANDDesign Education tại địa chỉ : http://andt.vn/

0 Comment(s)

BÀI VIẾT KHÁC