ANDDesign - Bí quyết thành công của anh tư vấn giao thông! Kết xuất đa dạng, hồ sơ hoàn hảo - Phần mềm nào tiện lợi hơn ANDDesign? ANDDesign - Khả năng thiết kế mở rộng là vô biên, Nơi hội tụ tư duy của các nhà tư vấn thiết kế. Xử lý nhiều tim, mọi mặt cắt, đa dạng, sáng tạo, tiện ích chỉ có ANDDesign Công nghệ thiết kế đường oto, đường cao tốc, đường nông thôn, đường miền núi...ANDDesign

Phiên bản học tập AndDesign 2012 trên nền AutoCAD 2012

Sau một thời gian cố gắng nay chúng tôi cho ra mắt bộ phần mềm ANDDesign 2012-phiên bản học tập, chạy trên nền AutoCAD 2012 phiên bản 64 bit với môi trường Win7, Win8 và Win10.

Phiên bản học tập AndDesign 2012 trên nền AutoCAD 2012

              ANDDesign 2012-phiên bản học tập, chạy trên nền AutoCAD 2012 phiên bản 64 bit với môi trường Win7, Win8 và Win10 phiên bản 64 bit có một số cải tiến đáng kể về giao diện khai báo mẫu mặt cắt theo hướng tạo thuận lợi hơn nữa cho người dùng.

       Mọi góp ý để hoàn thiện ANDDesign 2012 hơn nữa các bạn có thể trao đổi trên diễn đàn http://andt.vn/forum/ chúng tôi sẽ cố gắng hoàn chỉnh một cách tốt nhất để ANDDesign ngày càng đáp ứng tốt hơn cho người dùng.

      Có thể tải ANDDesign 2012 phiên bản học tập tại andt.vn/Download/Details/ANDDesign2012_EDU.

0 Comment(s)

BÀI VIẾT KHÁC