ANDDesign - Bí quyết thành công của anh tư vấn giao thông! Kết xuất đa dạng, hồ sơ hoàn hảo - Phần mềm nào tiện lợi hơn ANDDesign? ANDDesign - Khả năng thiết kế mở rộng là vô biên, Nơi hội tụ tư duy của các nhà tư vấn thiết kế. Xử lý nhiều tim, mọi mặt cắt, đa dạng, sáng tạo, tiện ích chỉ có ANDDesign Công nghệ thiết kế đường oto, đường cao tốc, đường nông thôn, đường miền núi...ANDDesign

Cập nhật ANDSim version 3.3.127 (12.07.2012) chức năng mô phỏng nút giao thông

Module hỗ trợ mô phỏng 3D với phiên bản mới, với nhiều tính năng vượt trội . Tạo cho dự án thiết kế trở nên sinh động hơn với nhiều đối tượng mô phỏng sát thực tế nhất. Phần mềm luôn luôn được cập nhật liên tục, bổ sung nhiều tính năng ưu việt và nhiều thư viện phong phú.

Cập nhật ANDSim version 3.3.127 (12.07.2012) chức năng mô phỏng nút giao thông


Tính năng mới được cập nhật trong phiên bản 3.3.127

- Tổ chức thành project quản lý các đối tượng trong dự án. Phù hợp với khả năng nâng cấp sau này.
- Thư viện các mẫu vật liệu, mẫu vật 2D và các mẫu mô hình 3D được tổ chức và quản lý chặt chẽ, tiết kiệm bộ nhớ hệ thống và linh hoạt trong sử dụng. Bổ sung nhiều mẫu thư viện mới.
- Dữ liệu nhập vào dự án có thể được kết xuất từ phần mềm ANDDesign hoặc từ file dự án khác. Quản lý các đối tượng nhập vào dự án chặt chẽ, có khả năng cập nhật đối tượng khi có sự hiệu chỉnh từ dữ liệu nguồn trên ANDDesign.
- Tính năng hiệu chỉnh thuộc tính đối tượng linh hoạt bằng cách click chuột vào từng đối tượng hiển thị trong dự án. Có thể thực hiện hiệu chỉnh về thông số hình học, chèn thêm đối tượng vào nhóm hoặc xóa các đối tượng đơn trong nhóm.
- Tính năng chụp ảnh màn hình, chụp ảnh tùy chọn tùy theo góc độ được đặt trước, tạo những ảnh có độ phân giải cao và sống động nhất.
- Thực hiện di chuyển camera theo đường tuyến định trước hoặc có thể lập trình hành trình di chuyển theo từng góc độ nhìn và tốc độ di chuyển.
- Tối ưu hóa về phủ vật liệu lên các đối tượng mô phỏng, đặc biệt là các đối tượng mặt theo tuyến.
- Khả năng đặt mật khẩu bảo mật cho file dự án, hoặc có thể bảo mật file theo sêri khóa cứng ANDLock.

- Nhiều tính năng hỗ trợ cho thiết kế nút giao thông.

 

Nút giao ngã 6 có bùng binh giữa

 

Nút giao ngã 4

 

Khả năng tạo chữ 3D

 

Chức năng bảo mật dự án

 

Thư viện mô hình phong phú, quản lý mô hình đơn giản và thuận lợi.

0 Comment(s)

BÀI VIẾT KHÁC