ANDDesign - Bí quyết thành công của anh tư vấn giao thông! Kết xuất đa dạng, hồ sơ hoàn hảo - Phần mềm nào tiện lợi hơn ANDDesign? ANDDesign - Khả năng thiết kế mở rộng là vô biên, Nơi hội tụ tư duy của các nhà tư vấn thiết kế. Xử lý nhiều tim, mọi mặt cắt, đa dạng, sáng tạo, tiện ích chỉ có ANDDesign Công nghệ thiết kế đường oto, đường cao tốc, đường nông thôn, đường miền núi...ANDDesign

Bản cập nhật ngày 11-05-2011

Bản cập nhật ngày 11-05-2011:
- Cho phép khai báo tùy chọn làm tròn lên các giá trị diện tích hoặc khối lượng từ 0.5 hoặc từ 0.1. Để thực hiện tùy chọn đó dùng lệnh TC -KS Tuyến->Tùy chọn hoặc TCSN - San nền->Tùy chọn.
- Đối với bản Học tập: diện tích, khối lượng bị chặt cụt đến 01 số sau dấu chấm thập phân.

Bản cập nhật ngày 11-05-2011:
- Cho phép khai báo tùy chọn làm tròn lên các giá trị diện tích hoặc khối lượng từ 0.5 hoặc từ 0.1. Để thực hiện tùy chọn đó dùng lệnh TC -KS Tuyến->Tùy chọn hoặc TCSN - San nền->Tùy chọn.
- Đối với bản Học tập: diện tích, khối lượng bị chặt cụt đến 01 số sau dấu chấm thập phân.

0 Comment(s)

BÀI VIẾT KHÁC