ANDDesign - Bí quyết thành công của anh tư vấn giao thông! Kết xuất đa dạng, hồ sơ hoàn hảo - Phần mềm nào tiện lợi hơn ANDDesign? ANDDesign - Khả năng thiết kế mở rộng là vô biên, Nơi hội tụ tư duy của các nhà tư vấn thiết kế. Xử lý nhiều tim, mọi mặt cắt, đa dạng, sáng tạo, tiện ích chỉ có ANDDesign Công nghệ thiết kế đường oto, đường cao tốc, đường nông thôn, đường miền núi...ANDDesign

Bản cập nhật ngày 13-05-2011

Bản cập nhật ngày 13-05-2011:

- Sửa lỗi tạo điểm cao trình theo đường mã hiệu Z=0 bằng lệnh DTDMH TK Tuyến->Thiết kế tuyến->Tạo điểm cao trình theo đường mã hiệu

0 Comment(s)

BÀI VIẾT KHÁC