ANDDesign - Bí quyết thành công của anh tư vấn giao thông! Kết xuất đa dạng, hồ sơ hoàn hảo - Phần mềm nào tiện lợi hơn ANDDesign? ANDDesign - Khả năng thiết kế mở rộng là vô biên, Nơi hội tụ tư duy của các nhà tư vấn thiết kế. Xử lý nhiều tim, mọi mặt cắt, đa dạng, sáng tạo, tiện ích chỉ có ANDDesign Công nghệ thiết kế đường oto, đường cao tốc, đường nông thôn, đường miền núi...ANDDesign

Cập nhật ANDDesign phiên bản 7.5 ngày 30-09-3013

Cập nhật ANDDesign phiên bản 7.5 ngày 30-09-2013.

Thông tin cập nhật phiên bản 7.5 ngày 30-09-2013
-Sửa lỗi khai báo bảng diện tích điền.

Thông tin cập nhật phiên bản 7.5 ngày 17-09-2013
-Sửa lỗi lập Bảng biến tổng hợp khi khai báo mẫu mặt cắt.

-Sửa lỗi tính diện tích bù vênh của các lớp khuôn đường.

-Sửa lỗi phần tính taluy của mô đun san nền.

Thông tin cập nhật phiên bản 7.5 ngày 05-09-2013
-Chỉnh lại phần tính diện tích đào các lớp khuôn đường cũ chỉ giới hạn trong phần bặt đường tự nhiên và đáy đường cũ.
-Bổ sung thêm chức năng Paste from cliboard cho chức năng Nhập số liệu trắc dọc trắc ngang-NTDN để có thể copy được số liệu từ Excel sang.

- Sửa lại chức năng Thiết kế->Tạo Polyline dọc tuyến và trên trắc dọc->Tạo polyline theo điểm mặt cắt PLTD để có thể tạo được các đường trên trắc dọc ví dụ như trắc dọc của điểm mép lề.. để làm cơ sở cho quá trình tiếp theo.

Thông tin cập nhật phiên bản 7.5 ngày 28-08-2013
-Chỉnh sửa lại chức năng Lập bảng thống kê giếng thu-LBGT

 -Sửa thể hiện tọa độ nút lưới san nền với số chữ số thập phân khác giá trị cao độ tại chức năng Tùy chọn

san nền-TCSN

Thông tin cập nhật phiên bản 7.5 ngày 15-08-2013
-Hiệu chỉnh lại khai báo bảng biểu của chức năng San nền->Bảng kết xuất->Liệt kê khối lượng đào đắp từng ô -LKKLO.

-Bổ sung thêm các chức năng Rải lại trục ô lưới và Xóa trục ô lưới san nền để cho phép người dùng định nghĩa các ô lưới cục bộ. 
 

Thông tin cập nhật phiên bản 7.5 ngày 10-08-2013

Bổ sung thêm 2 chức năng:

-Mặt cắt->Hiệu chỉnh TdnPolyline mặt cắt->Chỉnh đoạn TdnPolyline trắc dọc đi qua điểm ứng dụng để chỉnh đường đỏ trắc dọc thiết kế.

-San nền->Dịch trục ô lưới dùng để thay đổi kích thước ô lưới cục bộ.

Thông tin cập nhật phiên bản 7.5 ngày 08-08-2013
-Thêm bảng biến tổng hợp khi khai báo mẫu mặt cắt nhằm mục đích tạo bảng biến trung gian để có thể dễ dàng hơn khi lập các bảng diện tích điền.

-Phần san nền bổ sung thêm chức năng sao chép nút cao độ.

Thay đổi chương trình cho phù hợp với khóa cứng ANDLock phiên bản mới.  Khóa mới có mẫu mã nhỏ gọn đẹp hơn và đặc biệt cho phép khách hàng có thể đặt được mật khẩu khóa cứng. 
- Thêm nhóm chức năng chèn khối số liệu thuộc tính thể hiện số liệu vị trí điểm trên trắc ngang và trắc dọc. Đó là nhóm lệnh Mặt cắt->Chèn khối số liệu cắt ngang.

Thông tin cập nhật bản 14-07-13
- Định dạng các tệp TEXT của ANDDesign đã được chuyển thành UNICODE. Ví dụ như nhập trắc dọc-trắc ngang, nhập trạm máy... các ghi chú của chúng có thể sử dụng tiếng Việt UNICODE.
- Chỉnh sửa chức năng Thiết kế cống dọc TKC. Cống dọc sẽ được thể hiện đứt quãng tại các giếng thu. Khi cần điền cao độ các đường cống trắc dọc tại vị trí giếng thu thì chọn Theo đỉnh của đường cần điền chứ không chọn Theo giếng thu như trước nữa (khi tiến hành khai báo Mẫu bảng trắc dọc cống). 

Thông tin cập nhật bản 07-07-13
- Bổ sung các chức năng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Xem cụ thể tại menu Thiết kế->Giải phóng mặt bằng.
- Thêm chức năng xoay ngang thể hiện text trong viewport. Có thể xoay điểm cao trình, text và khối thuộc tính sao cho thể hiện chữ của chúng nằm ngang so với viewport.
- Thay đổi cách tạo mảng Trắc dọc, Bảng Yếu tố cong, Tạo bản in

Thông tin cập nhật bản 21-06-13
- Bổ sung các chức năng thể hiện mẫu mặt cắt cống ngang. Hướng dẫn các bước thực hiện xem trong BaiGiang_AndDesign.doc.
- Thay đổi cách điền diện tích trên trắc ngang theo vị trí điểm khai báo. Cần lưu ý khi khai báo điểm xác định góc bên trái trên cùng của vùng điền diện tích và khoảng offset là DeltaX, Delta Y so với điểm được chọn.

- Sửa lỗi thể hiện TEXT khi mở bản vẽ bằng AutoCAD bình thường.

-Hoàn thiện trợ giúp khi thực hiện các chức năng của AndDesign.

- Thêm 05 bộ fonts SHX theo mã UNICODE.

Thông tin cập nhật bản 13-05-13
- Sửa lỗi Cắt/Hiện lưới san lấp ngoài vùng tính toán CLHNV.

- Cho phép thay đổi khoảng cách điền độ dốc cống dọc trên tuyến DCDT

Thông tin cập nhật bản 25-04-13

- Sửa lỗi phép toán tổ hợp các đường khi khai bao mmc.
- Theo yêu cầu của khách hàng cần bảo mật mẫu mặt cắt đã được khai báo, chúng tôi bổ sung thêm chức năng Khai báo chung->Cài đặt mật khẩu khi khai báo mẫu mặt cắt.

- Bổ sung thêm việc khai báo nhóm thuộc tính thể hiện các cọc phụ và thể hiện cọc đặc biệt  TD,P,TC...theo nhóm thuộc tính thể hiện tên cọc trên bình đồ.

- Thêm chức năng Thiết kế->Thiết kế cống dọc->Xóa cống dọc XCD

- Hiệu chỉnh lỗi khi thực hiện Tính toán khối lượng đào đắp taluy khi lưới tọa độ xiên

Thông tin cập nhật bản 13-04-13
- Bổ sung công thức tính V không xói và V không lắng khi tính thủy lực kênh.

- Thêm khả năng cập  nhật kích thước giếng thu khi Hiệu chỉnh mặt cắt giếng thu trên trắc dọc.

- Thêm khai báo co chữ khi khai báo Nhóm thuộc tính.

- Hiệu chỉnh chức năng Lập bảng khối lượng giá trị điền lấy theo mẫu bảng được khai báo bằng lệnh MB

Thông tin cập nhật bản 2-04-13
- Cập nhật sửa lỗi các phép toán cộng, trừ, nhân chia các đường TdnPolyline.

Thông tin cập nhật bản 27-3-13
1. Lệnh NTDN nhập TD-TN bổ sung thêm chức năng xuất sang tệp dữ liệu *.ntd V3.2 tương thích với số liệu của NovaTDN 4.1.
2. Thêm chức năng Match property cho lệnh MSS
3. Hiệu chỉnh phần khai báo Bảng diện tích điền thuộc khai báo MMC
3. San nền:
- Hiệu chỉnh lại chức năng tính toán cân bằng đào đắp thửa đất.
-Bổ sung thêm tính năng San nền->Hiệu chỉnh nút cao độ->Dịch chỉnh cao độ thiết kế nút thuộc thửa cho phép dịch chỉnh toàn bộ cao độ thiết kế của các nút thuộc thửa đất theo khoảng nâng yêu cầu.
-Hiểu chỉnh phần tính toán xác định đường không đào không đắp.
-Chức năng tạo nút trên biên có thể thay đổi được Layer

ANDDesign V7.3 cập nhật ngày 01-01-2013:
Nhân dịp năm mới chúng tôi nâng cấp ANDDesign lên phiên bản 7.3. Kính chúc Quý khách một năm mới an khang và thịnh vượng.

Các nâng cấp trong ANDDesign V7.3:

-Thêm các chức năng đính kèm mẫu mặt cắt riêng biệt tại các cọc cho phép tạo mặt cắt cống....

-Bố trí lại các Menu

-Thêm các chức năng xuất và cập nhật cao độ các nút lưới thuộc thửa san lấp phục vụ công tác hoàn công.

-Và chỉnh sửa, bổ sung một số chức năng tiện ích khác.

ANDDesign V7.2 cập nhật ngày 10-12-2012:

Bổ sung chức năng:

-Nối nhà theo mã điểm cao trình Bản đồ->Nối nhà tự động, xoay điểm cao trình và nhà dọc theo tuyến.

-Thiết kế->Thiết kế giếng thu->Chỉnh đỉnh trắc dọc theo cao độ giếng thu.

-Khai báo khuôn đường cho phép khai báo thêm Delta dầy lớp đường cũ so với lớp khuôn để có thể tăng thêm độ dầy của các lớp trên nền đường cũ.

- Chỉnh sửa lại tài liệu BaiGiang_ANDDesign.doc

 

Bộ cài ANDDesign V7.2 cập nhật ngày 25-11-2012:
-Thêm một số tệp thư viện liên kết động cần thiết cho chương trình để khắc phục lỗi không tải được ANDDesign trên một số máy.

ANDDesign V7.2 cập nhật ngày 21-11-2012:
-Tài liệu ANDDesign.doc mới tại andt.vn/Download/Details/ANDDesign_HDSD theo bản V7.2 mới

-Bổ sung chức năng:

+Thiết kế->Bảng thống kê->Lập bảng cong đứng

+Tuyến->Hiệu chỉnh điểm cao trình và cọc->Xoay điểm cao trình dọc tuyến

+Thiết kế->Dịch chỉnh mặt cắt->Chênh lệch trắc dọc thuộc cọc

+San nền->Phụ trợ->Hiện tắt các đối tượng san nền

+Tiện ích->Nối tự động trắc ngang

-Hiệu chỉnh một số chức năng theo góp ý của khách hàng

ANDDesign V7.2 cập nhật ngày 27-10-2012:
-Thay đổi khai báo rãnh dọc trong mẫu bảng trắc dọc và Thêm chức năng Thiết kế-> Bảng thống kê->Lập bảng tổng hợp các điều kiện thống kê-TKDK cho phép thống kê các loại rãnh dọc trên tuyến. Việc khai báo và thực hiện có thể xem tại http://andt.vn/forum/viewtopic.php?f=20&t=552 

-Cho phép dật cơ taluy đào theo dốc taluy khai báo, không phụ thuộc vào dốc taluy được khai báo cho các lớp địa chất.

-Sửa một số lỗi

ANDDesign V7.2 cập nhật ngày 11-10-2012:
-Bổ sung thông số dốc dọc của đường đỏ trắc dọc khi khai báo mẫu mặt cắt.

- Thêm mục Hoàn công với chức năng đầu tiên đó là Hiệu chỉnh taluy khi biết cao độ điểm cuối

- Hiệu chỉnh thể hiện đường được offset theo thông số mở rộng

-Ngoài ra còn một số chỉnh sửa nhỏ

ANDDesign V7.2 cập nhật ngày 26-09-2012:
-Trong bản cập nhật này có thay đổi cách tính diện tích của một số mã diện tích của khuôn đường. Trình bày chi tiết sự thay đổi đó có thể xem tại andt.vn/forum/viewtopic.php

-Ngoài ra thêm điều kiện xác định khi tính diện diện tích và lập bảng diện tích

ANDDesign V7.2 cập nhật ngày 16-09-2012:
-Thêm nhóm các chức năng Địa hình->Tiện ích dữ liệu Polylines trợ giúp cho việc tạo lập mô hình địa hình, đặc biệt là cho mô hình thiết kế nút giao.
-Thêm chức năng Realtime thu phóng mẫu mặt cắt.

-Thêm chức năng UNDO khi khai báo mẫu mặt cắt. 

-Và một số chỉnh sửa khác.

ANDDesign V7.2 cập nhật ngày 30-08-2012:
-Bản cập nhật này khắc được lỗi các TEXT cao độ trên bảng mặt cắt trùng nhau.

-Thêm chức năng Thiết kế->Biến cục bộ->Thay đổi biến cục bộ theo khoảng- BCBTK có thể sử dụng để thay đổi độ dốc mặt, lề... trong một khoảng độ dốc nào đó (ví dụ như trong nút giao) khi các biến đó được khai báo là biến cục bộ.

AndDesign V7.2 cập nhật ngày 28-08-2012:
-Thêm toán tử | giữa 2 đường: POLY1&POLY2 sẽ lấy phần đường POLY2 nằm phía dưới POLY1.
-Thêm chức năng Thiết kế->Điền cao độ điểm mặt cắt trên tuyến-DCDTT

-Và tất nhiên còn một số chỉnh sửa khác.

AndDesign V7.2 cập nhật ngày 06-08-2012:
-Thêm toán tử & giữa 2 đường: POLY1&POLY2 sẽ lấy tổ hợp toàn bộ đường POLY2 và các phần của POLY1 nếu không có số liệu của POLY2 theo phương X.

-Cho phép khai báo cống dọc là cống hộp khi thực hiện lệnh TKC và điền kích thước lên bảng trắc dọc.

-Với chức năng Lập bảng tọa độ cọc hoặc điểm BTDC cho phép xuất tọa độ điểm bất kỳ trong mẫu mặt cắt, ví dụ như điểm chân taluy phải, trái....

-Với chức năng Hiệu chỉnh số liệu trắc dọc-trắc ngang HCTDN cho phép xuất số liệu của bất kỳ đường trắc ngang nào theo định dạng số liệu trắc dọc trắc ngang để làm cơ sở số liệu cho giai đoạn thiết kế tiếp theo.

Phần san nền:

-Thêm chức năng San nền->Tạo biên vùng lưu không-TLK cho phép khoanh vùng nạo hút đắp bù.

-Cho phép khai báo màu của các đối tượng thông tin đào đắp của các thửa san lấp khác nhau

AndDesign V7.2 cập nhật ngày 28-07-2012:
-Phiên bản cập nhật lần này khắc phục được lỗi không xóa TEXT khi điền lại mặt cắt dọc và cắt ngang.

-Thể hiện đầy đủ việc tô mặt cắt khi thực hiện khai báo mẫu mặt cắt.

- Trong bộ cài đặt đầy đủ có tệp .\ViDu\GiaoThong\NgaBaHue.dwg là bản vẽ thiết kế lại Ngã ba Huế - Đà Nẵng dự trên ý tưởng thiết kế của Liên danh Tư vấn WSP (Phần Lan) và Văn Trường (VTCO). Các bạn có thể tham khảo để thiết kế các công trình của mình.

AndDesign V7.2 cập nhật ngày 27-07-2012:
-Lần này cập nhật thêm một chức năng rất quan trọng đó là chuyển đổi số liệu của tuyến NovaTDN sang ANDDesign. Để làm được điều đó thực hiện Tuyến->Chuyển đổi số liệu NovaTDN sang ANDDesign-CVN.
-Ngoài ra đối với bản vẽ chỉ có bản vẽ trắc ngang để lấy lại số liệu tự nhiên bổ sung chức năng Tuyến->Số liệu tự nhiên tuyến->Cập nhật TN tự nhiên theo polyline -TNTPL cho phép xác định số liệu tự nhiên của cọc từ các đường Polyline.

-Chỉnh sửa việc tra cứu các yếu tố cong khi Bố trí cong và siêu cao. Khi nhập tiêu chuẩn thiết kế đường, cho phép xác định vận tốc có bố trí đường cong chuyển tiếp. 

-Chỉnh sửa việc điền thông số cong trên tuyến và trên trắc dọc.

-Thay đổi việc thể hiện mực nước khi tạo cầu cống trên trắc dọc.

-Tiện ích->Tạo 3DPolyline theo chia đoạn hai polyline-PLTCD cho phép chia 2 polyline ra các khoảng đều nhau và nối các điểm chia đều đó thành 3DPolyline. Chức năng này đặc biệt khi cần thể hiện dây văng của cầu dây văng.
-Và một số chỉnh sửa nhỏ khác.

AndDesign V7.2 cập nhật ngày 09-07-2012:
-Thêm chức năng lật cạnh tam giác của mô hình địa hình Địa hình->Lật cạnh tam giác-LC
-Thêm chức năng Xác định thông số cong của lệnh NTDN nhằm trợ giúp cho người thiết kế các định khoảng cách cung cong khi biết góc ôm trái, bán kính và chiều dài chuyển tiếp(nếu là đường cong chuyển tiếp).

-Và một số chỉnh sửa nhỏ khác.

AndDesign V7.2 cập nhật ngày 05-07-2012:

-Thêm chức năng thể hiện điểm cao trình theo màu ứng với khoảng cao độ: Địa hình->Khai báo màu điểm cao trình-MCT

-Thêm chức năng xem và hiệu chỉnh tiêu chuẩn thiết kế đường khi Bố trí siêu cao và mở rộng và Hiệu chỉnh đường cong nằm. 

- Xác định lại mức so sánh mặt cắt theo đường thấp nhất trong mặt cắt ngang: Mặt cắt->Mức so sánh->Chỉnh mức so sánh tối thiểu-MSSTT
- Chỉnh lại đường tim cống sau khi bố trí lại giếng thu: Thiết kế giếng thu->Chỉnh đỉnh đường tim cống theo giếng thu TCTG
- Bảng trắc dọc: hàng lý tr ình H0,H1,H2... đổi thành Km0+00, H1, H2....
- Thêm tùy chọn Tô mặt cắt địa chất chỉ trong lỗ khoan khi Tạo mặt cắt lỗ khoan trên trắc dọc-trắc ngang

- Thêm tùy chọn Nhãn đường đồng mức không quay theo hướng trên cao
- Ô thông tin đào đắp thêm Cao độ TK TB, Chênh cao độ
Và một số chỉnh sửa khác

AndDesign Ver7.2:
  ANDDesign Ver.7.2  là một bước tiến mới của ANDDesign. Trong phiên bản 7.2 có các tính năng chính khác so với phiên bản 7.0 như sau:

 -Thay đổi việc khai báo Các đường thiết kế trên bình đồ. Cho phép ứng với một đường trên bình đồ sẽ có 1 nhóm đường tự nhiên được khai báo tại mục Các lớp địa chất và 1 nhóm các đường trắc dọc thiết kế do người dùng tự khai.

- Cho phép khai báo mặt cắt đảm bảo cân bằng khối lượng đất đào sang khối lượng đất đắp.

-Nhiều tính năng cho phép thiết kế nút giao đồng mức. Người dùng có thể thiết kế ngã 3, 4, 5... hoặc nút giao vòng xuyến theo phương pháp mặt cắt.

-Chức năng bình sai lưới tọa độ.

-Chỉnh sửa các chức năng của phần thiết kế cống dọc.

 AndDesign V7.0 cập nhật ngày 13-04-2012:
- Cập nhật để tương thích với AndSim V3.3.
- Bổ sung một số chức năng như nhập Trạm máy trên bản vẽ, hiệu chỉnh nhiều trạm máy....

- Chỉnh sửa một số phần cho tiện dụng.


 

1 Comment(s)

  • (8/1/2013 11:04 AM) bởi admin :

    Nếu chưa có kinh phí thì bạn dùng phiên bản học tập.

BÀI VIẾT KHÁC