ANDDesign - Bí quyết thành công của anh tư vấn giao thông! Kết xuất đa dạng, hồ sơ hoàn hảo - Phần mềm nào tiện lợi hơn ANDDesign? ANDDesign - Khả năng thiết kế mở rộng là vô biên, Nơi hội tụ tư duy của các nhà tư vấn thiết kế. Xử lý nhiều tim, mọi mặt cắt, đa dạng, sáng tạo, tiện ích chỉ có ANDDesign Công nghệ thiết kế đường oto, đường cao tốc, đường nông thôn, đường miền núi...ANDDesign

Bản cập nhật 27-3-2013

Thông tin cập nhật bản 27-3-13

 1. Lệnh NTDN nhập TD-TN bổ sung thêm chức năng xuất sang tệp dữ liệu *.ntd V3.2 tương thích với số liệu của NovaTDN 4.1.

2. Thêm chức năng Match property cho lệnh MSS 

3. Hiệu chỉnh phần khai báo Bảng diện tích điền thuộc khai báo MMC

3. San nền:

 - Hiệu chỉnh lại chức năng tính toán cân bằng đào đắp thửa đất.

-Bổ sung thêm tính năng San nền->Hiệu chỉnh nút cao độ->Dịch chỉnh cao độ thiết kế nút thuộc thửa cho phép dịch chỉnh toàn bộ cao độ thiết kế của các nút thuộc thửa đất theo khoảng nâng yêu cầu.

-Hiểu chỉnh phần tính toán xác định đường không đào không đắp.

-Chức năng tạo nút trên biên có thể thay đổi được Layer

0 Comment(s)

BÀI VIẾT KHÁC