ANDDesign - Bí quyết thành công của anh tư vấn giao thông! Kết xuất đa dạng, hồ sơ hoàn hảo - Phần mềm nào tiện lợi hơn ANDDesign? ANDDesign - Khả năng thiết kế mở rộng là vô biên, Nơi hội tụ tư duy của các nhà tư vấn thiết kế. Xử lý nhiều tim, mọi mặt cắt, đa dạng, sáng tạo, tiện ích chỉ có ANDDesign Công nghệ thiết kế đường oto, đường cao tốc, đường nông thôn, đường miền núi...ANDDesign

Bản cập nhật 28-2-2013

Bản cập nhật 28-2-2013

 ANDDesign V7.3 cập nhật ngày 28-02-2013:

-Bổ sung thêm chức năng Trợ giúp trong quá trình thực hiện
-Thêm tùy chọn khai báo Cọc phụ là cọc chỉ dùng để tạo dựng 3D và mô hình địa hình thiết kế.
- Chức năng Bố trí giếng thu trên tuyến cho phép nhập khoảng cách giữa các giếng theo cấu trúc 4;50.0;3;40.5 ... nghĩa là 4 giếng thu cách nhau 50 rồi 3 giếng thu cách nhau 40.5 ....
-Chỉnh lại lỗi xác định diện tích bù vênh và thêm phần diện tích bù còn lại. Nghĩa là diện tích bù đường cũ được chia thành phần nhỏ hơn H bù vênh và phần diện tích còn lại.
- Cho phép khai báo H bù vênh của các lớp khuôn là khác nhau.

0 Comment(s)

BÀI VIẾT KHÁC