ANDDesign - Bí quyết thành công của anh tư vấn giao thông! Kết xuất đa dạng, hồ sơ hoàn hảo - Phần mềm nào tiện lợi hơn ANDDesign? ANDDesign - Khả năng thiết kế mở rộng là vô biên, Nơi hội tụ tư duy của các nhà tư vấn thiết kế. Xử lý nhiều tim, mọi mặt cắt, đa dạng, sáng tạo, tiện ích chỉ có ANDDesign Công nghệ thiết kế đường oto, đường cao tốc, đường nông thôn, đường miền núi...ANDDesign

Cập nhật ANDDesign Ver. 7.4 có khai báo cống ngang

Chúng tôi đã cập nhật ANDDesign Ver. 7.4 có các chức năng khai báo cống ngang, phần trợ giúp chi tiết hơn và bộ fonts shx theo UNICODE

Cập nhật ANDDesign Ver. 7.4 có khai báo cống ngang

     ANDDesign có thể khai báo mẫu mặt cắt bất kỳ trong đó có mặt cắt cống ngang, tuy nhiên để dễ dàng hơn cho người sử dụng trong phiên bản mới chúng tôi đã bổ sung thêm một số chức năng khai báo cống ngang như khai báo đoạn cống, hố tụ, cửa cống cánh chéo hoặc cánh thẳng. Cách đính kèm mẫu mặt cắt cống ngang xem trong tài liệu BaiGiang_AndDesign.doc

   Ngoài ra còn có:

       - Hoàn thiện phần Tra cứu trợ giúp trong quá trình thực hiện các chức năng của AndDesign.  

       - Cập nhật 05 bộ fonts kỹ thuật kiểu SHX theo bảng mã UNICODE. Copy các fonts này tại thư mục .\Fonts sau khi cài đặt AndDesign vào thư mục fonts của AutoCAD để sử dụng.

  Hi vọng với bản cập nhật mới ANDDesign sẽ đáp ứng được mong đợi của người dùng.

 

0 Comment(s)

BÀI VIẾT KHÁC