ANDDesign - Bí quyết thành công của anh tư vấn giao thông! Kết xuất đa dạng, hồ sơ hoàn hảo - Phần mềm nào tiện lợi hơn ANDDesign? ANDDesign - Khả năng thiết kế mở rộng là vô biên, Nơi hội tụ tư duy của các nhà tư vấn thiết kế. Xử lý nhiều tim, mọi mặt cắt, đa dạng, sáng tạo, tiện ích chỉ có ANDDesign Công nghệ thiết kế đường oto, đường cao tốc, đường nông thôn, đường miền núi...ANDDesign

Chuyển giao ANDDesign2008 tại Công ty Cổ phần Tư vấn XDGT tỉnh Điện Biên.

Thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ giữa Công ty Công nghệ AND và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông tỉnh Điện Biên, ngày 22-1-2010, các đại diện của AND đã thực hiện chuyển giao phần mềm và khóa cứng, đồng thời triển khai đào tạo cho đội ngũ các nhà thiết kế ở đây.

             Ông Lê Quý Trường, Giám đốc Công ty phát biểu khai mạc
             Tại buổi giới thiệu, các nhà thiết kế, những người đã lâu năm thiết kế đường trên phần mềm, rất thích thú với những tính năng và khả năng tích hợp nhiều chức năng của sản phẩm mới và đặt rất nhiều câu hỏi về tính năng cũng như sự khác nhau giữa ANDDesign với các phần mềm mà họ đang sử dụng. Đa số thành viên tham gia chuyển giao đều rất hào hứng với khả năng cho phép người dùng tự tạo mẫu mặt cắt phù hợp với công việc đặc thù ở từng công ty, từng vùng, song cũng không ít băn khoăn khi chưa quen với công việc này. Tuy nhiên, theo anh Hồ Việt Hải, tác giả của ANDDesign, với tính năng này, người dùng sẽ rất linh hoạt trong công việc, và anh sẽ giúp đỡ khách hàng tạo các mẫu mặt cắt theo yêu cầu trong trường hợp gặp khó khăn trong thời gian đầu tiên.

0 Comment(s)

BÀI VIẾT KHÁC