ANDDesign - Bí quyết thành công của anh tư vấn giao thông! Kết xuất đa dạng, hồ sơ hoàn hảo - Phần mềm nào tiện lợi hơn ANDDesign? ANDDesign - Khả năng thiết kế mở rộng là vô biên, Nơi hội tụ tư duy của các nhà tư vấn thiết kế. Xử lý nhiều tim, mọi mặt cắt, đa dạng, sáng tạo, tiện ích chỉ có ANDDesign Công nghệ thiết kế đường oto, đường cao tốc, đường nông thôn, đường miền núi...ANDDesign

Thiết kế ngã 3 Huế - Đà Nẵng

Để chứng tỏ khả năng của ANDDesign về thiết kế nút giao đồng mức và khác mức chúng tôi thiết kế lại ngã Ba Huế-Đà Nẵng theo ý tưởng đạt giải của Liên danh Tư vấn WSP (Phần Lan) và Văn Trường (VTCO).

Thiết kế ngã 3 Huế - Đà Nẵng

   Nút giao ngã ba Huế được thiết kế 4 mức gồm: hầm chui, nút giao đồng mức mặt đất, vòng xuyến tầng 2 và cầu vượt tầng 3. Nói chung là một nút giao phức tạp.

   Tuy nhiên với khả năng vợt trội của ANDDesign thì việc thiết kế nó trở nên đơn giản. 

  Dưới đây là một số hình ảnh của bản vẽ thiết kế và video mô phỏng 3D được thực hiện bởi mô đun ANDSim. Kích thước có thể không chính xác và tương quan tỉ lệ không được như của đồ án đạt giải mong các bạn thông cảm. 

 

     

Bản vẽ DWG các bạn có thể tham khảo tại thư mục .\ViDu\giaoThong của thư mục cài ANDDesign: 

 

 

0 Comment(s)

BÀI VIẾT KHÁC