ANDDesign - Bí quyết thành công của anh tư vấn giao thông! Kết xuất đa dạng, hồ sơ hoàn hảo - Phần mềm nào tiện lợi hơn ANDDesign? ANDDesign - Khả năng thiết kế mở rộng là vô biên, Nơi hội tụ tư duy của các nhà tư vấn thiết kế. Xử lý nhiều tim, mọi mặt cắt, đa dạng, sáng tạo, tiện ích chỉ có ANDDesign Công nghệ thiết kế đường oto, đường cao tốc, đường nông thôn, đường miền núi...ANDDesign

Những điểm khác của ANDDesign2008 for Education so với bản thương mại

Ở đây chúng tôi sẽ nêu rõ những điểm khác của phiên bản Education so với bản thương mại. Nếu các bạn, nhất là các bạn sinh viên, cảm thấy bất tiện ở điểm nào thì hãy cho ý kiến của mình. Nếu có thể dung hòa được mong muốn của các bạn thì chúng tôi sẽ cải tiến với mục đích để đảm bảo cho các bạn thực hiện được đồ án của mình.

Những điểm khác của ANDDesign2008 for Education so với bản thương mại

Những điểm hạn chế của phiên bản ANDDesign 2008 for Education so với bản thương mại:

 1.  Chiều dài tuyến thiết kế dưới 5km.
 2.  Cao độ tự nhiên chỉ chính xác đến 01 số sau dấu chấm thập phân.
 3.  Độ đốc thể hiện theo phần nghìn.
 4.  Trên mặt cắt và tuyến có các dòng quảng cáo.
 5.  Các giá trị khoảng cách trên mặt cắt có thêm tiếp đầu an hoặc and.
 6.  Không thể explode các đối tượng AND.
 7.  Bản vẽ Education không thể mở được bằng phiên bản thương mại.
 8.  Mô phỏng 3D trong khoảng 1km, không thực hiện được theo hành trình tuyến.

Ngoài các điểm bị hạn chế ở trên thì bản Education:

 • Không bị hạn chế bất cứ một chức chức năng nào so với bản thương mại.
 • Cao độ thiết kế thể hiện chính xác theo thiết kế.
 • Diện tích tính toán và các số liệu kết xuất khác là chính xác tương ứng với số liệu tự nhiên trên bản vẽ.
 • Mẫu mặt cắt xây dựng bằng bản Education dùng được cho bản thương mại và ngược lại.

 

0 Comment(s)

BÀI VIẾT KHÁC