ANDDesign - Bí quyết thành công của anh tư vấn giao thông! Kết xuất đa dạng, hồ sơ hoàn hảo - Phần mềm nào tiện lợi hơn ANDDesign? ANDDesign - Khả năng thiết kế mở rộng là vô biên, Nơi hội tụ tư duy của các nhà tư vấn thiết kế. Xử lý nhiều tim, mọi mặt cắt, đa dạng, sáng tạo, tiện ích chỉ có ANDDesign Công nghệ thiết kế đường oto, đường cao tốc, đường nông thôn, đường miền núi...ANDDesign

Thiết kế nút giao thông đường bộ với ANDDesign Version 7.2

ANDDesign Version 7.2 cho phép thiết kế các loại nút giao theo phương pháp mặt cắt. Người dùng có thể thiết kế nút các kiểu nút khác nhau từ số liệu của các tuyến đường độc lập, xây dựng mô hình 3D và mô phỏng bằng ANDSim Version 3.3

Thiết kế nút giao thông đường bộ với ANDDesign Version 7.2

      Trong thiết kế đường, phần thiết kế nút giao thực sự là khó. Sau một thời gian nỗ lực và cố gắng chúng tôi đã đưa ra giải pháp thiết kế nút trong ANDDesign Ver.7.2 theo phương pháp mặt cắt. Với giải pháp này, người dùng có thể dễ dàng trích đoạn phần giao nhau của các tuyến đường độc lập để thiết kế nút.
Dựa vào các đường tim nút bám theo các tuyến cho phép người dùng tạo các đường viền mép. Như vậy, trên bình đồ nút giao sẽ có các đường tim tuyến và các đường viền mép và người dùng sẽ phát sinh cọc và áp mẫu mặt cắt cho đường nào là phụ thuộc vào yêu cầu thiết kế. Hay nói cách khác việc thiết kế nút đồng cấp hay kiểu đường chính đường phụ sẽ được quyết định bằng phương án áp mẫu mặt cắt nào cho đường nào do người thiết kế quyết định mà thôi.
Dưới đây là ví dụ mô hình nút dưới dạng 3D ở trong AutoCAD và mô phỏng bằng ANDSim Ver.3.3.

 

 

0 Comment(s)

BÀI VIẾT KHÁC