Category Archives: Thông tin cập nhật phần mềm

Thông tin cập nhật mới nhất cho phần mềm

Thông báo cập nhật mới nhất

Các bản cập nhật mới nhất sẽ được thông báo trong trang tin này, chi tiết hơn xin vào mục Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6 Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6 ngày 17-12-2017 – Thay đổi chức năng Địa hình->Phụ trợ->Tra độ dốc thành Tra cứu và điền độ dốc-TDD cho phép người […]

Cập nhật ANDDesign v7.6 [10-04-2016]

Bổ sung chức năng tạo taluy theo đường trắc ngang dọc tuyến Thiết kế->Phụ trợ thiết kế tuyến->Tạo ký hiệu taluy theo đường trắc ngang-TLTTN Bổ sung chức năng  Thiết kế->Bảng thống kê->Lập bảng thống kê bảng biến-BTKB Bổ sung chức năng San nền->Ký hiệu khối lượng đào đắp->Cộng gộp khối lượng taluy vào thửa […]

Cập nhật ANDDesign v7.6 [23-05-2016]

-Thay đổi ký hiệu giếng thu trên bình đồ tuyến cho phép người dùng tùy chỉnh vị trí ký hiệu tên giếng và các cao độ của nó. -Thay đổi cách khai báo đường đồng dạng và đường giới hạn khi khai báo các lớp địa chất trên trắc dọc, trắc ngang.

Cập nhật ANDDesign v7.6 [trước ngày 04/2016]

ANDDesign phiên bản 7.6 có nhiều thay đổi về chất phần Tính toán san nền và bổ sung thêm nhiều chức năng khác cho ANDDesign. Đề nghị Quý Khách hàng cập nhật ngay. Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6 ngày 05-03-2016 -Sửa lỗi thoát của một số chức năng kết xuất bảng số liệu […]