ANDDesign - Bí quyết thành công của anh tư vấn giao thông! Kết xuất đa dạng, hồ sơ hoàn hảo - Phần mềm nào tiện lợi hơn ANDDesign? ANDDesign - Khả năng thiết kế mở rộng là vô biên, Nơi hội tụ tư duy của các nhà tư vấn thiết kế. Xử lý nhiều tim, mọi mặt cắt, đa dạng, sáng tạo, tiện ích chỉ có ANDDesign Công nghệ thiết kế đường oto, đường cao tốc, đường nông thôn, đường miền núi...ANDDesign
         Bộ Update ANDDesign V7.6 phiên bản Học tập
         Bộ Update ANDDesign V7.6 phiên bản học tập
          Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  10/8/2017
          Lượt xem: 16318    Download: 10909   
         Bản quyền:  andt.vn
         Andt.vn:       
         Người dùng:       
         Kích thước:  26844740
        ANDDesign 2012 phiên bản Học tập (Chạy thử)
        Bộ cài đặt ANDDesign 2012-phiên bản học tập. Chạy trên nền AutoCAD 2012 phiên bản 64 bit với môi trường Win7, Win8 và Win10 64 bit. Các bạn sinh viên có thể sử dụng để thực hiện đồ án. Khách hàng có thể kiểm tra các tính năng của ANDDesign 2012 trước khi quyết định đầu tư.
         Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  27/4/2017
         Lượt xem: 10498    Download: 5323   
        Bản quyền:  andt.vn
        Andt.vn:       
        Người dùng:       
        Kích thước:  160402747
       Bộ Update ANDDesign 2012 phiên bản Học tập
       Bộ Update ANDDesign 2012 phiên bản học tập
        Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  1/8/2016
        Lượt xem: 17747    Download: 10087   
       Bản quyền:  andt.vn
       Andt.vn:       
       Người dùng:       
       Kích thước:  123742646
      ANDDesign V7.6 phiên bản Thương mại-Khóa cứng
      Bộ cài ANDDesign Version 7.6 phiên bản thương mại sử dụng khóa cứng ANDLock.
       Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  11/4/2016
       Lượt xem: 23595    Download: 13979   
      Bản quyền:  andt.vn
      Andt.vn:       
      Người dùng:       
      Kích thước:  155700312
     ANDDesign V7.6 phiên bản Học tập (Chạy thử)
     Bộ cài đặt ANDDesign V7.6-phiên bản học tập. Chạy trên nền AutoCAD 2007, 2008 và 2009 phiên bản 32 bit với môi trường WinXP, Win7 và Win8. Các bạn sinh viên có thể sử dụng để thực hiện đồ án. Khách hàng có thể kiểm tra các tính năng của ANDDesign trước khi quyết định đầu tư.
      Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  11/4/2016
      Lượt xem: 53981    Download: 32078   
     Bản quyền:  andt.vn
     Andt.vn:       
     Người dùng:       
     Kích thước:  155705074
    Phần mềm ANDSim Version 4.0.0 (Bản thử nghiệm)
    Phần mềm ANDSim 4.0.0 (Bản thử nghiệm)
     Đăng bởi: thanhnguyen  - Ngày cập nhật:  2/10/2013
     Lượt xem: 7015    Download: 3618   
    Bản quyền:  andt.vn
    Andt.vn:       
    Người dùng:       
    Kích thước:  127390501
   Tải phần mềm mô phỏng ANDSim v3.5.1408 (bản thương mại)
   Phần mềm mô phỏng dự án 3D, phiên bản 3.5.1408 cập nhật ngày 15/08/2014. Hỗ trợ khóa cứng ANDLock 3.0. Khóa ANDLock 3.0 hỗ trợ tính năng đặt mật khẩu cho khóa cứng
    Đăng bởi: thanhnguyen  - Ngày cập nhật:  15/8/2013
    Lượt xem: 6921    Download: 2536   
   Bản quyền:  andt.vn
   Andt.vn:       
   Người dùng:       
   Kích thước:  147061408
   Driver cho khóa cứng ANDLock
  Driver dùng cho khóa cứng ANDLock, sản phẩm của công ty Công Nghệ AND. Bản cập nhật ngày 05/04/2013
   Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  5/4/2013
   Lượt xem: 11062    Download: 5236   
  Bản quyền:  andt.vn
  Andt.vn:       
  Người dùng:       
  Kích thước:  392268