ANDDesign - Bí quyết thành công của anh tư vấn giao thông! Kết xuất đa dạng, hồ sơ hoàn hảo - Phần mềm nào tiện lợi hơn ANDDesign? ANDDesign - Khả năng thiết kế mở rộng là vô biên, Nơi hội tụ tư duy của các nhà tư vấn thiết kế. Xử lý nhiều tim, mọi mặt cắt, đa dạng, sáng tạo, tiện ích chỉ có ANDDesign Công nghệ thiết kế đường oto, đường cao tốc, đường nông thôn, đường miền núi...ANDDesign
         Update ANDDesign V7.6 phiên bản Học tập
         Bộ Update ANDDesign V7.6 phiên bản học tập
          Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  6/10/2017
          Lượt xem: 18305    Download: 11825   
         Bản quyền:  andt.vn
         Andt.vn:       
         Người dùng:       
         Kích thước:  26855096
        ANDDesign 2012 phiên bản Học tập (Chạy thử)
        Bộ cài đặt ANDDesign 2012-phiên bản học tập. Chạy trên nền AutoCAD 2012 phiên bản 64 bit với môi trường Win7, Win8 và Win10 64 bit. Các bạn sinh viên có thể sử dụng để thực hiện đồ án. Khách hàng có thể kiểm tra các tính năng của ANDDesign 2012 trước khi quyết định đầu tư.
         Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  27/4/2017
         Lượt xem: 11045    Download: 5643   
        Bản quyền:  andt.vn
        Andt.vn:       
        Người dùng:       
        Kích thước:  160402747
       Khóa cứng ANDLock (Driver cho Windows 8/8.1/10)
       Driver dùng cho khóa cứng ANDLock (sản phẩm khóa cứng của công ty Công Nghệ AND). Bản cập nhật ngày 05/04/2013
        Đăng bởi: thanhnguyen  - Ngày cập nhật:  29/12/2016
        Lượt xem: 11772    Download: 5450   
       Bản quyền:  andt.vn
       Andt.vn:       
       Người dùng:       
       Kích thước:  531842
      Bộ Update ANDDesign 2012 phiên bản Học tập
      Bộ Update ANDDesign 2012 phiên bản học tập
       Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  1/8/2016
       Lượt xem: 18250    Download: 10288   
      Bản quyền:  andt.vn
      Andt.vn:       
      Người dùng:       
      Kích thước:  123742646
     ANDDesign V7.6 phiên bản Thương mại-Khóa cứng
     Bộ cài ANDDesign Version 7.6 phiên bản thương mại sử dụng khóa cứng ANDLock.
      Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  11/4/2016
      Lượt xem: 24388    Download: 14347   
     Bản quyền:  andt.vn
     Andt.vn:       
     Người dùng:       
     Kích thước:  155700312
    ANDDesign V7.6 phiên bản Học tập (Chạy thử)
    Bộ cài đặt ANDDesign V7.6-phiên bản học tập. Chạy trên nền AutoCAD 2007, 2008 và 2009 phiên bản 32 bit với môi trường WinXP, Win7 và Win8. Các bạn sinh viên có thể sử dụng để thực hiện đồ án. Khách hàng có thể kiểm tra các tính năng của ANDDesign trước khi quyết định đầu tư.
     Đăng bởi: admin  - Ngày cập nhật:  11/4/2016
     Lượt xem: 55606    Download: 33072   
    Bản quyền:  andt.vn
    Andt.vn:       
    Người dùng:       
    Kích thước:  155705074
   ANDSim Version 4.0.0 (Phần mềm mô phỏng - Bản thử nghiệm)
   Phần mềm ANDSim 4.0.0 (Bản thử nghiệm)
    Đăng bởi: thanhnguyen  - Ngày cập nhật:  2/10/2013
    Lượt xem: 7181    Download: 3700   
   Bản quyền:  andt.vn
   Andt.vn:       
   Người dùng:       
   Kích thước:  127390501
  ANDSim V3.5.1408 (Phần mềm mô phỏng - bản thương mại)
  Phần mềm mô phỏng dự án 3D, phiên bản 3.5.1408 cập nhật ngày 15/08/2014. Hỗ trợ khóa cứng ANDLock 3.0. Khóa ANDLock 3.0 hỗ trợ tính năng đặt mật khẩu cho khóa cứng
   Đăng bởi: thanhnguyen  - Ngày cập nhật:  15/8/2013
   Lượt xem: 7035    Download: 2566   
  Bản quyền:  andt.vn
  Andt.vn:       
  Người dùng:       
  Kích thước:  147061408