Download

ANDDesign Version 7.6

(Dùng cho phiên bản AutoCad 2007 – 2009) 

1. Phần mềm khảo sát địa hình;
2. Phần mềm khảo sát địa chất công trình;
3. Phần mềm thiết kế đường đô thị, cao tốc, nút giao;
4. Phần mềm thiết kế kênh mương, thủy lợi;
5. Phần mềm tính toán san lấp mặt bằng;

Bản cập nhật mới nhất ngày 18/12/2017

ANDDesign V7.6 Full ANDDesign V7.6 (Update) ANDDesign V7.6 Education ANDDesign V7.6 Education (Update)

ANDDesign 2012 EDU

(Dùng cho phiên bản AutoCad 2012)

Đây là phiên bản học tập 

1. Phần mềm khảo sát địa hình;
2. Phần mềm khảo sát địa chất công trình;
3. Phần mềm thiết kế đường đô thị, cao tốc, nút giao;
4. Phần mềm thiết kế kênh mương, thủy lợi;
5. Phần mềm tính toán san lấp mặt bằng;

ANDDesing 2012 Education

ANDSim – Mô phỏng 3D

Phần mềm mô phỏng dự án 3D, phiên bản 3.5.1408 cập nhật ngày 15/08/2014. Hỗ trợ khóa cứng ANDLock 3.0. Khóa ANDLock 3.0 hỗ trợ tính năng đặt mật khẩu cho khóa cứng

ANDSim (bản thương mại) ANDSim (Education)

Driver cho khóa cứng ANDLock

Dùng cho hệ điều hành Windows các phiên bản:
• Windows 10  (x86 và x64)
• Windows 8.1 (x86 và x64)
• Windows 8     (x86 và x64)
• Windows 7     (x86 và x64)

Driver ANDLock (Khóa V3.0.0) Driver ANDLock (Khóa V2.0.0 trước năm 2013) Hướng dẫn sử dụng ANDLock Hướng dẫn cài đặt ANDLock Windows 8/8.1/10

Tài liệu hướng dẫn ANDDesign

(Tổng hợp các tài liệu hướng dẫn sử dụng)

Tài liệu hướng dẫn Word Tài liệu hướng dẫn PDF