ANDDesign Version 7.6

(Dùng cho phiên bản AutoCad 2007 – 2009) 

1. Phần mềm khảo sát địa hình;
2. Phần mềm khảo sát địa chất công trình;
3. Phần mềm thiết kế đường đô thị, cao tốc, nút giao;
4. Phần mềm thiết kế kênh mương, thủy lợi;
5. Phần mềm tính toán san lấp mặt bằng.

 Thông tin về bản cập nhật xem tại đây.

Bộ cài ANDDesign V7.6 Full (Khóa cứng) Bản cập nhật khóa cứng ANDDesign V7.6 (16-04-2019) Bộ cài ANDDesign V7.6 Education (Học tập) Bản cập nhật ANDDesign V7.6 Education (16-04-2019)

ANDDesign 2012 EDU

(Dùng cho phiên bản AutoCad 2012)

Đây là phiên bản học tập 

1. Phần mềm khảo sát địa hình;
2. Phần mềm khảo sát địa chất công trình;
3. Phần mềm thiết kế đường đô thị, cao tốc, nút giao;
4. Phần mềm thiết kế kênh mương, thủy lợi;
5. Phần mềm tính toán san lấp mặt bằng;

Thông tin về bản cập nhật (Update) xem tại đây.

ANDDesign 2012 Education

ANDSim – Mô phỏng 3D

Phần mềm mô phỏng dự án 3D, phiên bản 3.5.1408 cập nhật ngày 15/08/2014. Hỗ trợ khóa cứng ANDLock 3.0. Khóa ANDLock 3.0 hỗ trợ tính năng đặt mật khẩu cho khóa cứng

ANDSim (bản thương mại) ANDSim (Education)

Driver cho khóa cứng ANDLock

Dùng cho hệ điều hành Windows các phiên bản:
• Windows 10  (x86 và x64)
• Windows 8.1 (x86 và x64)
• Windows 8     (x86 và x64)
• Windows 7     (x86 và x64)

Driver ANDLock ( dùng cho Windows 8 / 8.1 / 10) Driver ANDLock (dùng cho Windows 7 trở xuống) Hướng dẫn sử dụng ANDLock Hướng dẫn cài đặt ANDLock Windows 8/8.1/10

Tài liệu hướng dẫn ANDDesign

(Tổng hợp các tài liệu hướng dẫn sử dụng)

Tài liệu hướng dẫn Word Tài liệu hướng dẫn PDF