Chỉ tìm thấy 19 kết quả

gửi bởi tranquoctuantds
T.Sáu 03/05/13 15:17
Chuyên mục: Trao đổi về mẫu mặt cắt trong AndDesign
Chủ đề: Về chức năng cập nhật cao độ cắt dọc theo cắt ngang
Trả lời: 1
Xem: 3066

Về chức năng cập nhật cao độ cắt dọc theo cắt ngang

Trong bản cập nhật ngày 25/4/2013: Chức năng cập nhật cao độ trắc dọc theo trắc ngang (TDTTN) cháu có một số thắc mắc sau: - Trong phần khai báo chung của mẫu mặt cắt đã khai báo các đường thiết kế trên bình đồ (ví dụ đường có tên "dinhtuong") - Trong mẫu mặt cắt ngang có khai báo điểm có tên trùng ...
gửi bởi tranquoctuantds
CN 03/03/13 23:56
Chuyên mục: Trao đổi về mẫu mặt cắt trong AndDesign
Chủ đề: THẮC MẮC
Trả lời: 104
Xem: 84790

Re: THẮC MẮC

Thầy cho em hỏi: 1, dùng lệnh gì để xem nhanh từ cọc trên cắt dọc hoặc trắc ngang ở bình đồ và ngược lại.
2, sao trong MMC của em có nhiều loại mặt cắt ngang, nhưng khi em muốn xuất cắt ngang theo từng mẫu mặt cắt thì ở ô "Mẫu mặt cắt" chỉ xuất hiện mẫu mặt cắt đầu tiên?
gửi bởi tranquoctuantds
T.Hai 23/07/12 21:43
Chuyên mục: Hỏi đáp về các phiên bản mới nhất
Chủ đề: ANDDesign2008 phiên bản thương mại (khóa cứng)
Trả lời: 55
Xem: 51005

Re: ANDDesign2008 phiên bản thương mại (khóa cứng)

Cháu chào chú, sao trong phien ban AND7.2 phần cống dọc, sau khi chau chỉnh sửa xong rùi ve lại thì có một số đối tượng cũ không bị xóa đi hả chú ( ví dụ: khi dùng lệnh xóa hố ga trên bình đồ không thể xóa hết hố ga nhanh được, khi vẽ lại mặt cắt giếng thu cũng không xóa đối tượng cũ được,.... và nh...
gửi bởi tranquoctuantds
T.Ba 17/07/12 6:46
Chuyên mục: Hỏi đáp về các phiên bản mới nhất
Chủ đề: ANDDesign2008 phiên bản thương mại (khóa cứng)
Trả lời: 55
Xem: 51005

Re: ANDDesign2008 phiên bản thương mại (khóa cứng)

Cháu chào chú Hải, chú cho cháu hỏi phiên bản AND7.2 khác phiên bản 7.0 như thế nào ah? sao cháu dùng 7.2 thiết kế thoát nước thì không giống 7.0 nữa ah, cháu đọc trong phần Documents thì không thấy hướng dẫn những bước khai báo mới cập nhật so với phiên bản 7.0 Chú chỉ giùm cháu những bước khai báo...
gửi bởi tranquoctuantds
T.Ba 08/05/12 23:26
Chuyên mục: Hỏi đáp về AndDesign
Chủ đề: Chú xem giùm cháu phần thoát nước mưa
Trả lời: 26
Xem: 16858

Re: Chú xem giùm cháu phần thoát nước mưa

Cháu cài bản AND 7.0 cập nhật 5/5 chú ah.
gửi bởi tranquoctuantds
T.Ba 08/05/12 20:31
Chuyên mục: Hỏi đáp về AndDesign
Chủ đề: Chú xem giùm cháu phần thoát nước mưa
Trả lời: 26
Xem: 16858

Re: Chú xem giùm cháu phần thoát nước mưa

1.Cháu cài bộ AND cập nhật 5/5 thì các lệnh cho thiết kế thoát nước dọc đều dùng tốt, chỉ có lệnh BDTD thì không được chú ạh, khi cháu dùng lệnh BDTD rồi chọn trắc ngang nhưng khi chon điểm xuất bảng khối lượng thì chương trình báo "Bạn đang dùng phiên bản phần mềm cũ hơn so với dữ liệu". Chú giúp c...
gửi bởi tranquoctuantds
T.Bảy 05/05/12 18:57
Chuyên mục: Hỏi đáp về AndDesign
Chủ đề: Chú xem giùm cháu phần thoát nước mưa
Trả lời: 26
Xem: 16858

Re: Chú xem giùm cháu phần thoát nước mưa

Sao khi cháu dùng lệnh SXC thi không thấy có thông báo gì trên dòng command cho cháu chọn hả chú?
Khi cháu dùng lệnh TDTTN để tạo lại đường bị lỗi thì hết bị lỗi, nhưng dùng lệnh vẽ lai thì lại bị lỗi tiếp chú ah?
gửi bởi tranquoctuantds
T.Sáu 04/05/12 19:16
Chuyên mục: Hỏi đáp về AndDesign
Chủ đề: Chú xem giùm cháu phần thoát nước mưa
Trả lời: 26
Xem: 16858

Re: Chú xem giùm cháu phần thoát nước mưa

1.Chú có thể chỉ rõ hơn về lệnh SXC không ah, cháu dùng lệnh SXC mà vẫn không hết đường zích zắc.
2.Chiều của đường trong hàng khoảng cách giếng thu chú chỉnh ngược lại, nhưng vẫn không theo dốc cống, ý cháu nhờ chú chỉnh cho nó dốc theo hướng dốc cống.
gửi bởi tranquoctuantds
T.Năm 03/05/12 18:20
Chuyên mục: Hỏi đáp về AndDesign
Chủ đề: Chú xem giùm cháu phần thoát nước mưa
Trả lời: 26
Xem: 16858

Re: Chú xem giùm cháu phần thoát nước mưa

Chú xem giùm cháu mấy lỗi trong file cháu vừa gửi chú:
1. Sao khi điền dốc cống trên tuyến lại không bằng dốc cống trên trắc dọc.
2. Sao trên trắc dọc đường tự nhiên, đường thiết kế lại bị zích zắc...?
gửi bởi tranquoctuantds
T.Tư 02/05/12 19:35
Chuyên mục: Hỏi đáp về AndDesign
Chủ đề: Chú xem giùm cháu phần thoát nước mưa
Trả lời: 26
Xem: 16858

Re: Chú xem giùm cháu phần thoát nước mưa

Chú xem giùm cháu trong file cháu vừa gửi vào mail của chú, sao khi xuất khối lượng có giá trị âm?
gửi bởi tranquoctuantds
T.Ba 01/05/12 13:46
Chuyên mục: Hỏi đáp về AndDesign
Chủ đề: Chú xem giùm cháu phần thoát nước mưa
Trả lời: 26
Xem: 16858

Re: Chú xem giùm cháu phần thoát nước mưa

Chú xem giùm cháu file cháu vừa gửi vào mail của chú, sao cao độ tự nhiên trong bảng thống kê giếng thu không bằng cao độ tự nhiên xuất ra trên trắc dọc.
gửi bởi tranquoctuantds
CN 22/04/12 8:35
Chuyên mục: Hỏi đáp về AndDesign
Chủ đề: Chú xem giùm cháu phần thoát nước mưa
Trả lời: 26
Xem: 16858

Re: Chú xem giùm cháu phần thoát nước mưa

Sao khi cháu xuất cống dọc trên trắc ngang, thì những đoạn cống trong nút giao xuất ra trắc ngang không đúng vị trí( Cống ở nút giao phải nằm xa tim tuyến hơn mới đúng, nhưng khi xuất ra trăc ngang cống nằm như ở trên đương thẳng). file hôm trước cháu gửi chú cũng bị như vậy.
gửi bởi tranquoctuantds
T.Bảy 21/04/12 18:40
Chuyên mục: Hỏi đáp về AndDesign
Chủ đề: Chú xem giùm cháu phần thoát nước mưa
Trả lời: 26
Xem: 16858

Re: Chú xem giùm cháu phần thoát nước mưa

Chú xem giùm cháu trong file cháu gửi chú hôm qua, sao khi cháu xuất trắc ngang thì những đoạn cống trong nút giao lớn lại không thể hiện đúng trên trắc ngang (cống trong nút giao không cách tim tuyến lớn hơn khi trên đoạn thẳng thông thường)
gửi bởi tranquoctuantds
T.Sáu 20/04/12 17:57
Chuyên mục: Hỏi đáp về AndDesign
Chủ đề: Chú xem giùm cháu phần thoát nước mưa
Trả lời: 26
Xem: 16858

Re: Chú xem giùm cháu phần thoát nước mưa

Cháu đã làm như chú chỉ và đã xuất cống ra mặt cắt ngang. Nhưng khối lượng xuất ra lại có mấy điểm vướng mắc chú xem giúp cháu (Hình vẽ cụ thể cháu đã gửi vào mail chú rồi). 1. Khi tính diện tích đào đắp cho cống: + Ðường thứ 1 là đường tròn + Khi đường thứ 2 là đường nối các điểm thì tính đúng diện...
gửi bởi tranquoctuantds
T.Năm 19/04/12 18:10
Chuyên mục: Hỏi đáp về AndDesign
Chủ đề: Chú xem giùm cháu phần thoát nước mưa
Trả lời: 26
Xem: 16858

Re: Chú xem giùm cháu phần thoát nước mưa

Chú xem giùm cháu mấy vấn đề trong bản vẽ này với ah:(Cháu đã gửi file vào địa chỉ mail của chú) 1. Cháu thiết kế tuyến cống trái và phải cùng trong một bản vẽ, khi muốn chỉnh sửa tuyến cống thiết kế trước thì không được, vì chương trình nhớ tuyến cống thiết kế sau cùng. 2. Khi xuất cống ra trắc nga...
gửi bởi tranquoctuantds
T.Tư 18/04/12 19:38
Chuyên mục: Hỏi đáp về AndDesign
Chủ đề: Chú xem giùm cháu phần thoát nước mưa
Trả lời: 26
Xem: 16858

Re: Chú xem giùm cháu phần thoát nước mưa

Chú cho cháu hỏi thêm vấn đề nữa ở file cháu nhờ chú xem hôm qua đó: 1.Sao khi cháu chỉ muốn đánh lại số thứ tự giếng thu cho một bên tuyến cống trái hoặc phải, nhưng cả hai bên đều bị đánh lại số thứ tự. 2.Khi xuất "độ dốc cống trên tuyến" thì có những đoạn zích zắc lại không điền được. 3.Cháu muốn...
gửi bởi tranquoctuantds
T.Ba 17/04/12 10:32
Chuyên mục: Hỏi đáp về AndDesign
Chủ đề: Chú xem giùm cháu phần thoát nước mưa
Trả lời: 26
Xem: 16858

Re: Chú xem giùm cháu phần thoát nước mưa

Cháu vừa gửi file vào mail của chú, chú xem gium cháu với.(mail của cháu là: tranquoctuantds@gmail.com)
gửi bởi tranquoctuantds
T.Hai 16/04/12 17:41
Chuyên mục: Hỏi đáp về AndDesign
Chủ đề: Chú xem giùm cháu phần thoát nước mưa
Trả lời: 26
Xem: 16858

Chú xem giùm cháu phần thoát nước mưa

1. KHI XUẤT MẶT CẮT GIẾNG THU TRÊN TRẮC DỌC THEO TIM CỐNG THÌ KHÔNG ĐỦ GIẾNG THU CẦN XUẤT RA ( KHI TRẮC DỌC THEO TIM TUYẾN THÌ XUẤT MẶT CẮT GIẾNG THU ĐỦ)
2. NHỮNG GIẾNG THU XUẤT RA THÌ ĐỈNH VÀ ĐÁY GIẾNG THU KHÔNG THEO ĐÚNG NHƯ KHAI BÁO.