Chỉ tìm thấy 363 kết quả

gửi bởi quoc1903
T.Ba 14/04/20 14:05
Chuyên mục: Hỏi đáp về AndDesign
Chủ đề: HIỆU CHỈNH ĐỈNH ĐƯỜNG ĐỎ TRẮC DỌC
Trả lời: 10
Xem: 991

Re: HIỆU CHỈNH ĐỈNH ĐƯỜNG ĐỎ TRẮC DỌC

Nhờ thầy xem giúp lỗi trên thế nào?
gửi bởi quoc1903
T.Hai 13/04/20 22:13
Chuyên mục: Hỏi đáp về AndDesign
Chủ đề: HIỆU CHỈNH ĐỈNH ĐƯỜNG ĐỎ TRẮC DỌC
Trả lời: 10
Xem: 991

Re: HIỆU CHỈNH ĐỈNH ĐƯỜNG ĐỎ TRẮC DỌC

Nhờ thầy xem giúp: em đã khai báo số lượng lớp khuôn trên đường cũ trong biến cục bộ bằng 1, nhưng sao chương trình vẫn chạy ra hai lớp khuôn. File em đã gửi và khoan tròn đỏ vào mặt cắt bị lỗi (c3 km0+112.51)
gửi bởi quoc1903
CN 08/03/20 10:12
Chuyên mục: Hỏi đáp về AndDesign
Chủ đề: HCTDN
Trả lời: 17
Xem: 2343

Re: HCTDN

Nhờ thầy xem giúp file mẫu mặt cắt: cùng file mẫu mặt cắt, nhưng với file *.ntd này lại không xuất hiện đường vét bùn đã khai báo. file em có gửi mail cho thầy.
gửi bởi quoc1903
T.Tư 08/01/20 14:40
Chuyên mục: Hỏi đáp về khóa cứng AndLock
Chủ đề: Chú hải cho cháu hỏi khóa cứng
Trả lời: 8
Xem: 1352

Re: Chú hải cho cháu hỏi khóa cứng

Không thầy, em sử dụng cad 2008, and V7.6
gửi bởi quoc1903
T.Tư 08/01/20 10:23
Chuyên mục: Hỏi đáp về khóa cứng AndLock
Chủ đề: Chú hải cho cháu hỏi khóa cứng
Trả lời: 8
Xem: 1352

Re: Chú hải cho cháu hỏi khóa cứng

thầy cho em hỏi: cắm khóa cứng rồi, nhưng sử dụng được một hai lệnh thì chương trình báo lỗi là error 1007, khóa không hỗ trợ mô đun. Đây là lỗi gì ?
gửi bởi quoc1903
T.Ba 12/11/19 16:23
Chuyên mục: Hỏi đáp về AndDesign
Chủ đề: HIỆU CHỈNH ĐỈNH ĐƯỜNG ĐỎ TRẮC DỌC
Trả lời: 10
Xem: 991

Re: HIỆU CHỈNH ĐỈNH ĐƯỜNG ĐỎ TRẮC DỌC

Em làm theo hướng dẫn nhưng cao độ trong bảng trắc dọc ở hàng: Cao độ thiết kế vai đường vẫn không xuất hiện. Nhờ thầy xem giúp. Nếu muốn có cao độ ở hàng đó thì phải làm thế nào. File em có gửi cho thầy và khoan tròn đánh dấu.
gửi bởi quoc1903
T.Sáu 04/10/19 10:58
Chuyên mục: Hỏi đáp về AndDesign
Chủ đề: Mẫu mặt cắt và khuôn áo đường
Trả lời: 19
Xem: 6296

Re: Mẫu mặt cắt và khuôn áo đường

Cho em hỏi: Khi đường đáy khuôn đường lớp 1 hoặc lớp 2 cắt đường cũ ( phần nằm dưới đường cũ ) thì không có khuôn đường các lớp tiếp theo ( lớp 3, lớp 4, lớp 5). Nhưng khi đường đáy khuôn đường lớp 3 nằm dưới đường cũ thì lại có các khuôn đường lớp 4, lớp 5. Ý em muốn: khi đáy khuôn lớp 3 cắt đường ...
gửi bởi quoc1903
T.Sáu 27/09/19 10:41
Chuyên mục: Hỏi đáp về AndDesign
Chủ đề: Mẫu mặt cắt và khuôn áo đường
Trả lời: 19
Xem: 6296

Re: Mẫu mặt cắt và khuôn áo đường

cho em hỏi: một số mặt cắt có dạng gióng nhau nhưng lại không chạy ra khối lượng bù vênh cấp phối đá dăm loại 2.
file em đã gửi và đánh chéo vào một số mặt cắt không chạy ra dc kl cấp phối đá dăm loại 2?
gửi bởi quoc1903
T.Năm 26/09/19 10:21
Chuyên mục: Thông báo lỗi AndDesign
Chủ đề: Chú xem hộ cháu lệnh TPTP
Trả lời: 5
Xem: 667

Re: Chú xem hộ cháu lệnh TPTP

Thầy cho em hỏi: em lỡ xóa đường cũ trên bình đồ, khi tính toán thì trên trắc ngang không còn đường cũ nữa. Có cách nào lấy lại đường cũ trên bình đồ và trắc ngang không? file em có giủ cho thầy
gửi bởi quoc1903
T.Sáu 12/07/19 8:57
Chuyên mục: Hỏi đáp về AndDesign
Chủ đề: HCTDN
Trả lời: 17
Xem: 2343

Re: HCTDN

Khi xuất trắc ngang, em chọn chức năng Vẽ hết số liệu khảo sát nhưng trắc ngang xuất ra chỉ có khoảng 13m mỗi bên, nhờ thầy xem giúp lỗi gì. File em có gửi qua mail của thầy
gửi bởi quoc1903
T.Sáu 14/06/19 21:05
Chuyên mục: Hỏi đáp về AndDesign
Chủ đề: HCTDN
Trả lời: 17
Xem: 2343

Re: HCTDN

Thầy cho em hỏi: Muốn thể hiện cao độ điểm Mép_Phải trong trắc ngang lên trắc dọc thì mình có cách nào không?
gửi bởi quoc1903
T.Sáu 19/04/19 10:43
Chuyên mục: Hỏi đáp về AndDesign
Chủ đề: Thiết kế MMC cho khối lượng đào dựa vào đường tự nhiên và địa chất 1
Trả lời: 10
Xem: 2082

Re: Thiết kế MMC cho khối lượng đào dựa vào đường tự nhiên và địa chất 1

Em bấm HCA trắc dọc -> chọn khoảng dồn tính 0 là : -893.28 (mục đích để thay đổi lý trình trên trắc dọc một lượng 893.28) -> lý trình trên trắc dọc thay đổi theo ý muốn -> lệnh TT -> vẽ lại trắc ngang -> lý trình trên trắc ngang vẫn như cũ không thay đổi. Nhờ thầy chỉ giúp cách thay đổi lý trình trê...
gửi bởi quoc1903
T.Bảy 26/01/19 10:05
Chuyên mục: Hỏi đáp về AndDesign
Chủ đề: KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI
Trả lời: 33
Xem: 9109

Re: KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI

Em muốn xuất các đối tượng DBTINENTITY thành các đối tượng text mà vị trị của text vẫn trùng với dấu thập phân thì mình làm cách nào?
gửi bởi quoc1903
T.Năm 03/01/19 15:39
Chuyên mục: Hỏi đáp về AndDesign
Chủ đề: KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI
Trả lời: 33
Xem: 9109

Re: KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI

Các đối tượng DBTINENTITY đang thể hiện 3 số sau dấu thập phân, em muốn nó thể hiện 2 số sau dấu thập phân thui thì em làm thế nào, nhờ thầy chỉ giúp. File em đã gửi cho thầy. (Em đã HCA chon đối tượng, bấm tùy chọn mà vẫn không dc)
gửi bởi quoc1903
CN 23/12/18 13:57
Chuyên mục: Hỏi đáp về AndDesign
Chủ đề: KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI
Trả lời: 33
Xem: 9109

Re: KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI

Thầy cho em hỏi: Em đã chọn lấy hai số lẻ sau dấu thập phân, nhưng sau dấu thập phân là hai số 0 thì chương trình bỏ qua không ghi. (ví dụ: đáng lẻ chương trình xuất là 4.00, nhưng chương trình lại xuất là 4). File e có gửi cho thầy.
gửi bởi quoc1903
T.Năm 13/12/18 13:26
Chuyên mục: Hỏi đáp về AndDesign
Chủ đề: KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI
Trả lời: 33
Xem: 9109

Re: KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI

Em làm lại PL khác cũng bị y như vậy. File em gửi cho thầy có đặc điểm: + File gốc ban đầu có: N04 là điểm đầu; N97 là điểm cuối, hướng tuyến là từ N04 -> N97. Khi chạy ra bình đồ thì N04 bên trái màn hình còn N97 bên phải màn hình. (cả bình đồ lẫn trắc dọc) + Do yêu cầu đổi hướng tuyến nên em đã đổ...
gửi bởi quoc1903
T.Tư 12/12/18 11:18
Chuyên mục: Hỏi đáp về AndDesign
Chủ đề: KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI
Trả lời: 33
Xem: 9109

Re: KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI

Thầy cho em hỏi: Khi em dùng lệnh TPTP và chọn đường màu trắng (có khoan tròn) làm đường DayCongPhai, chọn chế độ thay thế toàn bộ -> nhận -> thì đường màu trắng biến mất. Không biết là lỗi gì ?. File em đã gởi cho thầy.
gửi bởi quoc1903
T.Hai 29/10/18 20:35
Chuyên mục: Đề xuất tính năng mới cho AndDesign
Chủ đề: Thắc mắc ...phần đảo hướng tuyến
Trả lời: 3
Xem: 976

Re: Thắc mắc ...phần đảo hướng tuyến

Thầy cho em hỏi: em có file 1.ntd; Em chạy tuyến và thực hiện lệnh đảo hướng tuyến -> HCTDN -> lưu lại thành file 2.and (Cả hai file này em dùng lệnh NTDN kiểm tra thì điều có cắm cong ). Em lại chạy tuyến và chọn file dữ liệu là 2.and -> kết quả chạy ra là tại các đỉnh đường cong đều thiếu cắm cong...
gửi bởi quoc1903
T.Năm 30/08/18 16:06
Chuyên mục: Hỏi đáp về AndDesign
Chủ đề: KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI
Trả lời: 33
Xem: 9109

Re: KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI

Khi thực hiện lênh RTL mình để layer :Mau2 (là layer có màu vàng) nhung khi tạo ra đối tượng thì nó có màu 09 chứ không phải màu của layer, bạn xem lại. (có lẻ màu 09 dc mặc định lun rồi)
gửi bởi quoc1903
T.Ba 28/08/18 17:22
Chuyên mục: Hỏi đáp về AndDesign
Chủ đề: KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI
Trả lời: 33
Xem: 9109

Re: KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI

Muốn chọn màu cho đối tượng kí hiệu taluy vừa rải ta làm như thế nào?
gửi bởi quoc1903
CN 26/08/18 16:27
Chuyên mục: Hỏi đáp về AndDesign
Chủ đề: KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI
Trả lời: 33
Xem: 9109

Re: KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI

Thầy cho em hỏi: Trong bảng trắc dọc, tại hàng đường thẳng - đường cong, chương trình điền các thông số đường cong như góc A, bán Kính R, T, P, K, L nối đầu, cuối, i siêu cao. Hỏi nếu chỉ muốn điền một số thông số đường cong thôi thì ta vào chỗ nào để chỉnh sửa (Ví dụ chỉ muốn điền A, R, K)
gửi bởi quoc1903
T.Bảy 11/08/18 14:15
Chuyên mục: Hỏi đáp về AndDesign
Chủ đề: KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI
Trả lời: 33
Xem: 9109

Re: KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI

Không biết tại sao chương trình lại chạy ra một số đối tượng không mong muốn (em để trong hình vuông)ở một khoảng cách xa so với bản vẽ nên khi dung lệnh MV bên layout thì không thấy dc (do layout hu hết bản vẽ vào một khung nhìn nên bản vẽ mình cần rất nhỏ không thấy dc). Em gửi lại file và khoan v...
gửi bởi quoc1903
T.Bảy 11/08/18 7:44
Chuyên mục: Hỏi đáp về AndDesign
Chủ đề: KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI
Trả lời: 33
Xem: 9109

Re: KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI

Em không có setting gì cả, đợt này em làm ra 3 file, trong đó file hoangvanthu in bình thương, hai file còn lại thi khong sử dụng được lệnh Mplot, phải sử dụng lệnh của cad in từng tờ. Em gửi thầy cả ba file nhờ thầy xem giúp.
gửi bởi quoc1903
T.Tư 08/08/18 14:16
Chuyên mục: Hỏi đáp về AndDesign
Chủ đề: KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI
Trả lời: 33
Xem: 9109

Re: KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI

Em đã dùng lệnh của cad để in xong một tờ, sau đó dung lệnh Mplot nhưng in ra thì trang giấy trắng tinh, không có gì cả. File em đã gửi cho thầy.
gửi bởi quoc1903
T.Hai 30/07/18 17:01
Chuyên mục: Thông báo lỗi AndDesign
Chủ đề: Lỗi Driver khóa cứng
Trả lời: 6
Xem: 2089

Re: Lỗi Driver khóa cứng

Em thực hiện lệnh T và bấm chọn Tệp dự liệu trắc dọc - trắc ngang: thì chương trình hiện ở thư mục: Plot styles -> bấm chọn computer để lựa chọn thư mục mình chứa file ntd thì chương trình bị lỗi : "Fatal error: Unhandled access violation writing 0x0014 Exception at 77171d26h". Không biết lỗi này là...
gửi bởi quoc1903
T.Sáu 20/07/18 21:25
Chuyên mục: Hỏi đáp về AndDesign
Chủ đề: Thiết kế mạng lưới cống dọc, cống ngang
Trả lời: 16
Xem: 4991

Re: Thiết kế mạng lưới cống dọc, cống ngang

Em muốn tạo một điểm nằm ở giữa đường VDKTDuoi (và ở dưới đáy) nhằm mục đích để ghi cao độ đáy đào vét bùn.( Mặc dù đã tạo điểm đầu và điểm cuối đường) Do đó cần bổ sung thêm chức năng: tạo điểm ở giữa đường (hoặc thầy có cách nào để tạo điểm ghi chú ở đáy đường VDKTDuoi không). File em đã gửi và kh...
gửi bởi quoc1903
T.Sáu 20/07/18 10:35
Chuyên mục: Hỏi đáp về AndDesign
Chủ đề: Thiết kế mạng lưới cống dọc, cống ngang
Trả lời: 16
Xem: 4991

Re: Thiết kế mạng lưới cống dọc, cống ngang

1> Em tạo 2 điểm DGC_VBun và DGC_DinhCat với điều kiện xác định là Hvetbun >0.5. (Mục đích tạo hai điểm để ghi chú). Nhưng khi chạy với Hvetbun =0 thì bị lỗi như file em đã gửi và khoan tròn.(Hai điểm đó vẫn xác định nên vẫn có ghi chú) 2> Em khai báo DuongDapCat (DCTrai+ DCPhai) là đường tự nhập. Đ...
gửi bởi quoc1903
T.Năm 19/07/18 19:45
Chuyên mục: Hỏi đáp về AndDesign
Chủ đề: Thiết kế mạng lưới cống dọc, cống ngang
Trả lời: 16
Xem: 4991

Re: Thiết kế mạng lưới cống dọc, cống ngang

Diện tích đắp đất nền đường nếu lấy 4 số lẻ thì giá trị đo trên cad và gía trị chương trình chạy ra là : 90.6345m2 ; nếu lấy hai số lẻ thì chương trình chạy ra là 90.64 m2, còn diện tích do trên cad lấy hai số lẻ là 90.63m2. Nhờ thầy chỉnh lại cho giá trị chương trình chạy ra và giá trị đo trên cad ...
gửi bởi quoc1903
T.Tư 18/07/18 19:54
Chuyên mục: Hỏi đáp về AndDesign
Chủ đề: Thiết kế mạng lưới cống dọc, cống ngang
Trả lời: 16
Xem: 4991

Re: Thiết kế mạng lưới cống dọc, cống ngang

Nhờ thầy chỉ giúp: Em đã tạo điểm DCTrai; điểm DCPhai. Đã tạo đường DuongDapCat (DCTrai+ DCPhai) . Giờ em muốn tạo điểm DCTrai_1 nằm trên đường DuongDapCat và cách điểm DCTrai 2m. Nhờ thầy chỉ giúp, em đã làm nhưng chưa ra. File em có gửi cho thầy.
gửi bởi quoc1903
T.Ba 17/07/18 8:10
Chuyên mục: Hỏi đáp về AndDesign
Chủ đề: Thiết kế mạng lưới cống dọc, cống ngang
Trả lời: 16
Xem: 4991

Re: Thiết kế mạng lưới cống dọc, cống ngang

Khối lượng chính xác của đắpchânGC là 0.015; nếu lấy 2 số lẻ thì đáng ra phải là 0.02, tại sao chương trình lại chạy ra là 0.01. File em co gửi và khoan tròn vào giá trị làm tròn.