Trang 1 trên 1

Báo lỗi tính chiều dài

Đã gửi: T.Bảy 23/04/16 14:53
gửi bởi nhungocshpy
Một đường thằng cháu dùng lệnh % để loại đoạn ở giữa, nhưng khi lấy giá trị chiều dài đường đó nó lại lấy luôn chiều dài đã bị ngắt đó dẫn đến chiều dài đường cần tính ra bị dài hơn!

Re: Báo lỗi tính chiều dài

Đã gửi: CN 24/04/16 21:32
gửi bởi Viet Hai
Bạn cập nhật lại bản 24-4......