Trang 1 trên 1

Lỗi không nhận Mã Điểm trong HCTDN

Đã gửi: T.Tư 03/01/18 21:22
gửi bởi huudungcda51
Lúc sáng em cập nhật bản cập nhật mới nhất của thầy, nhưng lỗi xuất hiện khi nhấn lệnh HCTDN rồi nhập mã điểm vào. Nhấn nhận.Tuy nhiên, khi nhấn lại HCTDN cũng tuyến đó nhưng các mã điểm không nhận, không hiện trong bảng.

Em có 1 đề xuất nữa là khi muốn tạo đường cũ. Buộc phải có 2 đường Fcode để phần mềm định nghĩa. Tuy nhiên, để hiện đường này phải chọn ô Tạo điểm cao trình. Mà em không thích hiện các điểm cao trình này lên vì rất rối mắt. Có lựa chọn nào cho phép mình vẽ đường Fcode nhưng không hiện điểm cao trình không ạ.

Re: Lỗi không nhận Mã Điểm trong HCTDN

Đã gửi: T.Năm 04/01/18 0:11
gửi bởi Viet Hai
Khi HCTDN bạn Cập nhật xuống tuyến phải chọn Tạo điểm cao trình mới được, vì mã FCode và mô tả là lưu với điểm cao trình.
Nếu bạn không muôn ạo điểm cao trình thì có thể vẽ polyline sau dùng DMH định nghĩa thì sau trong mặt cắt sẽ có nhưng HCTDN thì hông có đâu