Trang 1 trên 1

in nét đứt trên trắc ngang và diện tích rãnh đất thuộc lớp địa chất

Đã gửi: T.Sáu 11/10/19 18:09
gửi bởi phanduytf
Chào thầy, em thấy phần mềm mình đang có 2 chỗ rất bất tiện:
-1 là khi em chọn nhóm thuộc tính,khai nét đứt cho đường tự nhiên trên trắc ngang là nét đứt, đã dùng lệnh linetype để nét đứt thưa ra,nhưng in vẫn ra nét liền.
-2 là phần khai báo để phần mềm hiểu được diện tích đào rãnh đất thuộc địa chất lớp 1, hay lớp 2, em đã thử nhiều cách mà không dc, phần địa chất nền em làm được mà phần rãnh không dc ạ,mong thầy giúp em

Re: in nét đứt trên trắc ngang và diện tích rãnh đất thuộc lớp địa chất

Đã gửi: T.Sáu 11/10/19 22:48
gửi bởi Viet Hai
1. Bạn Explode ra in thử, nếu vẫn liền nét thì cần đặt lại LTSCALE
2.Bạn định nghĩa như sau
- Đào địa chất 1 là diện tích đào giữa DiaChat1 và đường tổ hợp Ranh*DiaChat2
- Đào địa chất 2 là diện tích đào giữa DiaChat2 và đường Ranh

Re: in nét đứt trên trắc ngang và diện tích rãnh đất thuộc lớp địa chất

Đã gửi: CN 13/10/19 10:41
gửi bởi phanduytf
Em cám ơn thầy,phần 2. Địa chất e đã làm được,còn phần nét in thì khi dùng lệnh Explore thì in vẫn ra nét đứt như bình thường,còn để nguyên khối khi chưa tác động thì in vẫn ra nét liền thưa thầy. thầy giúp em kiểm tra xem phải do khóa không ạ.