Trang 1 trên 1

Mất cọc cuối?

Đã gửi: T.Hai 24/11/14 11:39
gửi bởi nhungocshpy
Cháu có file .ntd nhưng khi mở AND và dùng lệnh NTDN (nhập số liệu tuyến) để chỉnh sửa thì lại mất cọc cuối.
Trong file .ntd này có cọc cuối tên kc KC.
Khi chạy tuyến bằng file này thì vẫn xuất hiện cọc cuối, nhưng HCTDN lên thì lại ko có cọc cuối.
Mong chú Fix sớm!

Re: Mất cọc cuối?

Đã gửi: T.Hai 24/11/14 14:54
gửi bởi Viet Hai
Tôi vừa cập nhật lại bản 24-11