Trang 1 trên 1

Vấn đề mái dốc rãnh biên

Đã gửi: T.Hai 28/08/17 12:23
gửi bởi kkkiwi
Thưa chú trong các tiêu chuẩn thiết kế đều có nói độ dốc mái rãnh biên theo địa chất tuy nhiên trong phần mềm không có chỗ nào có thể khai báo để làm được điều này

Re: Vấn đề mái dốc rãnh biên

Đã gửi: T.Tư 06/09/17 18:26
gửi bởi hakhoailang
Cái này khai báo theo địa chất là dc mà với lại độ dốc mái còn phụ thuộc vào dốc dọc đường đỏ vì vậy phải kiểm tra đường đỏ và so sánh địa chất sau đó khai báo sẽ dc thôi.

Re: Vấn đề mái dốc rãnh biên

Đã gửi: T.Năm 14/09/17 11:57
gửi bởi kkkiwi
- Phần mềm chỉ khai bảo mái dốc dật cơ theo địa chất
- Ai làm được mái dốc rãnh (phía giáp với lề đường) theo địa chất cho ý kiến với

Re: Vấn đề mái dốc rãnh biên

Đã gửi: T.Sáu 15/09/17 17:28
gửi bởi hakhoailang
Khai báo nó là taluy thì dật dc mà bạn.