Trang 1 trên 1

Lỗi lý trình của đường 2 - 3 tim

Đã gửi: CN 24/12/17 23:00
gửi bởi nhungocshpy
Cháu chào chú Hải
Khi chèn ghi chú trong khai báo mặt cắt 3 tim thì cháu đã để là [LyTrinhTim2] và [LyTrinhTim3] cho tim của 2 đường gom nhưng lúc xuất ra trắc ngang thì lý trình của 2 đường gom vẫn theo tim đường chính mặc dù lý trình khác nhau.
Cháu nhớ lúc trước đã chỉnh rồi mà giờ vẫn bị vậy. Chú chỉnh lại giúp cháu ạ, cám ơn chú!

Re: Lỗi lý trình của đường 2 - 3 tim

Đã gửi: T.Hai 25/12/17 1:11
gửi bởi Viet Hai
Tôi vừa sửa lại bạn cập nhât lại đi

Re: Lỗi lý trình của đường 2 - 3 tim

Đã gửi: T.Năm 05/04/18 15:39
gửi bởi HuuLinh
Anh có thể bổ sung cho xuất tọa độ 3 tim theo cọc.
Vì nhu cầu cần xuất tọa độ tim2 va tim3. Mong anh cập nhật cho

Re: Lỗi lý trình của đường 2 - 3 tim

Đã gửi: T.Năm 05/04/18 21:47
gửi bởi HuuLinh
Vì tim2 và tim3 có lý trình khác tim1 nhưng khi xuất tọa độ tim2 hoặc tim3 thì chương trình đều xuất lý trình tim1

Re: Lỗi lý trình của đường 2 - 3 tim

Đã gửi: T.Bảy 07/04/18 3:45
gửi bởi Viet Hai
Bạn nói rõ lệnh gì và như thế nào? chứ nói vậy thì chịu

Re: Lỗi lý trình của đường 2 - 3 tim

Đã gửi: T.Bảy 07/04/18 16:34
gửi bởi HuuLinh
Lệnh lập bảng tọa đọ cọc hoặc điểm - BTDC .
Chương trình xuất tọa độ tim 2 và tim 3 nhưng lý trình lại là tim 1.
Đáng lẻ lý trình tim 2, tọa độ tim 2
lý trình tim 3, tọa độ tim 3.

Re: Lỗi lý trình của đường 2 - 3 tim

Đã gửi: T.Hai 09/04/18 4:22
gửi bởi Viet Hai
Bạn cập nhật lại bản mới, tôi vừa bổ sung việc chọn đường tim lý trình

Re: Lỗi lý trình của đường 2 - 3 tim

Đã gửi: T.Ba 10/04/18 16:20
gửi bởi HuuLinh
Xuất lý trình và toa độ đúng theo tùy chọn. Cám ơn anh đã cập nhật.