Trang 1 trên 1

ĐƯỜNG VÉT BÙN CHẠY KHÔNG ỔN ĐỊNH

Đã gửi: CN 03/06/18 23:41
gửi bởi trioby1
em thiết kế 1 mặt cắt kênh và cho chạy đường vét bùn, nhưng lại không ổn định. Các đoạn yêu cầu vét bùn nhỏ nó không chạy được, chỉ chạy được các đoạn vét bùn lớn. Nhờ anh Hải kiểm tra và fix dùm em lỗi này.
Em có đính kèm file

Re: ĐƯỜNG VÉT BÙN CHẠY KHÔNG ỔN ĐỊNH

Đã gửi: T.Hai 11/06/18 19:42
gửi bởi Viet Hai
Trong khai báo mmc có mục khai điều kiện vét bùn với L>
Bạn vào Khai báo chung->Ký hiệu lý trình và các thông số khác

Re: ĐƯỜNG VÉT BÙN CHẠY KHÔNG ỔN ĐỊNH

Đã gửi: T.Ba 21/08/18 14:31
gửi bởi trioby1
Cám ơn anh Hải. Em đã làm được