Trang 1 trên 1

Sử dụng ANDSim trong hệ điều hành WINDOWS 7

Đã gửi: T.Năm 07/07/11 13:33
gửi bởi Thanhnguyen
Hệ điều hành WINDOWS 7 có chế độ bảo mật cao, do đó một số file trong thư mục hệ thống sẽ bị hạn chế truy cập. Trường hợp bạn mở file mẫu trong thư mục(../AND Technology/ANDSimulation/Sample) bị lỗi. có thể khắc phục bằng ba cách sau:
Cách thứ nhất: Vào Control Panel -> User Accounts -> Change User Account Control setting
UAC.jpg
Chuyển về chế độ Never Notify, khởi động lại máy tính.
Cách thứ hai:
Vào thư mục hệ thống Program Files (Program Files (x86 nếu là hệ điều hành 64 bit) -> tìm đến thư mục AND Technology -> ANDSimulation. Chọn chuột phải vào thư mục và chọn Properties.
Properties1.jpg
Tìm đến thẻ Security, mục Group or user names chọn CREATOR OWNER, vào Edit và chọn tất cả các ô check về Allow
Properties2.jpg
Nhấn OK để chấp nhận các thông tin hộp thoại, khởi động lại máy tính để tiến hành chạy phần mềm bình thường.
Cách thứ ba:
Chọn phải chuột vào shortcut của ANDSim trên Desktop. -> Properties. Chọn thẻ Compatibility -> chọn Run As administrator -> OK là xong