Trang 1 trên 1

Khối lượng bù vênh

Đã gửi: T.Hai 16/09/13 16:45
gửi bởi banhtanche
Thầy cho em hỏi, Em đang tình khối lượng nhưng phần khối lượng bù vênh em không làm được. Trong phần bảng diện tích có 2 khối lượng là BUVENH_KDuongLop2 và BUVENH_2KDuongLop2 có phải là phần nhỏ hơn hoặc bằng bù vênh và phần lớn hơn bù vênh không? khi em lấy khối lượng BUVENH_2KDuongLop2 (phần lớn hơn bù vênh) thì diền điện tích này điền mỗi lần mỗi khác :lúc =0, lúc = 800000000,....., thầy giúp em.
Tài liệu nào hướng dẫn các khối lượng này : DAO_kduong, DAP_kduong, DAO_KDuong, DAP_KDuong, BUVENH_KDuong, BUVENH_2KDuong.....
Cảm ơn thầy! Chức thầy khỏe.

Re: Khối lượng bù vênh

Đã gửi: T.Hai 16/09/13 20:46
gửi bởi Viet Hai
Thế thì chắc là sai đó.
Bạn up bản vẽ hoặc mẫu mặt cắt sai lên cho tôi.

Re: Khối lượng bù vênh

Đã gửi: T.Ba 17/09/13 6:58
gửi bởi banhtanche
Em up MMC lên thầy xem giúp em, em đang làm với mc: Mặt cắt hai mái hoặc có vỉa hè, phân cách mềm

Re: Khối lượng bù vênh

Đã gửi: T.Ba 17/09/13 8:38
gửi bởi banhtanche
Em tai ban ve thay xem giup.

Re: Khối lượng bù vênh

Đã gửi: T.Ba 17/09/13 21:47
gửi bởi Viet Hai
Tôi đã sửa lại tính bù vênh trong bản cập nhật 17-9.
Bạn xem lại chỗ này viewtopic.php?f=20&t=541 để lập diện tích bù vênh cần điền cho gọn.