Trang 1 trên 1

Hướng dẫn cài đặt ANDDesign Release 10

Đã gửi: T.Hai 20/07/20 8:38
gửi bởi Viet Hai
1.Tải bộ cài đặt ANDDesign Release 10 tại đây http://andt.vn/download/.
2.Tiến hành cài đặt ANDDesign Release 10 sau khi đã cài đặt AutoCAD2016 hoặc AutoCAD2015 phiên bản 64 bit.
3.Cách khởi động ANDDesign Release 10 xem tại tệp .\Document\HuongDanCaiDat.doc tại thư mục cài đặt ANDDesign Release 10
hoặc có thể xem tại đây https://drive.google.com/open?id=1ZNu05 ... SfCO66eBgc