Trang 1 trên 1

Tuyến liên kết, tuyến tham chiếu

Đã gửi: T.Tư 01/07/20 22:36
gửi bởi Viet Hai
Trong phiên bản ANDDesign 2016 mới với hai chức năng:
-Thiết kế->Khai báo liên kết tuyến-LKT
-Nhóm lệnh Thiết kế->Khai báo tuyến cọc tham chiếu.
cho phép tạo liên kết giữa các tuyến thuộc các bình đồ, có thể lấy dữ liệu đường đỏ trắc dọc của các tuyến, tên cọc trên tuyến tham chiếu.
Ví dụ thiết kế tuyến đường với các tuyến cống dọc các bạn có thể xem tại đây https://drive.google.com/file/d/1zFuvOf ... sp=sharing