Trang 1 trên 1

HIỆU CHỈNH ĐỈNH ĐƯỜNG ĐỎ TRẮC DỌC

Đã gửi: T.Ba 08/10/19 9:52
gửi bởi letuan0601
Khi em thiết kế xong đường đỏ trên trắc dọc. Em muốn thay đổi nhanh cao độ tại điểm thay đổi dốc hoặc thay đổi độ dốc đoạn đó thì làm thế nào ạ?

Re: HIỆU CHỈNH ĐỈNH ĐƯỜNG ĐỎ TRẮC DỌC

Đã gửi: T.Ba 08/10/19 10:38
gửi bởi Viet Hai
Bạn dùng lệnh CD

Re: HIỆU CHỈNH ĐỈNH ĐƯỜNG ĐỎ TRẮC DỌC

Đã gửi: T.Ba 12/11/19 16:23
gửi bởi quoc1903
Em làm theo hướng dẫn nhưng cao độ trong bảng trắc dọc ở hàng: Cao độ thiết kế vai đường vẫn không xuất hiện. Nhờ thầy xem giúp. Nếu muốn có cao độ ở hàng đó thì phải làm thế nào. File em có gửi cho thầy và khoan tròn đánh dấu.

Re: HIỆU CHỈNH ĐỈNH ĐƯỜNG ĐỎ TRẮC DỌC

Đã gửi: T.Ba 12/11/19 21:20
gửi bởi Viet Hai
Bạn phải khai nhóm thuộc tính chữ cho hàng đó

Re: HIỆU CHỈNH ĐỈNH ĐƯỜNG ĐỎ TRẮC DỌC

Đã gửi: T.Năm 19/03/20 15:16
gửi bởi letuan0601
Viet Hai đã viết:
T.Ba 08/10/19 10:38
Bạn dùng lệnh CD
E thay đổi độ dốc dọc bằng lệnh này được rồi. Nhưng muốn thay đổi nhanh cao độ tại đỉnh đường Tppline thì không biết làm thế nào ạ?

Re: HIỆU CHỈNH ĐỈNH ĐƯỜNG ĐỎ TRẮC DỌC

Đã gửi: T.Sáu 20/03/20 14:28
gửi bởi Viet Hai
Bạn chọn Grip đỉnh TdnPolyline trong lệnh TC
Sau đó bấm vào trắc dọc rồi dịch đỉnh bằng grip

Re: HIỆU CHỈNH ĐỈNH ĐƯỜNG ĐỎ TRẮC DỌC

Đã gửi: T.Bảy 21/03/20 14:39
gửi bởi letuan0601
Nếu chỉnh theo cách kéo thả đỉnh TPnpolyline thì khá mất thời gian để đúng cao độ cần thiết kế. Có lệnh nào chỉ cẩn nhập cao độ cần thiết kế không ạ?

Re: HIỆU CHỈNH ĐỈNH ĐƯỜNG ĐỎ TRẮC DỌC

Đã gửi: CN 22/03/20 15:03
gửi bởi Viet Hai
Thế thì bạn dùng lệnh NTP hoặc TK

Re: HIỆU CHỈNH ĐỈNH ĐƯỜNG ĐỎ TRẮC DỌC

Đã gửi: T.Hai 13/04/20 22:13
gửi bởi quoc1903
Nhờ thầy xem giúp: em đã khai báo số lượng lớp khuôn trên đường cũ trong biến cục bộ bằng 1, nhưng sao chương trình vẫn chạy ra hai lớp khuôn. File em đã gửi và khoan tròn đỏ vào mặt cắt bị lỗi (c3 km0+112.51)

Re: HIỆU CHỈNH ĐỈNH ĐƯỜNG ĐỎ TRẮC DỌC

Đã gửi: T.Ba 14/04/20 14:05
gửi bởi quoc1903
Nhờ thầy xem giúp lỗi trên thế nào?

Re: HIỆU CHỈNH ĐỈNH ĐƯỜNG ĐỎ TRẮC DỌC

Đã gửi: T.Tư 15/04/20 14:08
gửi bởi Viet Hai
Bạn bỏ tùy chọn Cạp phần đào khuôn cũ đi