Trang 4 trên 4

Re: THẮC MẮC

Đã gửi: T.Sáu 21/12/12 14:23
gửi bởi Viet Hai
Thầy cũng không hiểu ý tưởng của em lắm. Nhưng có thể em cần tạo mô hình tự nhiên với lỗ thủng là đường biên của mô hình thiết kế và đồng thời đường biên của mô hình thiết kế là đường đứt gãy của nó thì sẽ được

Re: THẮC MẮC

Đã gửi: T.Sáu 21/12/12 20:53
gửi bởi quoc1903
Không biết vì sao em làm tới bước : Tuyến -> số liệu tự nhiên tuyến -> cập nhật số liệu trắc ngang tự nhiên từ mô hình địa (như hình dưới) thì bị lỗi . (file em đã gửi)

Re: THẮC MẮC

Đã gửi: T.Sáu 21/12/12 22:32
gửi bởi Viet Hai
Thầy làm không thấy lỗi xuất hiện nên chịu thôi. Em làm lại thử xem có được không

Re: THẮC MẮC

Đã gửi: T.Năm 27/12/12 10:29
gửi bởi quoc1903
Thầy cho em hỏi: muốn thể hiện trắc dọc của đáy rãnh dọc trên cùng trắc dọc thì mình làm như thế nào?

Re: THẮC MẮC

Đã gửi: T.Năm 27/12/12 15:56
gửi bởi Viet Hai
Em dùng chức năng Mặt cắt->Cập nhật trắc dọc theo trắc ngang TDTTN và khai như hình dưới

Re: THẮC MẮC

Đã gửi: T.Năm 27/12/12 16:41
gửi bởi quoc1903
Em muốn tạo trắc dọc của đáy rãnh dọc trên cùng trắc dọc với đường tim, chứ làm như thầy thì mất đường trắc dọc đường tim rồi?

Re: THẮC MẮC

Đã gửi: T.Năm 27/12/12 20:54
gửi bởi Viet Hai
mất đường trắc dọc đường tim là đường nào?
Em vào Khai báo chung->Các đường thiết kế trên bình đồ->Khai báo TD thiết kế để khai đường DayRanhPhai mới (nếu nó trùng với đường có sắn thì DD_?????gì đó để đừng có trùng, thiếu gì tên để đặt) rồi làm như trên

Re: THẮC MẮC

Đã gửi: T.Bảy 29/12/12 9:07
gửi bởi quoc1903
Trong lệnh PLD đề nghị thầy thêm vào thuộc tính vẽ theo hệ số như m=1; 1.5 chẳng hạn ...

Re: THẮC MẮC

Đã gửi: T.Bảy 29/12/12 10:52
gửi bởi Viet Hai
ok. Để thầy bổ sung

Re: THẮC MẮC

Đã gửi: T.Tư 02/01/13 15:06
gửi bởi quoc1903
Phiên bản mới V7.3 : lệnh DCTN không thấy gì cả (lệnh PLD chưa có chức năng kẻ theo m=1 , 1.5)

Re: THẮC MẮC

Đã gửi: T.Hai 07/01/13 14:11
gửi bởi Viet Hai
1. Phím phải chuột chọn Hiện toàn bộ.
2. Xem lệnh PLTL

Re: THẮC MẮC

Đã gửi: CN 03/03/13 23:56
gửi bởi tranquoctuantds
Thầy cho em hỏi: 1, dùng lệnh gì để xem nhanh từ cọc trên cắt dọc hoặc trắc ngang ở bình đồ và ngược lại.
2, sao trong MMC của em có nhiều loại mặt cắt ngang, nhưng khi em muốn xuất cắt ngang theo từng mẫu mặt cắt thì ở ô "Mẫu mặt cắt" chỉ xuất hiện mẫu mặt cắt đầu tiên?

Re: THẮC MẮC

Đã gửi: T.Hai 04/03/13 15:14
gửi bởi Viet Hai
1. Em xem nhóm lệnh Mặt cắt->Vị trí tương ứng
2.tại 1 cọc thì chỉ có 1 mmc thôi, nếu muốn chuyển thì phải dùng lệnh HCTT và chuyển chọn mmc cần thiết. Tại giao diện nếu muốn tải lại thì ấn phím phải và chọn Tải lại từ tệp...

Re: THẮC MẮC

Đã gửi: T.Năm 04/01/18 23:56
gửi bởi trangtc
NHờ mọi người giải giúp. Em có thiết kế 1 đoạn đường đã chạy xong bình đồ, trắc dọc và đã khai báo mặt cắt ngang và lưu lại trong 1 tệp nhưng khi bấm lệnh Tn thì chỉ chạy ra được mặt cắt khảo sát không có mặt cắt thiết kế. TRong bảng lệnh trắc ngang cũng không có mẫu mặt cắt thiết kế mà chỉ có mẫu mặt cắt khảo sát nên không chọn được mặt cắt thiết kế. mong mọi người chỉ g\dùm cách giải quyết

Re: THẮC MẮC

Đã gửi: T.Sáu 05/01/18 5:40
gửi bởi Viet Hai
Bạn đưa bản vẽ dwg lên để tôi xem thì mới nói được