Xem tất cả 9 kết quả

Gói phần mềm thiết kế tuyến

ANDCanal-Thiết kế kênh mương, đê kè thủy lợi

1.00

Gói phần mềm thiết kế tuyến

ANDGeology-Khảo sát địa chất công trình

1.00

Gói phần mềm thiết kế tuyến

ANDLev-Phần mềm Tính toán san lấp mặt bằng

1.00

Gói phần mềm thiết kế tuyến

ANDLock – Khóa cứng bảo vệ phần mềm

1.00

Gói phần mềm thiết kế tuyến

ANDRoad – Thiết kế đường giao thông

1.00

Gói phần mềm thiết kế tuyến

ANDSim – Phần mềm mô phỏng 3D

1.00
1.00

Gói phần mềm thiết kế kết cấu công trình

Chương trình tính kết cấu không gian VN3D-Pro

1.00

Gói phần mềm thiết kế kết cấu công trình

Chương trình tính khung bê tông cốt thép FBT-Pro

1.00