Cập nhật ANDDesign v7.6 [23-05-2016]

-Thay đổi ký hiệu giếng thu trên bình đồ tuyến cho phép người dùng tùy chỉnh vị trí ký hiệu tên giếng và các cao độ của nó.

-Thay đổi cách khai báo đường đồng dạng và đường giới hạn khi khai báo các lớp địa chất trên trắc dọc, trắc ngang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *