ANDGeology-Khảo sát địa chất công trình

ANDGeology-Khảo sát địa chất công trình

ANDGeology là phần mềm khảo sát địa chất công trình thuộc bộ giả pháp phần mềm khảo sát và thiết kế công trình ANDDesign đã được đăng ký bản quyền số 070/2010/QTG.

Phần mềm khảo sát địa chất công trình ANDGeology thuộc bộ giải pháp phần mềm khảo sát và thiết kế công trình ANDDesign đã được đăng ký bản quyền số 070/2010/QTG,chạy trong môi trường của AutoCAD2008 hoặc AutoCAD2009 và tương thích với các hệ điều hành WinXP, Vista, Win7 và Win8 32 hoặc 64 bit có các tính năng chính sau:

• Tạo lập số liệu khảo sát địa hình từ sổ đo toàn đạc hoặc từ các tệp theo định dạng của nhiều loại máy toàn đạc điện tử, từ các tệp định dạng TXT…
• Nhập số liệu trắc dọc, trắc ngang tự nhiên từ sổ đo, bằng Microsoft Excel; đọc và xuất số liệu sang tệp định dạng *.ntd.
• Nhập bảng mã các lớp địa chất, dữ liệu khảo sát lỗ khoan và hố đào địa chất thuận tiện.
• Xây dựng mô hình địa hình số từ số liệu khảo sát, các tập điểm dựa trên cơ sở các đối tượng của AutoCAD, các tập điểm cao trình của bản vẽ NovaTDN, TKK-Pro, TOPO…

• Vẽ đường đồng mức từ mô hình địa hình số; làm trơn đường đồng mức qua đỉnh, cong tròn hoặc theo khoảng phân…
• Tạo tuyến khảo sát từ tệp số liệu trắc dọc trắc ngang, vạch tuyến trên mô hình địa hình với số liệu tự nhiên và địa chất được cập nhật từ tổng hợp nhiều mô hình địa hình số theo các phép toán khác nhau.
• Chèn ký hiệu theo mã địa vật trên bình đồ, trên trắc ngang thuận tiện theo định nghĩa của người dùng.
• Tạo tuyến khảo sát địa chất và phát sinh cọc theo lỗ khoan và hố đào.
• Tạo các lớp địa chất trên trắc dọc trắc ngang lấy theo chiều dầy các lớp của lỗ khoan hoặc hố đào.
• Thể hiện và mô tả cấu tạo các lớp địa chất trên trắc dọc và trắc ngang.
• Định nghĩa, tạo lập và hiệu chỉnh bảng hình trụ lỗ khoan.
• Tạo lập, hiệu chỉnh biểu đồ SPT trực quan.
• Hiệu chỉnh, cập nhật số liệu tuyến khảo sát thuận tiện.
• Tạo, hiệu chỉnh và kết xuất bản vẽ trắc dọc, trắc ngang tự nhiên thuận lợi.
• Tự động cập nhật mọi sự thay đổi trong quá trình tạo lập hồ sơ; tra cứu số liệu thuận tiện.
• Trích từng đoạn tuyến, từng đoạn trắc dọc; thay đổi các mức so sánh khác nhau trên trắc dọc hoặc trắc ngang; thay đổi tỷ lệ trắc ngang theo khổ giấy cố định… để phục vụ công tác in ấn.
• Nhiều tiện ích thiết kế khác.