Đào tạo phần mềm

Với đội ngũ giảng viên nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, Công ty Công nghệ AND cung cấp các khóa học sau:

I. Khóa học phần mềm ANDDesign
Trong quá trình học, học viên được:
– Cung cấp tài liệu, giáo trình chính gốc.
– Các nhà phát triển phần mềm ANDDesign trực tiếp đào tạo.
Thời gian khóa học: 10 buổi.
Sau khi kết thúc khóa học:
– Học viên được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học ANDDesign.
– Được quyền mua phần mềm ANDDesign với giá ưu đãi.
Học phí: 500.000 VNĐ/người.
II. Khóa thiết kế CAD/CAM
1. Phần mềm Pro/E.
2. Phần mềm SolidWorks.
3. Phần mềm Inventor.
4. Phần mềm UX.
Mục tiêu cần đạt được sau khóa học:
– Bước đầu làm quen với giao diện của phần mềm, các thanh công cụ, icon, tạo mới một file part, …
– Thực hiện các lệnh tạo khối cơ bản, làm quen với các công cụ trrong lệnh Sketch, chỉnh sửa các khối(Extrude, Revolve, Sweep, Revolve, Sweep,…)
– Thực hiện các lệnh nâng cao (Warp, Helical Sweep, Sept Blend, Boundary Blend, Variable Section Sweep )
– Xây dựng bản vẽ lắp (Assembly).
– Xây dựng bản vẽ chi tiết (Drawing).
– Bài tập tổng hợp.
Thời gian học: 10 buổi
Học phí: 1.200.000 đồng
III. Khóa lập trình CAD/CAM
1. Phần mềm Pro/E
2. Phần mềm SolidCam
3. Phần mềm PowerMill
4. Phần mềm Mastercam
5. Phần mềm UX
Mục tiêu cần đạt được sau khóa học:
– Bước đầu làm quen với giao diện phần mềm, các thanh công cụ, tạo mới một chương trình gia công,…
– Thực hiện các chiến lược chạy dao của phần mềm (Volume, Profile, Pocketing, Face,…).
– Sửa chữa Post Processor.
– Bài tập tổng hợp.
Thời gian học: 10 buổi
Học phí: 1.200.000 đồng
III. Khóa lập trình và vận hành máy CNC
1. Hệ điều khiển Anilam 6000M
2. Hệ điều khiển Heidenhain iTNC530
3. Hệ điều khiển Heidenhain TurnPlus 4290
4. Hệ điều khiển Siemens 840D
5. Hệ điều khiển Fanuc
Mục tiêu cần đạt được sau khóa học:
– Làm quen với giao diện của bảng điều khiển, các phím chức năng.
– Thực hành lập trình tọa độ, lập trình với các chu trình chuẩn hiện có của hệ điều khiển.
– Nhập, xuất dữ liệu.
– Bài tập tổng hợp.
Thời gian học: 10 buổi
Học phí: 1.500.000 đồng
IV. Các khóa học cơ bản về điện tử
– Lập trình vi xử lý ( 8051, AVR, PIC, ARM …)
– Lập trình điều khiển PLC (các hãng SIEMENS, OMRON, IDEC …).
– Thiết kế mạch điện từ căn bản đến nâng cao trên các phần mềm thiết kế mạch thông dụng (ORCAD, Protel, Altium…)
– Lý thuyết lập trình robot, hình thành ý tưởng từ cơ khí đến tự động hóa.