Dùng mẫu mặt cắt chuẩn như của NovaTDN-khó dễ cho ai?

Người thiết kế có thể dễ dàng tạo mẫu mặt cắt chuẩn cho tuyến đường,tuyến kênh chuẩn bị thiết kế theo đúng yêu cầu của dự án.Vậy đối với các nhà lập trình liệu có thể xây dựng được các mẫu mặt chuẩn để áp đúng cho tất cả các dự án hay không? Nếu dùng mẫu mặt cắt chuẩn như NovaTDN thì khó cho ai và dễ cho ai?

Đối với các kỹ sư thiết kế việc xây dựng mẫu mặt cắt chuẩn, cách bóc tách khối lượng… là công việc đầu tiên cần thực hiện khi bắt đầu một dự án thiết kế. Mỗi dự án có những yêu cầu riêng và có những đặt thù riêng. Mẫu mặt cắt chuẩn của tuyến mà các chương trình thiết kế đưa ra là một đại diện chung cho các mặt cắt công trình, nhưng nó không thể là đại diện riêng cho từng công trình cụ thể. Nếu dùng mẫu mặt cắt chuẩn để thiết kế thì không tránh khỏi một khối lượng công việc không nhỏ phải làm thủ công, nếu không phải yêu cầu nhà cung cấp phần mềm bổ sung thêm nhưng đâu có dễ được và lại được ngay  mà tiến độ dự án lại đang ép sau lưng. Đúng là khó cho người sử dụng.

Đối với người lập trình không gì dễ bằng lập trình xử lý cái mà mình biết trước, cái mà mình đưa ra. Trước đây, khi viết NovaTDN tôi đã cố gắng bổ sung và đã có được 06 mẫu mặt cắt chuẩn+300 mã diện tích, không có việc gì khó, chỉ mỗi việc copy-paste phần mã đã làm cho các mẫu trước và sửa cho phù hợp với mẫu cần xây dựng. Công việc thực sự nhàm chán, nhưng dù có xây dựng được 6 hay 60 mẫu mặt cắt chuẩn và kèm theo nó là 300 hay 3000 mã diện cũng đâu có thể đại diện đầy đủ, đâu có thỏa mãn toàn vẹn yêu cầu của người sử dụng. Người sử dụng phải nhớ các loại mẫu, phải nhớ các loại mã diện tích không thì khi tổ hợp có thể lỗ to. Đúng lại làm khó cho người sử dụng.

Cho nên, theo tôi nghĩ, công việc của ai thì phải trả về cho người đó phù hợp với chuyên môn của mình thì mới là hợp lẽ. Người lập trình phải tạo ra được công cụ mềm dẻo, thông minh để người thiết kế có thể xây dựng được mẫu mặt cắt theo yêu cầu riêng của mình. Đấy không phải là điều dễ cho người lập trình. Ngược lại, người thiết kế phải tự xây dựng mẫu mặt cắt, xử lý bóc tách khối lượng… cho dự án và tất nhiên là phải vất vả hơn, nhưng bù lại người thiết kế chủ động trong công việc, kiểm soát được số liệu tính toán, chất lượng của công trình. Tôi nghĩ rằng ANDDesign đã làm được điều đó, bởi vì hiện nay đã có rất nhiều khách hàng có nhu cầu bảo mật mẫu mặt cắt của mình đã nói lên rằng ANDDesign đã góp phần tạo nên sự khác biệt giữa các đơn vị và các cá nhân thiết kế khác nhau trong khi vẫn cùng sử dụng ANDDesign.

Các mẫu mặt cắt chuẩn đã được lập trình sẵn trong NovaTDN.

 

Dưới đây là các mẫu mắt cắt do khách hàng của ANDDesign xây dựng:

 

Mẫu mặt cắt đường giao thông.

Mẫu mặt cắt đường kết hợp kênh tưới.

Mẫu mặt cắt đập

Mẫu mặt cắt cống.

Thư viện cầu thép

Bảng biến tham số do người dùng tự tổ chức.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *