AndDesign 2012 chạy trên nền AutoCAD 2012 (Phiên bản học tập)

Sau một thời gian cố gắng nay chúng tôi cho ra mắt bộ phần mềm ANDDesign 2012-phiên bản học tập, chạy trên nền AutoCAD 2012 phiên bản 64 bit với môi trường Win7, Win8 và Win10.

ANDDesign 2012-phiên bản học tập, chạy trên nền AutoCAD 2012 phiên bản 64 bit với môi trường Win7, Win8 và Win10 phiên bản 64 bit có một số cải tiến đáng kể về giao diện khai báo mẫu mặt cắt theo hướng tạo thuận lợi hơn nữa cho người dùng.

Mọi góp ý để hoàn thiện ANDDesign 2012 hơn nữa các bạn có thể trao đổi trên diễn đàn http://andt.vn/forum/ chúng tôi sẽ cố gắng hoàn chỉnh một cách tốt nhất để ANDDesign ngày càng đáp ứng tốt hơn cho người dùng.

Có thể tải ANDDesign 2012 phiên bản học tập tại ANDDesign2012_Education.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *