MỘT SỐ ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA ANDDESIGN SO VỚI NOVA, TKK-PRO

AndDesign là một chương trình tổ hợp gồm các mô đun khảo sát địa hình, địa chất, thiết kế đường, kênh mương đê kè thủy lợi và san lấp mặt bằng. Nó có nhiều tính năng ưu việt so với NovaTDN hay TKK-Pro. Một số điểm khác biệt của AndDesign so với NovaTDN, TKK-Pro

Sau đây là một số điểm khác biệt của AndDesign so với NovaTDN, TKK-Pro:

1. Sự thống nhất về dữ liệu thiết kế
AndDesign gồm các môđun:

ANDRoad – Thiết kế đường
ANDTerrain – KS địa hình và biên vẽ bản đồ
ANDGeology – KS địa chất công trình
ANDCanal – TK kênh mương, thủy lợi;
ANDLev – Tính toán san lấp mặt bằng
Các mô đun trên cùng chung một dữ liệu thống nhất mà không cần phải chuyển đổi dữ liệu như khi sử dụng các các phần mềm khác nhau như TOPO, NovaTDN, RoadPlan…

2. Mẫu mặt cắt điển hình
Trong NovaTDN có 05 mẫu, TKK-Pro có 02 mẫu mặt cắt điển hình đã được chương trình định nghĩa sẵn và cố định, người dùng chỉ có thể thay đổi các thông số do chương trình đưa ra nên việc có được trắc ngang theo yêu cầu thiết kế là khó khăn, trong một số trường hợp là không thể cho nên người dùng cần phải chỉnh lý nhiều bằng các lệnh CAD thông thường.
Trong AndDesign mẫu mặt cắt là do người dùng tự định nghĩa, các thông số đưa vào là do người dùng tự quyết định. Cho nên, người dùng có thể dễ dàng chỉnh lý theo yêu cầu thiết kế. Chức năng khai báo mẫu mặt cắt cho phép khai báo được bất kỳ mặt cắt điển hình nào dù nó có phức tạp đến đâu đi nữa. Trắc ngang xuất ra không cần phải xử lý thêm bằng lệnh AutoCAD.

3. Mã diện tích
Trong NovaTDN hoặc TKK-Pro có khoảng 400 mã diện tích đòi hỏi người dùng phải nắm thuộc lòng nếu như không muốn bóc tách diện tích bị sai. Các mã diện tích đó lại không được mô tả kỹ trong tài liệu hướng dẫn.
Trong AndDesign ngoài mã diện tích của các lớp khuôn đường là được xác định sẵn, còn lại người dùng cần xác định diện tích, khoảng cách trên trắc ngang như thế nào thì tự mình định nghĩa, cho nên, người dùng sẽ hiểu rõ các mã diện tích đó nên không thể xảy ra việc bóc tách khối lượng sai.

4. Số tim đường thiết kế
Trong NovaTDN không thể thiết kế đường gom và đường chính trong cùng một mẫu mặt cắt hay nói cách khác NovaTDN và TKK-Pro chỉ thiết kế được với 01 đường tim duy nhất.
Trong AndDesign số đường tim thiết kế là không hạn chế. Người dùng có thể định nghĩa tim tuyến của các đường gom, tim rãnh thoát nước, tim kênh… cùng với tim đường thiết kế chính và cắt ngang của chúng được thể hiện trên cùng một trắc ngang thống nhất.
5. Số lượng phương án đường đỏ
Trong NovaTDN có thể thiết kế được 03 phương án đường đỏ trắc dọc khác nhau.
Số phương án thiết kế đường đỏ trắc dọc trong AndDesign là không hạn chế.

6. Số lượng dốc mặt đường
Trong NovaTDN chỉ có phân biệt dốc mặt và dốc lề, hay nói cách khác là chỉ có 02 độ dốc mỗi phía của dốc hai mái có thể biến đổi trong đường cong bố trí siêu cao.
Trong AndDesign số độ dốc đó là 05. Hay nói cách khác là có 05 độ dốc khác nhau ở mỗi phía thay đổi giá trị trong đường cong có bố trí siêu cao.

Ngoài ra với việc định nghĩa biến cục bộ cho phép trên một tuyến có thể có nhiều phương án dốc hai mái phụ thuộc vào tốc độ thiết kế hoặc yêu cầu kỹ thuật của từng đoạn.

7. Thay đổi phương án thiết kế
Trong NovaTDN. TKK-Pro việc thay đổi hay chỉnh lý phương án đường đỏ thiết kế sẽ dẫn tới việc người dùng phải thực hiện lại một khối lượng công việc không nhỏ, có lúc như là làm mới vì cần phải thực hiện lại một số chức năng như là Tạo đa tuyến dốc, Tạo taluy, Vét bùn, Cắt chỉnh, Copy các đối tượng trắc ngang…
Trong AndDesign sau khi việc thay đổi hay chỉnh lý phương án đường đỏ thiết kế chỉ cần thực hiện lại chức năng Tính toán và Vẽ lại các trắc ngang thì người dùng đã có ngay thiết kế trắc ngang theo phương án mới.

8. Thiết kế cống dọc
Trong NovaTDN không có chức năng thiết kế cống dọc và bố trí giếng thu.
Trong AndDesign người dùng có thể thiết kế cống dọc và bố trí giếng thu theo đường tim cống trên tuyến và thể hiện chúng trên trắc dọc, trắc ngang.

9. Thiết kế nút
Chức năng thiết kế nút giao đồng mức không có trong NovaTDN.
Từ AndDesign Version 7.2 người dùng có thể thiết kế được các nút giao đồng mức, khác mức cùng với tuyến đường thiết kế.

Thiết kế Nút Ngã 5

Thiết kế nút ngã 4

Thiết kế nút ngã 3

10. Bạt tầm nhìn

AndDesign cho phép thiết kế bạt tầm nhìn trong các đoạn cong theo phương pháp đồ giải.
Trong NovaTDN không có chức năng này.

11. Cân bằng khối lượng đào đắp
AndDesign Ver 7.2 cho phép cân bằng khối lượng đào đắp nền trong quá trình khai báo mẫu mặt cắt. Khối lượng đất nền đào lên được tính toán đủ để bù cho khối lượng đắp taluy, điều này đặc biệt quan trọng trong thiết kế các đường giao thông nông thôn.
NovaTDN không thể làm được điều này.

12. Mô phỏng 3D
Trong AndDesign cho phép tạo dựng 3D công trình thiết kế, sau đó dữ liệu 3D sẽ được kết xuất sang AndSim là mô đun mô phỏng 3D của AndDesign. Với khả năng tạo dựng cảnh quan, mô phỏng các làn xe chạy… của AndSim cho phép người thiết kế có cái nhìn tổng quan cũng như là đánh giá chất lượng thiết kế toàn bộ công trình của mình.

Khả năng mô phỏng 3D của NovaTDN và TKK-Pro là rất hạn chế.

13. Tốc độ xử lý
Tốc độ tính toán và xử lý của AndDesign là nhanh hơn hẳn so với NovaTDN và TKK-Pro vì một nhẽ đơn giản là tôi viết mã code cho NovaTDN và TKK-Pro khi vừa mới học lập trình theo ngôn ngữ C và C++ vào khoảng giữa những năm 90 của thế kỷ trước. Điều đó cũng lý giải tại sao sau khi chạy NovaTDN hoặc TKK-Pro một lúc sẽ gặp lỗi tràn bộ nhớ hoặc là thoát ra bất đắc kỳ tử mà người dùng đang phải chịu đựng.

14. Nâng cấp và cập nhật
AndDesign được nâng cấp và cập nhật thường xuyên trên website của Công ty Công nghệ AND. Mọi đóng góp của khách hàng luôn được lắng nghe và được hiện thực hóa trong các phiên bản mới. Các lỗi và sai sót của chương trình luôn được chỉnh sửa tức thì.
Phiên bản mới nhất của NovaTDN và TKK-Pro được cập nhật cuối năm 2006 và sẽ không được phát triển tiếp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *