ANDLev – Software for leveling calculation

ANDLev-Phần mềm Tính toán san lấp mặt bằng

Phần mềm tính toán san lấp mặt bằng thuộc bộ phần mềm khảo sát và thiết kế công trình ANDDesign đã được đăng ký bản quyền số 070/2010/QTG,chạy trong môi trường của AutoCAD2007-AutoCAD2009 và tương thích với các hệ điều hành WinXP, Vista, Win7 và Win8 32 hoặc 64 bit có các tính năng chính sau:

• Tạo lập số liệu khảo sát địa hình từ sổ đo toàn đạc hoặc từ các tệp theo định dạng của nhiều loại máy toàn đạc điện tử, từ các tệp định dạng TXT…
• Xây dựng mô hình địa hình số từ số liệu khảo sát, các tập điểm dựa trên cơ sở các đối tượng của AutoCAD, các tập điểm cao trình của bản vẽ NovaTDN, TKK-Pro, TOPO… 
• Vẽ đường đồng mức từ mô hình địa hình số; làm trơn đường đồng mức qua đỉnh, cong tròn hoặc theo khoảng phân…
• Chèn ký hiệu theo mã địa vật trên bản vẽ bình đồ thuận tiện theo định nghĩa của người dùng.
• Tạo lập lưới ô vuông và lô đất cần tính toán đào đắp.
• Hiệu chỉnh và biên tập trực tiếp trên lưới ô vuông. Tách nhập ô linh hoạt.
• Gán cao độ nút lưới, cao độ trên biên và chân taluy theo các mô hình địa hình có sẵn.
• Gán cao độ từ tệp TXT và kết xuất cao độ ra tệp TXT.
• Tạo taluy đào đắp có dật cơ, đường chân taluy, nối các đường viền cơ… cho thửa đất cũng như là vùng lỗ thủng (vùng không tính toán) của thửa.
• Vẽ đường không đào/không đắp, tính thể tích và khối lượng đào đắp, đào vét hữu cơ của thửa đất và của phần taluy biên theo từng ô lưới.
• Tính toán xác định khoảng dịch chuyển đồng bộ cao độ thiết kế nút lưới đảm bảo cân bằng đào đắp trong thửa.
• Tính toán khối lượng đào đắp theo phương pháp tính thể tích trung bình của lăng trụ đa giác và lăng trụ tam giác. Cho phép xác định đỉnh chia tam giác.
• Bật tắt và cắt ô lưới, các nút cao độ ngoài vùng tính toán của các thửa đất.
• Kết xuất bảng khối lượng đào đắp, vét hữu cơ của các ô nút lưới đa dạng.
• Cập nhật và kết xuất dữ liệu cao độ nút lưới định dạng TXT để thực hiện công tác hoàn công.
• Nhiều tiện ích thiết kế khác.