ANDDesign Release 10  (Giao diện tiếng Việt và tiếng Anh)

Dùng với AutoCad 2015 hoặc 2016 – 64 bit

1. AndTerrain-Phần mềm khảo sát địa hình;
2. AndGeology-Phần mềm khảo sát địa chất công trình;
3. AndRoad-Phần mềm thiết kế đường đô thị, cao tốc, nút giao;
4. AndCanal-Phần mềm thiết kế kênh mương, thủy lợi;
5. AndLev-Phần mềm tính toán san lấp mặt bằng;

Thông tin về bản cập nhật (Update) xem tại đây.

Bộ cài ANDDesign Release 10 Phiên bản khóa cứng Bản cập nhật ANDDesign Release 10 Phiên bản khóa cứng Bộ cài ANDDesign Release 10 Phiên bản học tập Bản cập nhật ANDDesign Release 10 Phiên bản học tập

ANDDesign Version 7.6

(Dùng cho phiên bản AutoCad 2007 – 2009) 

1. Phần mềm khảo sát địa hình;
2. Phần mềm khảo sát địa chất công trình;
3. Phần mềm thiết kế đường đô thị, cao tốc, nút giao;
4. Phần mềm thiết kế kênh mương, thủy lợi;
5. Phần mềm tính toán san lấp mặt bằng.

 Thông tin về bản cập nhật xem tại đây.

Bộ cài ANDDesign V7.6 phiên bản khóa cứng Bản cập nhật ANDDesign V7.6 phiên bản khóa cứng (20-03-2022)

ANDSim – Mô phỏng 3D

Phần mềm mô phỏng dự án 3D, phiên bản 3.5.1408 cập nhật ngày 15/08/2014. Hỗ trợ khóa cứng ANDLock 3.0. Khóa ANDLock 3.0 hỗ trợ tính năng đặt mật khẩu cho khóa cứng

ANDSim (bản thương mại) ANDSim (Education)

Driver cho khóa cứng ANDLock

Dùng cho hệ điều hành Windows các phiên bản:
• Windows 10  (x86 và x64)
• Windows 8.1 (x86 và x64)
• Windows 8     (x86 và x64)
• Windows 7     (x86 và x64)

Driver ANDLock ( dùng cho Windows 8 / 8.1 / 10) Driver ANDLock (dùng cho Windows 7 trở xuống) Hướng dẫn sử dụng ANDLock Hướng dẫn cài đặt ANDLock Windows 8/8.1/10

Tài liệu hướng dẫn ANDDesign

  • Sau khi cài đặt ANDDesign trong thư mục cài đặt có thư mục .Document chứa tài liệu help, tài liệu hướng dẫn sử dụng ANDDesign dưới dạng các bài giảng.
  • Video hướng dẫn xem tại đây.