N3D-Pro – Software for space structure calculation

Các tính năng chủ yếu của VN3D-Pro:
– VN3D-Pro cho phép khai báo và làm việc với các dạng phần tử thanh, phần tử vỏ, phần tử khối; có thể tính giải bài toán chịu tác dụng của tải trọng tĩnh và động. VN3D-Pro có thể tính kết cấu loại bể chứa có sườn tăng cường, kết cấu không gian loại tấm, vỏ và khung nhà cao tầng kết hợp tấm tường, sàn chịu lực. VN3D được viết bằng ngôn ngữ C++ chạy trong môi trường WINDOWS trên cơ sở các thuật toán của lý thuyết phần tử hữu hạn.
– Chương trình có giao diện tiếng Việt với hệ thống MENU + TOOLBAR tiện sử dụng, có khả năng phát sinh số liệu nhanh, chính xác, có phần thể hiện đồ hoạ phong phú, sinh động dễ dàng chỉnh sửa và in ấn.
– Các kỹ thuật cấp phát động cho phép giải được các bài toán rất lớn với độ chính xác kép. Các hàm công cụ bổ trợ : xoay, quay, dịch chuyển, Copy khối .v.v.. giúp chương trình có độ linh hoạt cao, cho phép nhập rất nhanh số liệu của các công trình cao tầng với dạng mặt bằng bất kỳ.
– Số lượng tĩnh tải, hoạt tải tính toán, số loại tiết diện và số loại vật liệu đều hầu như không có giới hạn và có thể lựa chọn các hình thức tổ hợp tải trọng đa dạng và dễ dàng. Các tải trọng được định nghĩa theo các nhóm và có thể được tổ hợp theo các phương án do người sử dụng tự định nghĩa. VN3D-Pro có thể tính các tần số và các dạng dao động riêng của hệ khảo sát; tính chuyển vị, nội lực (hoặc ứng suất biến dạng) tại điểm bất kỳ của kết cấu dưới tác dụng của tải trọng tĩnh và động; có thể giải các bài toán rất lớn với số lượng nút và phần tử lên tới 10000. Các biểu đồ nội lực và chuyển vị được trình bày đẹp và linh hoạt có thể dễ dàng điều chỉnh kích thước và in ấn. Phần vẽ các tần số dao động riêng còn có thêm kiểu trình bày dưới dạng động (ANIMATE) giúp cho các kết quả tính thêm phần sinh động và thực tế.
– VN3D-Pro có thể tính giải nội lực cho bài toán khung, dàn, dầm trên nền đàn hồi, tấm kết hợp chịu lực, khối – vỏ – khung tương tác v.v… với nhiều kiểu phần tử khác nhau thể hiện các mối liên kết đa dạng và phức tạp của bài toán cơ học. VN3D-Pro cũng tính toán được với các bài toán chuyển dịch cưỡng bức gối tựa, bài toán nền đàn hồi, bài toán gối tựa đàn hồi … các khai báo số liệu nhập của VN3D-Pro là rất thuận tiện dễ sử dụng, có thể hiệu chỉnh nhanh và hầu hết đều có phần thể hiện đồ hoạ.
– Về khả năng VN3D-Pro có thể giải nội lực cho những bài toán lớn hoặc rất lớn với số lượng nút và phần tử lên hàng chục ngàn. Phần tính cốt thép có thể tự động định dạng cấu kiện và lượng hoá kết quả cốt thép cả về cốt chịu lực lẫn cốt đai và cốt xiên tại hầu hết các tiết diện cần thiết. Các biểu đồ nội lực và cốt thép được trình bày đẹp và linh hoạt có thể dễ dàng điều chỉnh kích thước và in ấn.
– VN3D-Pro cho phép người sử dụng có thể tự định nghĩa các trường hợp tải trọng cần tổ hợp. Khi ấy các phương án đặt tải là do người sử dụng khống chế. Số lượng các phương án đặt tải là không hạn chế
– Trong VN3D-Pro có sử dụng thuật toán tối ưu hoá đánh số nút, và phép lưu trữ ma trận dạng răng cưa (SKYLINE) nên chương trình có tốc độ tính rất cao, có thể đáp ứng gần như mọi công trình xây dựng có quy mô lớn và độ phức tạp cao.