Trang 1 trên 1

Dữ liệu từ TOPO

Đã gửi: T.Sáu 06/06/14 16:51
gửi bởi hoang_dung
Đây là file dữ liệu topo đã chuyển bằng lệnh WBlock và mở ANDDESIGN dùng lệnh CVTIN
Nhưng mất hết giá trị mã hiệu trừ những điểm có mã hiệu là chữ còn số thì mất hết, Mong chú Hải giúp đỡ vì cháu cần dùng lệnh XTIN để chuyển ra TXT nhưng mất giá trị mã hiệu.

Re: Dữ liệu từ TOPO

Đã gửi: T.Sáu 06/06/14 20:58
gửi bởi Viet Hai
Tôi thấy đó toàn là số thứ tự chứ đâu phải fcode. Nếu thích chuyển số thứ tự sang thì tôi sẽ chuyển.
Nếu không phải bạn khoanh lại các điểm cao trình có fcode là số để tôi xem và sửa.

Re: Dữ liệu từ TOPO

Đã gửi: T.Bảy 07/06/14 7:58
gửi bởi hoang_dung
Ý cháu là bên dữ liệu bên topo vẫn có mã hiệu mà mã hiệu có cả chữ và số. Giờ sang ANDDESIGN sử dụng lệnh WBlock và CVTIN thì những điểm nào có mã hiệu là số thì nó ko nhận (tức là mã hiệu Fcode ko có) còn những điểm có mã hiệu là chữ thì nó nhận bình thường
Ví dụ như trong bản vẽ cháu gửi chú thì những điểm kia ko có mã hiệu (fcode) vì bên topo mã hiệu là số. Còn điểm cháu khoanh tròn là điểm bên topo có mã hiệu là THEM thì qua bên ANDDESIGN nó nhận mã hiệu là THEM bình thường

Re: Dữ liệu từ TOPO

Đã gửi: T.Bảy 07/06/14 9:21
gửi bởi Viet Hai
Ý tôi nói là trong bản vẽ đó toàn là số thứ tự tạo điểm cao trình.
Tôi đã chuyển trong bản cập nhật 7-6 rồi đó

Re: Dữ liệu từ TOPO

Đã gửi: T.Bảy 07/06/14 10:42
gửi bởi hoang_dung
Cháu cảm ơn chú Hải nhiều!!!
Chú có thể thêm thuộc tính chọn màu cho riêng mã điểm được không chú? (mã điểm khác màu điểm cao trình)

Re: Dữ liệu từ TOPO

Đã gửi: T.Bảy 07/06/14 21:32
gửi bởi Viet Hai
Nói chung làm cũng được. Có gì tôi sẽ đưa vào ở phiên bản mới

Re: Dữ liệu từ TOPO

Đã gửi: T.Ba 17/06/14 9:09
gửi bởi nhungocshpy
Lệnh CVTIN chuyển dữ liệu cũ từ TOPO sang có cách nào giữ nguyên layout cũ được ko? (ko tự chuyển hết về layout 0)
Vì một số đơn vị dùng chức năng này sẽ sử dụng lại các tệp cũ (có gắn kèm rất nhiều layout), giờ chuyển 1 lần hết về layout 0 thì quá bất tiện.
Cảm ơn chú nhiều!

Re: Dữ liệu từ TOPO

Đã gửi: T.Ba 17/06/14 11:49
gửi bởi Viet Hai
Bạn gửi tôi 1 tệp cũ để tôi xem

Re: Dữ liệu từ TOPO

Đã gửi: T.Ba 17/06/14 13:27
gửi bởi nhungocshpy
File này là file của Topo có rất nhiều lớp cao độ khác nhau đo theo từng ngày. Bây giờ chuyển qua ANDDESIGN (WBLOCK và CVTIN) thì nó chuyển hết về layout 0.
Chú Hải có cách nào chuyển bằng lệnh CVTIN xong thì các lớp cao độ này vẫn giữ nguyên mà không chuyển hết về layout 0

Re: Dữ liệu từ TOPO

Đã gửi: T.Ba 17/06/14 19:11
gửi bởi Viet Hai
Tôi đã sửa trong bản cập nhật 17-6. Các điểm cao trình mới sẽ được tạo tại Layer hiện thời, nên trước đó bạn cần thay đổi layer hiện thời cho phù hợp

Re: Dữ liệu từ TOPO

Đã gửi: T.Tư 18/06/14 9:37
gửi bởi nhungocshpy
Không có cách nào giữ nguyên đc layout bên topo hả chú. Chuyển như vậy thì cũng như tắt lớp rồi CVTIN từng lớp rồi đặt lại layout cho nó (như vậy rất mất thời gian vì trong bản vẽ cũ có rất nhiều layout, vài chục layout là bình thường).
Ý cháu là chú có thể update lệnh CVTIN khi mình quét tất cả các điểm (sau khi WBLOCK) thì các điểm đó trước khi chuyển ở layout nào thì sau khi chuyển vẫn ở layout đó, tức là ko chuyển hết về 1 layout mà giữ nguyên layout cho nó thôi chú.

Re: Dữ liệu từ TOPO

Đã gửi: T.Tư 18/06/14 12:43
gửi bởi Viet Hai
Tôi không hiểu là layer hay layout?
Nếu cùng 1 layer thì việc tắt các điểm cao trình cũ thì làm thế nào? Chứ còn giữ nguyên layer cho nó thì cũng đâu có khó, cần thì tôi làm lại.

Re: Dữ liệu từ TOPO

Đã gửi: T.Tư 18/06/14 12:58
gửi bởi nhungocshpy
Cháu nhầm, xin lỗi chú Hải
Layer mới đúng chú Hải ơi :D

Chú sửa lại dùm cháu sau khi CVTIN thì các điểm giữ nguyên layer của nó chứ ko tự chuyển về layer 0
cảm ơn chú Hải nhiều

Re: Dữ liệu từ TOPO

Đã gửi: T.Tư 18/06/14 21:01
gửi bởi Viet Hai
Tôi đã sửa lại theo ý bạn rồi đó. Nếu muốn chuyển sang layer hiện thời thì vào tùy chọn của TCDH

Re: Dữ liệu từ TOPO

Đã gửi: T.Năm 19/06/14 7:36
gửi bởi hoang_dung
có gì chú thêm chức năng chọn màu cho riêng mã điểm vào bản update mới nha chú (màu mã điểm khác màu điểm cao trình)

Re: Dữ liệu từ TOPO

Đã gửi: T.Năm 19/06/14 12:14
gửi bởi nhungocshpy
Chú sửa lại thuộc tính Match Properties trong lệnh HCA (sau khi dùng lệnh HCA chọn vào điểm cao trình) không cập nhật tất cả đối tượng điểm chọn về cùng 1 layer đi chú.

Hiện tại sau khi bật nhiều lớp layer lên và HCA vào 1 điểm chọn Tùy Chọn và bật thể hiện mã hiệu thì sau khi Match Properties nó đưa về hết 1 layer. Giờ cháu muốn lệnh này sau khi cập nhật thì vẫn giữ nguyên layer

Mong chú fix sớm! cảm ơn chú nhiều ạ!

Re: Dữ liệu từ TOPO

Đã gửi: T.Năm 19/06/14 14:37
gửi bởi Viet Hai
có gì chú thêm chức năng chọn màu cho riêng mã điểm vào bản update mới nha chú (màu mã điểm khác màu điểm cao trình)
Chú sửa lại thuộc tính Match Properties trong lệnh HCA (sau khi dùng lệnh HCA chọn vào điểm cao trình) không cập nhật tất cả đối tượng điểm chọn về cùng 1 layer đi chú.
Các bạn sử dụng tùy chọn của TCDH trong bản cập nhật mới

Re: Dữ liệu từ TOPO

Đã gửi: T.Ba 15/07/14 9:54
gửi bởi nhungocshpy
Cháu thao tác 1 file như sau:
File bình đồ điểm có nhiều layer.
Cháu sử dụng lệnh HCA để hiệu chỉnh lại chiều cao chữ và cập nhật lại tất cả cho bình đồ đó thì tất cả các layer đều tự chuyển về layer của điểm ban đầu lúc mình gõ lệnh HCA và chọn vào điểm đó.
Giờ nhờ chú Hải sửa lại lệnh HCA để khi cập nhật tất cả (Match Properties) nó không chuyển hết về 1 layer như vậy nữa, có nghĩa là giữ nguyên layer.
Cảm ơn chú nhiều ạ!

Re: Dữ liệu từ TOPO

Đã gửi: T.Ba 15/07/14 10:21
gửi bởi Viet Hai
Match Properties là chép lại toàn bộ thuộc tính (AutoCAD nó cũng làm vậy).
Tôi nghĩ rằng trong trường hợp của bạn thì bạn nên tắt các lớp khác rồi thay đổi cho 1 lớp, và làm như vậy cho các lớp còn lại. Chứ sửa theo ý bạn thì không thống nhất được với qui định thông thường của AutoCAD.