Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6

Hỏi đáp về phiên bản của bộ giải pháp AndDesign
Viet Hai
Số bài viết
Bài viết: 3365
Ngày tham gia: T.Bảy 14/08/10 20:34
Đến từ: Học viện KTQS
Liên hệ:

Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6

Gửi bài gửi bởi Viet Hai »

Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6 ngày 29-11-2015
- Thay đổi cơ bản giao diện nhập mẫu mặt cắt và xử lý tốc độ xây dựng mẫu mặt cắt để tiện lợi hơn cho người dùng.
Chúng tôi đề nghị mọi người test kỹ và góp ý cho chúng tôi.
Lưu ý để chọn các mục ở tree view các bạn nhấn đúp chuột trái.
Viet Hai
Số bài viết
Bài viết: 3365
Ngày tham gia: T.Bảy 14/08/10 20:34
Đến từ: Học viện KTQS
Liên hệ:

Re: Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6

Gửi bài gửi bởi Viet Hai »

Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6 ngày 11-07-2017
- Bổ sung thêm chức năng kiểm tra các diện tích trắc ngang-KTCTN
-Bổ sung thêm Khai báo các tiếp đầu cọc đặc biệt-TDC
-Hiệu chỉnh lại lệnh Phát sinh cọc đặc biệt
-Hiệu chỉnh lại Đánh lại toàn bộ cọc trong đó có cho phép tạo tên cọc theo kiểu lý trình với tiếp đầu H
-Bổ sung cho chức năng Địa hình\Phụ trợ\chèn địa vật theo mả hiệu cao trình - CDV thêm chèn địa vật theo Đặc tả
-Bổ sung thêm chức năng Địa hình->Cập nhật cao độ Polyline, khối theo MHĐH-ZTMH cho phép cập nhật cao độ địa hình vào thuộc tính của khối
Viet Hai
Số bài viết
Bài viết: 3365
Ngày tham gia: T.Bảy 14/08/10 20:34
Đến từ: Học viện KTQS
Liên hệ:

Re: Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6

Gửi bài gửi bởi Viet Hai »

Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6 ngày 16-07-2017
- Chỉnh thêm chiều dài phần đuôi mũi tiên điền độ dốc, taluy trên trắc ngang
-Khắc phục lỗi thoát của lệnh Tạo trắc dọc tự nhiên và địa chất từ lỗ khoan-TDTLK
-Thêm tùy chọn Cố định các cao độ giếng của các lệnh HCGT,HCMCGT sẽ không cho phép cập nhật tự động các cao độ giếng
Viet Hai
Số bài viết
Bài viết: 3365
Ngày tham gia: T.Bảy 14/08/10 20:34
Đến từ: Học viện KTQS
Liên hệ:

Re: Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6

Gửi bài gửi bởi Viet Hai »

Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6 ngày 17-07-2017 hồi 9h20 tối
- Cập nhật lại phép toán tổ hợp các đường theo thuật toán mới. Đề nghị mọi người test hộ xem có được không.
-Khắc phục lỗi thoát khi Gán... của lệnh HCMCGT
Viet Hai
Số bài viết
Bài viết: 3365
Ngày tham gia: T.Bảy 14/08/10 20:34
Đến từ: Học viện KTQS
Liên hệ:

Re: Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6

Gửi bài gửi bởi Viet Hai »

Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6 ngày 10-08-2017
- Đề nghị mội người cập nhật lại bản mới này vì các bản vừa cập nhật thời gian qua bị lỗi về diện tích.
Thành thật xin lỗi
Viet Hai
Số bài viết
Bài viết: 3365
Ngày tham gia: T.Bảy 14/08/10 20:34
Đến từ: Học viện KTQS
Liên hệ:

Re: Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6

Gửi bài gửi bởi Viet Hai »

Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6 đến ngày 14-12-2017
Trong bản mới có một số cập nhật sau:
- Bổ sung thêm phần khai báo Kênh và Cống dọc trong khai báo mmc cho phép khai các biến bề rộng đáy kênh, bờ kênh, mái taluy, rộng đáy cống hộp... và giá trị của chúng sẽ thay đổi khi thiết kế kênh, cống.
- Bổ sung chức năng Tuyến->Phụ trợ khảo sát tuyến->Khai báo và tạo vùng địa hình-VDH để có thể khai báo vùng hỏng mặt đường dọc tuyến.
Tuy nhiên chưa có chức năng thống kê, các bạn có mẫu bảng thống kê thì cho tôi xin.
-Hiệu chỉnh lại phần điền dốc dọc trên trắc dọc
-Các trắc dọc sau khi Điền thông số cong đứng-DCD sẽ được ghi nhớ theo trắc dọc được chọn điền nên nếu dùng lệnh VL thì các thông số cong đứng cũng sẽ được điền lại.
-Bổ sung phần diện tích khuôn trong Kiểm tra diện tích
Viet Hai
Số bài viết
Bài viết: 3365
Ngày tham gia: T.Bảy 14/08/10 20:34
Đến từ: Học viện KTQS
Liên hệ:

Re: Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6

Gửi bài gửi bởi Viet Hai »

Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6 ngày 17-12-2017
- Thay đổi chức năng Địa hình->Phụ trợ->Tra độ dốc thành Tra cứu và điền độ dốc-TDD cho phép người dùng có thể tra cứu và điền độ dốc cũng như cập nhật lại giá trị độ dốc theo mô hình địa hình và cao độ nút san lấp
-Bổ sung chức năng Tuyến->Kết xuất kết quả khảo sát->Thống kê vùng địa hình cho phép lập bảng thống kê các vùng địa hình dọc tuyến.
Viet Hai
Số bài viết
Bài viết: 3365
Ngày tham gia: T.Bảy 14/08/10 20:34
Đến từ: Học viện KTQS
Liên hệ:

Re: Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6

Gửi bài gửi bởi Viet Hai »

Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6 ngày 19-12-2017
- Bổ sung chức năng Địa hình->Đường và vùng mã hiệu->Điền thông số đường và vùng mã hiệu-TSMH cho phép điên diện tích vùng, độ dài đường hoặc lập bảng thống kê chúng.
-Vá lỗi phép toán về đường (lỗi này là trầm trọng) đề nghị các bạn cập nhật bản mới
Viet Hai
Số bài viết
Bài viết: 3365
Ngày tham gia: T.Bảy 14/08/10 20:34
Đến từ: Học viện KTQS
Liên hệ:

Re: Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6

Gửi bài gửi bởi Viet Hai »

Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6 ngày 12-06-2018 trên Website
Bản cập nhật mới này sửa lại toàn bộ các lệnh liên quan tới việc tạo taluy của lô đất và lỗ thủng:
- Khai báo thông số taluy theo kiểu dật cơ, nếu không tạo mái taluy thì không khai báo dật cơ, nếu có taluy mà không có dật cơ thì khai bào chiều cao cơ lớn.
- Lệnh tạo đường mái taluy luôn đảm vảo tạo được đường mái taluy, nếu mái taluy không vuông góc với biên thửa thì độ dốc sẽ được thay đổi phụ thuộc vào chênh lệch góc theo phương vuong góc.
- Lệnh tạo và chỉnh đường mái taluy cục bộ cho phép tạo được taluy theo ý người dùng.
- Tách lệnh tạo ký hiệu taluy gộp với lệnh tạo đường nối viền dật cơ và tạo lại đường biên taluy.
-Sửa lại các lệnh tạo mô hình địa hình taluy và xác định cao độ nút trong vùng taluy.
-Phần Tùy chọn của thửa được tách riêng thành lệnh Bật tắt thể hiện các đối tượng thuộc thửa-THT
-Bổ sung lệnh tạo Mô hình địa hình thiết kế của thửa-MHTKT cho phép người dùng kiểm tra kết quả thiết kế
Viet Hai
Số bài viết
Bài viết: 3365
Ngày tham gia: T.Bảy 14/08/10 20:34
Đến từ: Học viện KTQS
Liên hệ:

Re: Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6

Gửi bài gửi bởi Viet Hai »

Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6 ngày 14-06-2018 trên Website
Bản cập nhật mới này bổ sung 2 chức năng:
- Địa hình->Kết xuất dữ liệu->Tạo bản vẽ sơ họa điểm TIN-SHD dùng để tạo bản viewport trên layout vùng điểm TIN được chọn trong bản vẽ hoặc từ tệp TXT.
-Thiết kế->Phụ trợ thiết kế tuyến->Tạo ký hiệu độ dốc trắc ngang trên tuyến-DTNTT dùng để điền giá trị độ dốc đường trắc ngang trên tuyến phụ vụ thiết kế
Ngoài ra bổ sung thêm chức năng cho HCA với đối tượng được chọn là các ký hiệu taluy cho phép tạo điểm khép kín đầu cuối đối với ký hiệu taluy có 2 đường biên (thể hiện chuyển tiếp từ đào sang đắp hoặc ngược lại); cho phép chèn thêm đỉnh trên đường biên.
Viet Hai
Số bài viết
Bài viết: 3365
Ngày tham gia: T.Bảy 14/08/10 20:34
Đến từ: Học viện KTQS
Liên hệ:

Re: Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6

Gửi bài gửi bởi Viet Hai »

Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6 ngày 03-07-2018 trên Website
Bản cập nhật mới này có hiệu chỉnh phần đồ họa khai báo mẫu mặt cắt. Phiên bản mới sẽ không tự động vẽ lại khối được chèn cũng như tô hatch mặt cắt mỗi khi có sự thay đổi điểm và đường.
Để có thể vẽ đúng khối và tô mặt cắt cần dùng nút chức năng Vẽ lại phía dưới của phần giao diện
Viet Hai
Số bài viết
Bài viết: 3365
Ngày tham gia: T.Bảy 14/08/10 20:34
Đến từ: Học viện KTQS
Liên hệ:

Re: Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6

Gửi bài gửi bởi Viet Hai »

Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6 ngày 30-07-2018 trên Website
Bản cập nhật mới này có:
- Bổ sung thêm điểm việc khai báo Điểm nằm trên đường theo khoảng cách trong khai báo Điểm cả mẫu mặt cắt
-Sửa lỗi xác định phía taluy của thửa hoặc lỗ thủng phần san nền
Viet Hai
Số bài viết
Bài viết: 3365
Ngày tham gia: T.Bảy 14/08/10 20:34
Đến từ: Học viện KTQS
Liên hệ:

Re: Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6

Gửi bài gửi bởi Viet Hai »

Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6 ngày 01-08-2018 trên Website
Bản cập nhật mới này có:
- Bổ sung tùy chọn khai báo điền độ dốc trắc ngang theo ký hiệu (không điền giá trị) trong khai báo mmc
-Bổ sung preview các trang in được chọn của lệnh MPLOT
- Chỉnh sửa Tùy chọn khi HCA trạm đặt máy cho phép thể hiện ký hiệu theo bản vẽ khối. Tạo trạm máy có thể sử dụng các lệnh DTXT, NM
vdt.tds
Bài viết: 16
Ngày tham gia: T.Tư 26/10/16 21:17
Liên hệ:

Re: Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6

Gửi bài gửi bởi vdt.tds »

Xem phép Chú Hải ! có thể bổ sung công cụ sắp xếp lại thứ tự của các Mẫu mặt cắt trong file .atp được không ạ. Do là cháu làm 1 mẫu chuẫn rồi chèn nên nó không sắp xếp theo ý muốn được ạ
Viet Hai
Số bài viết
Bài viết: 3365
Ngày tham gia: T.Bảy 14/08/10 20:34
Đến từ: Học viện KTQS
Liên hệ:

Re: Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6

Gửi bài gửi bởi Viet Hai »

Bạn ấn phím phải chuột tại mục Các mẫu mặt cắt rồi chọn Danh sách các mẫu mặt cắt, chọn Cắt, Chèn để xếp lại thứ tự
qlinh222
Bài viết: 54
Ngày tham gia: T.Hai 28/12/15 10:26
Liên hệ:

Re: Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6

Gửi bài gửi bởi qlinh222 »

Dạ thầy Hải em đã cập nhật phiên bản mới (ngày 10/10/2018), làm tuyến mới, khi xuất ra bảng khối lượng từ giá trị điền "BDTD", thì cột tên cọc bây giờ không còn tên cọc nữa, chỉ còn lý trình (links: https://www.upnhanh.com/image/N9lbw), em đã thử điền lại bảng này trong file đã làm trước đó thì bình thường (có tên cọc-lý trình đầy đủ).
Thầy Hải xem lại giúp em, cảm ơn thầy nhiều!
Viet Hai
Số bài viết
Bài viết: 3365
Ngày tham gia: T.Bảy 14/08/10 20:34
Đến từ: Học viện KTQS
Liên hệ:

Re: Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6

Gửi bài gửi bởi Viet Hai »

Không phải do bản cập nhật đâu.
Bạn dùng lệnh TC xem Tệp mẫu bảng kết xuất là tệp nào.
Dùng lệnh MB mở tệp đó ra.
Tại tab Bảng diện tích bạn phải khai lại các cột cho phù hợp với ý của bạn
qlinh222
Bài viết: 54
Ngày tham gia: T.Hai 28/12/15 10:26
Liên hệ:

Re: Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6

Gửi bài gửi bởi qlinh222 »

Dạ em cảm ơn thầy! Sử dụng bao lâu nay mà bây giờ mới biết.
Chúc thầy sức khỏe và ngày mới thành công!
Thái Văn An
Bài viết: 11
Ngày tham gia: T.Bảy 17/09/16 8:15
Liên hệ:

Re: Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6

Gửi bài gửi bởi Thái Văn An »

Mỗi khi có bản cập nhật xin bác hãy viết lên giúp cập nhật những gì với ạ, vì có nhiều tính năng mới bổ sung mà k công bố nên không biết để dùng.
Như bản 22-02-2019 mới nhất mình không biết có gì mới so với bản cũ.
Trân trọng!
Viet Hai
Số bài viết
Bài viết: 3365
Ngày tham gia: T.Bảy 14/08/10 20:34
Đến từ: Học viện KTQS
Liên hệ:

Re: Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6

Gửi bài gửi bởi Viet Hai »

Hiện đa số là sửa lỗi, còn nâng cấp không đáng kể nên tôi không liệt kê nâng cấp.
vdt.tds
Bài viết: 16
Ngày tham gia: T.Tư 26/10/16 21:17
Liên hệ:

Re: Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6

Gửi bài gửi bởi vdt.tds »

Hình ảnh
Thầy ơi cho e hỏi, Sao e update bản Ver 7.6 thì san nền chỉ tạo được ký hiệu khối lượng san nền tại 2 vị trí mà k phải 4 vị trí theo đường phân chia đào đắp của phần mềm chạy ra thế Thầy (tại vị trí D10 và E9 như trong hình)
https://www.upsieutoc.com/image/hinh-anh-san-nen.xUnxvQ
Viet Hai
Số bài viết
Bài viết: 3365
Ngày tham gia: T.Bảy 14/08/10 20:34
Đến từ: Học viện KTQS
Liên hệ:

Re: Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6

Gửi bài gửi bởi Viet Hai »

Chỗ đó của bạn có 2 phần ở hai góc nên chương trình nó tạo trùng vào giữa tâm, bạn chịu khó move chúng rời nhau ra thôi
vdt.tds
Bài viết: 16
Ngày tham gia: T.Tư 26/10/16 21:17
Liên hệ:

Re: Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6

Gửi bài gửi bởi vdt.tds »

Với lại cho e hỏi thầy tý nữa, Phiên bản Ver2016 không có update à thầy. Còn bản Ver7.6 em thấy dạo này nó sao ý. chạy đoạn tuyến khoảng 1Km mà bắt đểm có cứ giật giật sao ấy. Ý là PC của e rất mạnh rồi. mà nó bắt điểm cứ giật
Viet Hai
Số bài viết
Bài viết: 3365
Ngày tham gia: T.Bảy 14/08/10 20:34
Đến từ: Học viện KTQS
Liên hệ:

Re: Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6

Gửi bài gửi bởi Viet Hai »

Bạn bỏ bớt tùy chọn Osnap đi, chỉ để cái cần thiết thôi.
Bản ANDDesign 2016 tới sẽ có bản update
nguyenanha13
Bài viết: 32
Ngày tham gia: T.Hai 17/09/12 21:14
Liên hệ:

Re: Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6

Gửi bài gửi bởi nguyenanha13 »

Chào chú hải
Cháu gặp lỗi như sau:
- Khi xuất NTD từ tuyến , xong chạy lại NTD đó sang bản vẽ mới có chênh lệch tim tuyến như hình phía dưới
các bán kính xuất ra từ tim đó chạy lại thành ra số lẻ như thế này.mong chú có cách nào khắc phục giúp cháu được không ạ.
Tập tin đính kèm
CHENH KECH TIM.PNG
BAN KINH TIM RAI NTD.PNG
BAN KINH TIM GOC.PNG
nguyenanha13
Bài viết: 32
Ngày tham gia: T.Hai 17/09/12 21:14
Liên hệ:

Re: Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6

Gửi bài gửi bởi nguyenanha13 »

File day ạ
Tập tin đính kèm
ANHND.rar
(9.96 MiB) Đã tải 329 lần
Viet Hai
Số bài viết
Bài viết: 3365
Ngày tham gia: T.Bảy 14/08/10 20:34
Đến từ: Học viện KTQS
Liên hệ:

Re: Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6

Gửi bài gửi bởi Viet Hai »

Bạn vạch tuyến trên bản vẽ thì góc đỉnh rất là lẻ (10,20 số sau chấm thập phân).
Khi dùng HCTDN để xuất ra tệp .and thì góc chỉ chính xác đến giây, nên xuất lại thì lệch là đương nhiên
qlinh222
Bài viết: 54
Ngày tham gia: T.Hai 28/12/15 10:26
Liên hệ:

Re: Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6

Gửi bài gửi bởi qlinh222 »

Dạ em chào thầy, em vừa cập nhật bản AND 7.6 ngày 20-7-2020 thì có xuất hiện lỗi: Khuôn đường lớp móng mở rộng bị thiếu nét, em có đính kèm theo hình ảnh, thầy xem qua giúp em nhé, em cảm ơn!
Hình ảnh
Viet Hai
Số bài viết
Bài viết: 3365
Ngày tham gia: T.Bảy 14/08/10 20:34
Đến từ: Học viện KTQS
Liên hệ:

Re: Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6

Gửi bài gửi bởi Viet Hai »

Tôi vừa sửa lại rồi đó, bạn cập nhật lại đi
letuan0601
Bài viết: 68
Ngày tham gia: T.Ba 26/06/18 22:35
Liên hệ:

Re: Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6

Gửi bài gửi bởi letuan0601 »

vdt.tds đã viết:
T.Sáu 31/05/19 20:58
Với lại cho e hỏi thầy tý nữa, Phiên bản Ver2016 không có update à thầy. Còn bản Ver7.6 em thấy dạo này nó sao ý. chạy đoạn tuyến khoảng 1Km mà bắt đểm có cứ giật giật sao ấy. Ý là PC của e rất mạnh rồi. mà nó bắt điểm cứ giật
E cũng đang bị như thế này. trước đây thì vẫn ổn. GIờ dù chỉ để mỗi chế độ bắt điểm nearest thì khi thiết kế đường đỏ bị giật không thể vẽ được. Cấu hình máy mạnh.
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách