Video Hướng dẫn cài đặt, sử dụng ANDDesign R10, R11

Chuyên mục trao đổi về sử dụng AndDesign
Trả lời
Viet Hai
Số bài viết
Bài viết: 3385
Ngày tham gia: T.Bảy 14/08/10 20:34
Đến từ: Học viện KTQS
Liên hệ:

Video Hướng dẫn cài đặt, sử dụng ANDDesign R10, R11

Gửi bài gửi bởi Viet Hai »

Các video (có tiếng) hướng dẫn cài đặt và sử dụng cơ bản ANDDesign R10, R11 tôi sẽ bổ sung dần tại mục này, các bạn có thể tham khảo.

1.Video hướng dẫn cài đăt ANDDesign R10 (16ph-66MB): https://drive.google.com/file/d/13J97Zt ... share_link

2.Video hướng dẫn tạo lập tuyến khảo sát (1h28ph-235MB):https://drive.google.com/file/d/1_zExFo ... share_link.

3.Video hướng dẫn tạo lập tuyến thiết kế đường(1h20phút-200MB):https://drive.google.com/file/d/1UtJVyo ... share_link.

4.Tiếp mục 3 gồm Khai báo vét bùn đánh cấp, biến cục bộ,bố trí siêu cao mở rộng, tạo vùng dừng xe, đường giới hạn lề, tuyến bắt đầu kết thúc trong đoạn cong, tuyến nhiều mẫu mặt cắt... (37ph): https://drive.google.com/file/d/1nBMJMz ... share_link

5.Video hướng dẫn khai báo và thống kê rãnh dọc (26 phút): https://drive.google.com/file/d/1d3OiLS ... share_link

6.Video hướng dẫn tạo tim khảo sát và tim thiết kế khác nhau, dịch chỉnh tim thiết kế, dịch chỉnh mặt cắt và xác định đường đỏ đảm bảo bù vênh tối thiểu (21 phút): https://drive.google.com/file/d/1jDMS5q ... share_link

7.Thiết kế tuyến cống dọc đường, khai báo tuyến liên kết, tuyến cọc tham chiếu (16 phút): https://drive.google.com/file/d/1MLjL3f ... share_link

8.Tạo nút giao, tính toán khối lượng, diện tích nút giao theo tọa độ trọng tâm X (54 phút): https://drive.google.com/file/d/190o0lR ... share_link

9.Xác định phần taluy theo giới hạn chiều dài, ứng dụng trải vải địa kỹ thuật (16 phút):https://drive.google.com/file/d/1a513z3 ... share_link

10.Lập mẫu mặt cắt đảo bảo cân bằng đào đắp theo diện tích trắc ngang (28 phút): https://drive.google.com/file/d/1o9qC8- ... share_link

11.Khai báo Mẫu mặt cắt bạt tầm nhìn cho taluy đào (18 phút): https://drive.google.com/file/d/1jUu3NN ... share_link

12. Thực hiện bố trí cong nằm đặc biệt, định nghĩa cong nằm theo ý người dùng (tự nhập) (25 phút):https://drive.google.com/file/d/1x68H8H ... share_link
13.Phân lớp đào và đắp nền đường https://drive.google.com/file/d/18HSmiA ... drive_link (18 phút)
--------------------------------------
San lấp mặt bằng
14.San lấp mặt bằng (37 phút):https://drive.google.com/file/d/1X9fKOl ... share_link
15.Tính toán phần taluy bằng cách tạo lưới trục dựa trên các đường mái taluy (13 phút): https://drive.google.com/file/d/1nFOrgB ... sp=sharing
16.Chuyển bản vẽ san lấp mặt bằng với các nút cao độ là khối thuộc tính (của NXSoft)sang ANDDesign và xuất bảng khối lượng san lấp theo từng lớp https://drive.google.com/file/d/1R_YpsF ... drive_link.
17.San lấp theo giai đoạn (theo lớp)https://drive.google.com/file/d/1MGloMo ... drive_link.
---------------------------------
18.Tạo lập bản vẽ chi tiết dạng tham số bằng mẫu mặt cắt của ANDDesign (9 phút). Ta có thể tạo các bản vẽ chi tiết cống, cầu bản... https://drive.google.com/file/d/1a-Pf34 ... sp=sharing
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách