Xác định đường đỏ thiết kế với khoảng bù vênh tối thiểu

Chuyên mục này tổng hợp các vấn đề người dùng thường hỏi trong quá trình sử dụng AndDesign.
Trả lời
Viet Hai
Số bài viết
Bài viết: 3353
Ngày tham gia: T.Bảy 14/08/10 20:34
Đến từ: Học viện KTQS
Liên hệ:

Xác định đường đỏ thiết kế với khoảng bù vênh tối thiểu

Gửi bài gửi bởi Viet Hai »

Ta có thể xác định vị trí của đường đỏ thiết kế với khoảng bù vênh tối thiểu như sau:
1.Kẻ đường đỏ thiết kế bằng lệnh DD bình thường theo yêu cầu thiết kế.
2. TT và tạo các trắc ngang.
3. Thực hiện lệnh Thiết kế->Dịch chỉnh mặt cắt->Dịch chỉnh hai đường tiếp xúc-DTXD
Hình ảnh
Ở đây KhuonDuongLopCuoi là đường đáy khuôn mà ta muốn nó tiếp xúc tại 01 điểm với Đường tổ hợp dưới, ở trên TuNhien*DayDuongCu chính là phần mặt đường cũ.
Thay đổi giá trị của Khoảng dịch Y tương đối: để được khoảng bù vênh tối thiểu
Sau khi nhận sẽ xuất hiện dòng nhắc Hãy chọn các trắc ngang: chọn các trắc ngang khác cần dịch chỉnh
4. Thực hiện lệnh Thiết kế->Tạo polyline dọc tuyến và trên trắc dọc-> Tạo polyline hoặc TdnPolyline theo điểm mặt cắt-PLTD
Hình ảnh
Như vậy đường Polyline chính là vị trí của đường đỏ thiết kế sẽ cho Khoảng bù vênh tối thiểu mong muốn.
5. Dùng DD để kẻ lại đường đỏ thiết kế mong muốn dựa trên vị trí của đường Polyline được tạo ở trên
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách