ANDCanal-Thiết kế kênh mương, đê kè thủy lợi

1.00

ANDCanal là phần mềm thiết kế kênh mương, đê kè thủy lợi thuộc bộ giải pháp phần mềm khảo sát và thiết kế công trình ANDDesign đã được đăng ký bản quyền số 070/2010/QTG.